• 专家搜索
  • 专利搜索
  • 论文搜索
  • 项目搜索
  • 人名找人
  • 领域找人
  • 项目找人
  • 专利找人
  • 文章找人
王捷 王捷 广州军区广州总医院 肿瘤学 成果数:1675引用率:13939 H因子:56
1 文章:Zn vacancy induced room-temperature ferromagnetism in Mn-doped ZnO
作者:Wensheng Yan,Zhihu Sun,Qinghua Liu,Zhongrui Li,Zhiyun Pan,Jie Wang,Shiqiang Wei,Dan Wang,Yingxue Zhou,Xinyi Zhang 引用次数:268 SCI/SSCI 期刊:Applied Physics Letters
2 文章:Does closure of acid-sensing ion channels reduce ischemia/reperfusion injury in the rat brain?
作者:Jie Wang,Yinghui Xu,Zhigang Lian,Jian Zhang,Tingzhun Zhu,Mengkao Li,Yi Wei,Bin Dong,Jie Wang,Yinghui Xu,Bin Dong 引用次数:123 SCI/SSCI 期刊:Neural Regeneration Research
3 文章:NONCODE v2.0: decoding the non-coding.
作者:Shunmin He,Changning Liu,Geir Skogerb03,Haitao Zhao,Jie Wang,Tao Liu,Baoyan Bai,Yi Zhao,Runsheng Chen 引用次数:111 SCI/SSCI 期刊:Nucleic acids research
4 文章:Bone marrow mesenchymal stem cells promote cell proliferation and neurotrophic function of Schwann cells in vitro and in vivo.
作者:Jie Wang,Fei Ding,Yun Gu,Jie Liu,Xiaosong Gu 引用次数:109 SCI/SSCI 期刊:Brain research
5 文章:Genome-wide analysis of the mitogen-activated protein kinase gene family in Solanum lycopersicum
作者:Fuling Kong,Jie Wang,Lin Cheng,Songyu Liu,Jian Wu,Zhen Peng,Gang Lu 引用次数:95 SCI/SSCI 期刊:Gene
6 文章:复方丹参注射液治疗类风湿性关节炎的实验研究
作者:黄清春,沈鹰,杨太成,田野,王捷,刘正民,孙维峰 引用次数:92 期刊:《新中医》
7 文章:Analysis of Soluble Protein Complexes in Shigella flexneri Reveals the Influence of Temperature on the Amount of Lipopolysaccharide
作者:Chang Niu,Na Shang,Xiang Liao,Erling Feng,Xiankai Liu,Dongshu Wang,Jie Wang,Peitang Huang,Yuejin Hua,Li Zhu 引用次数:88 SCI/SSCI 期刊:Molecular & Cellular Proteomics : MCP
8 文章:High intensity focused ultrasound-responsive release behavior of PLA-b-PEG copolymer micelles
作者:Hongji Zhang,Hesheng Xia,Jie Wang,Yongwen Li,Hongji Zhang,Hesheng Xia 引用次数:78 SCI/SSCI 期刊:Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society
9 文章:Restoration of miR-193b sensitizes Hepatitis B virus-associated hepatocellular carcinoma to sorafenib.
作者:Kai Mao,Jianlong Zhang,Chuanchao He,Kang Xu,Jieqiong Liu,Jian Sun,Gang Wu,Cui Tan,Yunjie Zeng,Jie Wang 引用次数:77 SCI/SSCI 期刊:Cancer Letters
10 文章:Hapten heterology for a specific and sensitive indirect enzyme-linked immunosorbent assay for organophosphorus insecticide fenthion
作者:Qi Zhang,Ki Chang Ahn,Laibao Wang,Qin Sun,Baishi Hu,Jie Wang,Fengquan Liu 引用次数:76 SCI/SSCI 期刊:Analytica Chimica Acta
11 文章:NPInter: the noncoding RNAs and protein related biomacromolecules interaction database
作者:Tao Wu,Jie Wang,Changning Liu,Yong Zhang,Baochen Shi,Xiaopeng Zhu,Zhihua Zhang,Geir Skogerb03,Lan Chen,Hongchao Lu,Tao Wu,Jie Wang,Runsheng Chen 引用次数:63 SCI/SSCI 期刊:Nucleic Acids Research
12 文章:Mesoporous zirconia-modified clays supported nickel catalysts for CO and CO2 methanation
作者:Huailiang Lu,Xuzhuang Yang,Guanjun Gao,Kebing Wang,Quanquan Shi,Jie Wang,Chenhui Han,Jie Liu,Min Tong,Xiaoyuan Liang,Huailiang Lu,Xuzhuang Yang,Changfu Li 引用次数:63 SCI/SSCI 期刊:International Journal of Hydrogen Energy
13 文章:Analysis of host-inducing proteome changes in Bifidobacterium longum NCC2705 grown in vivo
作者:Jing Yuan,Bin Wang,Zhongke Sun,Xin Bo,Xitong Yuan,Xiang He,Hongqing Zhao,Xinying Du,Fang Wang,Zheng Jiang,Jing Yuan,Bin Wang,Ming Zeng 引用次数:57 SCI/SSCI 期刊:Journal of proteome research
14 文章:Virtual network embedding through topology awareness and optimization
作者:Xiang Cheng,Sen Su,Zhongbao Zhang,Kai Shuang,Fangchun Yang,Yan Luo,Jie Wang,Xiang Cheng,Sen Su,Jie Wang 引用次数:54 SCI/SSCI 期刊:Computer Networks
15 文章:Rapid detection of Trichinella spiralis larvae in muscles by loop-mediated isothermal amplification.
作者:Xuelian Li,Wei Liu,Jie Wang,Dayang Zou,Xuesong Wang,Zhan Yang,Zhitao Yin,Qian Cui,Wei Shang,Huan Li,Xuelian Li,Wei Liu,Jing Yuan 引用次数:52 SCI/SSCI 期刊:International journal for parasitology
16 文章:Facile synthesis of boron and nitrogen-doped graphene as efficient electrocatalyst for the oxygen reduction reaction in alkaline media
作者:Xiao Xu,Tao Yuan,Yingke Zhou,Yawei Li,Jiming Lu,Xiaohui Tian,Deli Wang,Jie Wang 引用次数:50 SCI/SSCI 期刊:International Journal of Hydrogen Energy
17 文章:普通级、SPF级SD、Wistar大鼠血液生化常值的测定与比较
作者:詹纯列,肖育华,李新春,杨传红,赖晃文,王捷 引用次数:48 期刊:《中国比较医学杂志》
18 文章:Effect of a bias field on the dielectric properties of 0.69Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–0.31PbTiO3 single crystals with different orientations
作者:Xiangyong Zhao,Jie Wang,H L W Chan,C L Choy,Haosu Luo 引用次数:47 期刊:Journal of Physics Condensed Matter
19 文章:肝癌根治性切除术后联合肝动脉化疗栓塞和门静脉化疗对预防复发的价值
作者:黎洪浩,区庆嘉,陈积圣,宋尔卫,王捷 引用次数:47 期刊:《中华肿瘤杂志》
20 文章:Physical performance of migrant schoolchildren with marginal and severe iron deficiency in the suburbs of Beijing.
作者:Wang Jie,Huo JunSheng,Sun Jing,Ning ZhengXiang,Jie Wang,Jun-Sheng Huo 引用次数:47 期刊:Biomedical and Environmental Sciences
21 文章:Neurotrophic Actions of Bone Marrow Stromal Cells on Primary Culture of Dorsal Root Ganglion Tissues and Neurons
作者:Yun Gu,Jie Wang,Fei Ding,Nan Hu,Yaxian Wang,Xiaosong Gu 引用次数:46 SCI/SSCI 期刊:Journal of molecular neuroscience : MN
22 文章:普通级、SPF级SD、Wistar大鼠血液生化常值的测定与比较
作者:詹纯列,肖育华,李新春,杨传红,赖晃文,王捷 引用次数:42 期刊:中国实验动物学会学术年会
23 文章:Toward Robust Indoor Localization Based on Bayesian Filter Using Chirp-Spread-Spectrum Ranging
作者:Jie Wang,Qinghua Gao,Yan Yu,Hongyu Wang,Minglu Jin,Jie Wang,Qinghua Gao,Minglu Jin 引用次数:42 SCI/SSCI 期刊:Industrial Electronics, IEEE Transactions on
24 文章:疝环充填式无张力疝修补术在嵌顿绞窄性腹股沟疝中的应用
作者:无 引用次数:42 期刊:中华普通外科杂志
25 文章:下肢静脉曲张术后复发的原因分析(附46例报告)
作者:无 引用次数:41 期刊:中国实用外科杂志
26 文章:Proteomic analysis of plasma membranes of cyanobacterium Synechocystis sp. Strain PCC 6803 in response to high pH stress.
作者:LiFang Zhang,HaoMeng Yang,SuXia Cui,Jia Hu,Jie Wang,TingYun Kuang,Birgitta Norling,Fang Huang,Li-Fang Zhang,Hao-Meng Yang,Fang Huang 引用次数:40 SCI/SSCI 期刊:Journal of proteome research
27 文章:(R)-(+)-Isotembetarine, a Quaternary Alkaloid from Zanthoxylum nitidium
作者:Masataka Moriyasu,,Momoyo Ichimaru,,Yumi Nishiyama, and,Atsushi Kato,Jie Wang,,Hong Zhang, and,GuiBao Lu,Masataka Moriyasu,,Momoyo Ichimaru,,Yumi Nishiyama, and,Atsushi Kato,Jie Wang,,Hong Zhang, and,GuiBao Lu 引用次数:39 SCI/SSCI 期刊:Journal of natural products (USA)
28 文章:Privacy preserving in social networks against sensitive edge disclosure
作者:Lian Liu,Jie Wang,Jinze Liu,Jun Zhang,Lian Liu,Jie Wang 引用次数:38 期刊:
29 文章:Dual Role of BKI1 and 14-3-3 s in Brassinosteroid Signaling to Link Receptor with Transcription Factors
作者:Haijiao Wang,Cangjin Yang,Chi Zhang,Niyan Wang,Dihong Lu,Jie Wang,Shanshan Zhang,Zhi-Xin Wang,Hong Ma,Xuelu Wang,Haijiao Wang,Cangjin Yang,Xuelu Wang 引用次数:38 SCI/SSCI 期刊:Developmental Cell
30 文章:Integrated analysis of multiple data sources reveals modular structure of biological networks
作者:Hongchao Lu,Baochen Shi,Gaowei Wu,Yong Zhang,Xiaopeng Zhu,Zhihua Zhang,Changning Liu,Yi Zhao,Tao Wu,Jie Wang 引用次数:36 期刊:Biochemical and biophysical research communications
31 文章:An interactive service customization model
作者:Minglu Li,Kincho Law,Jie Wang,Jian Cao,Shensheng Zhang,Jian Cao,Jie Wang,Minglu Li 引用次数:36 期刊:Information and Software Technology
32 文章:A sensitive DNA biosensor fabricated from gold nanoparticles, carbon nanotubes, and zinc oxide nanowires on a glassy carbon electrode
作者:Jie Wang,Shuping Li,Yuzhong Zhang 引用次数:35 SCI/SSCI 期刊:Electrochimica Acta
33 文章:Vitamin A equivalence of spirulina beta-carotene in Chinese adults as assessed by using a stable-isotope reference method.
作者:Jie Wang,Yin Wang,Zhixu Wang,Lei Li,Jian Qin,Weiqi Lai,Ying Fu,Paolo M Suter,Robert M Russell,Michael A Grusak 引用次数:34 期刊:The American journal of clinical nutrition
34 文章:Identifying Hfq-binding small RNA targets in Escherichia coli
作者:YONG ZHANG,SHIWEI SUN,TAO WU,JIE WANG,CHANGNING LIU,LAN CHEN,XIAOPENG ZHU,YI ZHAO,ZHIHUA ZHANG,BAOCHEN SHI,Yong Zhang,Shiwei Sun,Runsheng Chen 引用次数:31 期刊:Biochemical and Biophysical Research Communications
35 文章:Dynamic Changes in Subgraph Preference Profiles of Crucial Transcription Factors
作者:Zhihua Zhang,Changning Liu,Runsheng Chen 引用次数:31 SCI/SSCI 期刊:PLOS Computational Biology
36 文章:Template-free prepared micro/nanostructured polypyrrole with ultrafast charging/discharging rate and long cycle life
作者:Jie Wang,Youlong Xu,Feng Yan,Jianbo Zhu,Jingping Wang,Jie Wang,Youlong Xu,Jingping Wang 引用次数:31 SCI/SSCI 期刊:Journal of Power Sources
37 文章:Wavelet-Based Data Perturbation for Simultaneous Privacy-Preserving and Statistics-Preserving.
作者:Lian Liu,Jie Wang,Jun Zhang,Lian Liu,Jie Wang 引用次数:27 期刊:Workshops Proceedings of the IEEE International Conference on Data Mining
38 文章:能量谐波成像声学造影在肝动脉栓塞治疗肝癌中的应用
作者:罗葆明,文艳玲,潘景升,马健鸿,黄菊芳,陈亚进,王捷 引用次数:27 期刊:《中国超声医学杂志》
39 文章:The use of nitrogen-doped graphene supporting Pt nanoparticles as a catalyst for methanol electrocatalytic oxidation
作者:Bin Xiong,Yingke Zhou,Yuanyuan Zhao,Jie Wang,Xia Chen,Ryan O’Hayre,Zongping Shao 引用次数:27 SCI/SSCI 期刊:Carbon
40 文章:Fabrication, characterization, and photocatalytic performance of exfoliated g-C3N4-TiO2 hybrids
作者:Fei Chang,Jian Zhang,Yunchao Xie,Juan Chen,Chenlu Li,Jie Wang,Jieru Luo,Baoqing Deng,Xuefeng Hu 引用次数:26 SCI/SSCI 期刊:Applied Surface Science
41 文章:Structural and Functional Insights into the Mode of Action of a Universally Conserved Obg GTPase
作者:Boya Feng,Chandra Sekhar Mandava,Qiang Guo,Jie Wang,Wei Cao,Ningning Li,Yixiao Zhang,Yanqing Zhang,Zhixin Wang,Jiawei Wu,Boya Feng,Chandra Sekhar Mandava,Ning Gao 引用次数:25 SCI/SSCI 期刊:PLoS biology
42 文章:体外药敏试验ATP—TCA与流式细胞仪在肝癌化疗中的应用
作者:褚忠华,陈涛,区庆嘉,王捷,赵海燕,魏菁,刘建平 引用次数:24 期刊:《中华肝胆外科杂志》
43 文章:Patrilineal Background of Esophageal Cancer and Gastric Cardia Cancer Patients in a Chaoshan High-Risk Area in China
作者:Shuhui Liu,Bo Huang,Haihua Huang,Xiaoyun Li,Guangcan Chen,Guohong Zhang,Wengting Lin,Dan Guo,Jie Wang,Zefeng Yu 引用次数:24 SCI/SSCI 期刊:PLoS ONE
44 文章:Three-Dimensional and Time-Ordered Surface-Enhanced Raman Scattering Hotspot Matrix
作者:Honglin Liu,Zhilin Yang,Lingyan Meng,Yudie Sun,Jie Wang,Liangbao Yang,Jinhuai Liu,Zhongqun Tian 引用次数:22 SCI/SSCI 期刊:Journal of the American Chemical Society
45 文章:丝裂霉素纤维蛋白胶凝胶化疗的缓释特性
作者:殷香保,王捷,伍衡,陈汝福,汤志华,廖洪映 引用次数:22 期刊:《中山大学学报:医学科学版》
46 文章:RT-PCR检测CEA分泌性肿瘤患者血中的CEA mRNA
作者:李荔霞,王晓怀,郑文岭,王捷,林金容 引用次数:22 SCI/SSCI 期刊:癌症
47 文章:The effect of proteoglycans inhibited on the neurotropic growth of salivary adenoid cystic carcinoma
作者:Yanning Zhang,Jie Wang,Fusheng Dong,Hexiang Li,Yali Hou 引用次数:22 期刊:Journal of oral pathology & medicine : official publication of the International Association of Oral Pathologists and the American Academy of Oral Pathology
48 文章:人骨唾液蛋白基因的克隆及其在毕赤酵母中的表达
作者:王捷,董燕,张宏斌,武婕,郑文岭 引用次数:21 期刊:《中国生物化学与分子生物学报》
49 文章:低剂量分次照射脾脏对食管癌放疗患者细胞免疫功能的影响
作者:李涛,郎锦义,卢铀,王捷,邓碧芳,谢之荣,王静波 引用次数:21 期刊:《临床肿瘤学杂志》
50 文章:Triple-like hysteresis loop and microdomain–macrodomain transformation in the relaxor-based 0.76Pb(Mg 1/3 Nb 2/3 )O 3 –0.24PbTiO 3 single crystal
作者:Xiangyong Zhao,Jie Wang,Zhi Peng,H.L.W. Chan,C.L. Choy,Haosu Luo 引用次数:20 SCI/SSCI 期刊:Materials Research Bulletin
51 文章:巨大甲状腺切除术中发生窒息的紧急处理
作者:黎洪浩,张红卫,王捷,黄天立,黎洪浩,张红卫,王捷,黄天立 引用次数:20 期刊:《中国实用外科杂志》
52 文章:antiCODE: a natural sense-antisense transcripts database
作者:Yifei Yin,Yi Zhao,Jie Wang,Changning Liu,Shuguang Chen,Runsheng Chen,Haitao Zhao,Yifei Yin,Yi Zhao,Haitao Zhao 引用次数:19 SCI/SSCI 期刊:BMC bioinformatics
53 文章:拉米夫定对肝癌围手术期乙肝病毒活跃的防治研究
作者:王辉,区庆嘉,陈涛,王捷 引用次数:19 期刊:《中国实用外科杂志》
54 文章:Photomodulating RNA cleavage using photolabile circular antisense oligodeoxynucleotides.
作者:XinJing Tang,Meng Su,LiLi Yu,Cong Lv,Jie Wang,ZhongJin Li 引用次数:18 SCI/SSCI 期刊:Nucleic acids research
55 文章:RP-HPLC同时测定人血浆丙泊酚和利多卡因
作者:吴群林;王捷;王若松;张兴安 引用次数:18 期刊:《中国药学杂志》
56 文章:体外药敏试验ATP—TCA在消化系恶性实体肿瘤化疗中的应用
作者:褚忠华,王捷,陈涛,区庆嘉,赵海燕,刘建平 引用次数:18 期刊:中国实用外科杂志
57 文章:Proteomic Analysis of the Enterococcus faecalis V583 Strain and Clinical Isolate V309 under Vancomycin Treatment
作者:无 引用次数:18 SCI/SSCI 期刊:Journal of proteome research
58 文章:The potential of carcinoembryonic antigen, p53, Ki-67 and glutathion Stransferase-π as clinico-histopathological markers for colorectal cancer
作者:Zhenyu He,Chuanbing Shi,Hao Wen,Fanglong Li,Baolin Wang,Jie Wang 引用次数:18 期刊:《生物医学研究杂志:英文版》
59 文章:微囊化牛肾上腺嗜铬细胞脊髓蛛网膜下移植治疗慢性疼痛患者的初步观察
作者:薛毅珑,何立敏,李留树,王捷,王振福,李新建,张莉,崔忻,朱建华,罗芸 引用次数:18 期刊:中华器官移植杂志
60 文章:抗SARS-CoV抗原的人源Fab段噬菌体抗体库的构建
作者:武婕,郑文岭,张宏斌,王捷,江悦华,黄文杰,马文丽 引用次数:18 期刊:《细胞与分子免疫学杂志》
61 文章:Methodology of comprehensive biodiversity assessment.
作者:Wan BenTai,Xu HaiGen,Ding Hui,Liu ZhiLei,Wang Jie 引用次数:17 期刊:Biodiversity Science
62 文章:转基因蓝藻制备α型重组人肿瘤坏死因子衍生物
作者:王捷,刘凤龙 引用次数:17 期刊:《中国海洋药物》
63 文章:Managing E-Government IT Infrastructure: An Approach Combining Autonomic Computing and Awareness Based Collaboration
作者:Jie Wang,Jian Cao,James O. Leckie,ShenSheng Zhang 引用次数:17 期刊:International Conference on Computer and Information Technology
64 文章:194例超长食管癌不同治疗方法疗效分析
作者:李涛,卢铀 引用次数:17 期刊:《中华放射肿瘤学杂志》
65 文章:Preparation of Nickel Nanoparticles in Spherical Polyelectrolyte Brush Nanoreactor and Their Catalytic Activity
作者:Zhongming Zhu,Xuhong Guo,Shuang Wu,Rui Zhang,Jie Wang,Li Li,Zhongming Zhu,Xuhong Guo,Li Li 引用次数:16 SCI/SSCI 期刊:Industrial & Engineering Chemistry Research
66 文章:Level IIb CTV delineation based on cervical fascia anatomy in nasopharyngeal cancer.
作者:Zhang J,Pan L,Ren J,Lang J,Wen H,Wang J,Zhang S,Jun Zhang,Li Pan,Shichuan Zhang 引用次数:16 期刊:Radiotherapy and oncology : journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology
67 文章:Fas-siRNA对小鼠肝缺血再灌注损伤的保护作用
作者:赖东明,刘璐,李文滨,宋尔卫,王捷 引用次数:16 期刊:中山大学学报(医学科学版)
68 文章:暂时阻断左肝静脉行左肝动脉栓塞的动物实验
作者:王捷,区庆嘉,赵善广,蒋宁一,刘幸光,江容坚,陈镆,余肇芳 引用次数:16 期刊:《中华实验外科杂志》
69 文章:Facile preparation and electrochemical properties of carbon coated Fe3O4 as anode material for lithium-ion batteries
作者:Pengpeng Lv,Hailei Zhao,Zhipeng Zeng,Jie Wang,Tianhou Zhang,Xingwang Li,Pengpeng Lv,Hailei Zhao,Xingwang Li 引用次数:16 SCI/SSCI 期刊:Journal of Power Sources
70 文章:582例鼻咽癌调强放疗5年远期疗效及预后分析
作者:冯梅,范子煊,黎杰,张鹏,李涛,文浩,王捷,王建,王冀川,王卫东 引用次数:15 期刊:《中华放射肿瘤学杂志》
71 文章:载5-氟尿嘧啶两亲多糖纳米粒的制备及其对肝癌细胞HepG2的杀伤作用
作者:周嘉嘉,陈汝福,唐启彬,周泉波,卢红伟,王捷 引用次数:15 SCI/SSCI 期刊:癌症
72 文章:Joint Optimization of Savitzky-Golay Smoothing Modes and PLS Factors Was Applied to Near Infrared Spectral Analysis of Serum Cholesterol
作者:Tao Pan,Jun Xie,Jiemei Chen,Huazhou Chen,Ruituo Qu,Jiabao Li,Jie Wang,Fengxi Fan 引用次数:15 期刊:Bioinformatics and Biomedical Engineering (iCBBE), 2010 4th International Conference on
73 文章:戊巴比妥钠腹腔麻醉在小型猪中的应用
作者:周忠信,王捷,赵善广 引用次数:15 期刊:《上海实验动物科学》
74 文章:Graded-index ridge surface plasmon polaritons waveguide
作者:Chunwei Ye,Yumin Liu,Jie Wang,Hongbo Lv,Zhongyuan Yu 引用次数:15 SCI/SSCI 期刊:《Chinese Optics Letters》
75 文章:Construction of an infectious cDNA clone and gene expression vector of Tobacco vein banding mosaic virus (genus Potyvirus )
作者:Rui Gao,Yan-Ping Tian,Jie Wang,Xiao Yin,Xiang-Dong Li,Jari P.T. Valkonen,Rui Gao,Yan-Ping Tian,Jari P.T. Valkonen 引用次数:14 SCI/SSCI 期刊:Virus Research
76 文章:A Reference Proteomic Database of Lactobacillus plantarum CMCC-P0002
作者:Li Zhu,Wei Hu,Datao Liu,Wanhong Tian,Gang Yu,Xiankai Liu,Jie Wang,Erling Feng,Xuemin Zhang,Bei Chen,Li Zhu,Wei Hu,Hengliang Wang 引用次数:14 SCI/SSCI 期刊:PloS one
77 文章:外周血淋巴细胞微核变化值与鼻咽癌颈淋巴结转移灶放射敏感度的关系
作者:王捷,何玲,郎锦义,卢铀,王冀川,王琼,王静波 引用次数:14 期刊:《癌症:英文版》
78 文章:Contributions of climate and human activities to changes in runoff of the Yellow and Yangtze rivers from 1950 to 2008
作者:Wang Yan,Ding YongJian,Ye BaiSheng,3,1,4,4,Yan Wang,YongJian Ding,Jie Wang 引用次数:14 期刊:《Science China(Earth Sciences)》
79 文章:Gene Silencing of Toll-Like Receptor 2 Inhibits Proliferation of Human Liver Cancer Cells and Secretion of Inflammatory Cytokines
作者:Yuzheng Huang,Bing Cai,Ming Xu,Zhiqin Qiu,Yonghui Tao,Ying Zhang,Jie Wang,Yongliang Xu,Yonghua Zhou,Jing Yang 引用次数:14 SCI/SSCI 期刊:PLoS ONE
80 文章:RhCG is downregulated in oesophageal squamous cell carcinomas, but expressed in multiple squamous epithelia.
作者:Bao-Sheng Chen,Zhi-Xiong Xu,Xin Xu,Yan Cai,Ya-Ling Han,Jie Wang,Shu-Hua Xia,Hai Hu,Fang Wei,Min Wu 引用次数:14 SCI/SSCI 期刊:European journal of cancer (Oxford, England : 1990)
81 文章:Thermal kinetic studies on the decompositions of cefuroxime lysine in different atmospheres and heating rates
作者:Longshan Zhao,Qing Li,Yan Cui,Jie Wang,Shanshan Xu,Xiaohui Chen,Kaishun Bi,Longshan Zhao,Qing Li,Kaishun Bi 引用次数:13 期刊:Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
82 文章:异丙酚全麻下瑞芬太尼在手术患者的药代动力学
作者:张兴安,赵高峰,吴群林,徐波,施冲,王捷,屠伟峰 引用次数:13 期刊:中国临床药理学杂志
83 文章:Wavelet-based data distortion for privacy-preserving collaborative analysis
作者:Lian Liu,Jie Wang,Zhenmin Lin,Jun Zhang 引用次数:13 期刊:
84 文章:BSP基因RNA干扰对乳腺癌MDA-MB-231BO细胞生物学特性的影响
作者:燕慧,王捷,杨自飞,张宏斌,夏冰,冼江,王江涛 引用次数:13 期刊:《生物技术通报》
85 文章:小型猪肝硬化模型建立过程中肝脏功能及组织病理学的改变
作者:周忠信,王捷,罗葆明 引用次数:13 期刊:《上海实验动物科学》
86 文章:A fast, sensitive, and high throughput method for the determination of cefuroxime lysine in dog plasma by UPLC-MS/MS.
作者:Longshan Zhao,Yunli Zhao,Qing Li,Xiaohui Chen,Feng Xiao,Bosai He,Jie Wang,Kaishun Bi,Longshan Zhao,Yunli Zhao,Kaishun Bi 引用次数:12 SCI/SSCI 期刊:Talanta
87 文章:聚乳酸阿霉素纳米微粒的制备及体内外释药的研究
作者:殷香保,黎洪浩,陈汝福,叶华,任山,王捷,区庆嘉 引用次数:12 期刊:中华实验外科杂志
88 文章:不同方式接种DNA疫苗免疫效果的比较
作者:韩双艳,郭勇,杨慧兰,王捷,杨传红 引用次数:12 期刊:《现代免疫学》
89 文章:钙离子载体对外周血单核细胞来源的树突状细胞的影响
作者:吴军,王晓怀,王捷,杨太成,赖晃文,郑文岭 引用次数:12 期刊:细胞与分子免疫学杂志
90 文章:In situ investigation of fouling behavior in submerged hollow fiber membrane module under sub-critical flux operation via ultrasonic time domain reflectometry
作者:Xianhui Li,Jianxin Li,Jie Wang,Hongwei Zhang,Yongdong Pan,Xianhui Li,Jianxin Li,Yongdong Pan 引用次数:12 SCI/SSCI 期刊:Journal of Membrane Science
91 文章:干扰素联合肝动脉化疗栓塞和门静脉化疗对预防肝癌切除术后复发的价值
作者:无 引用次数:12 期刊:《中华肿瘤杂志》
92 文章:血管紧张素Ⅱ1型受体在肝纤维化形成过程中表达变化的研究
作者:王卫卫,杨希山,李旭,王捷,田野,杨传红,赖晃文 引用次数:11 期刊:《中华消化杂志》
93 文章:新型流动注射电化学发光分析系统及性能表征
作者:石鑫,王捷,刘仲明 引用次数:11 期刊:《分析化学》
94 文章:Wavelet-Based Data Distortion for Simultaneous Privacy-Preserving and Statistics-Preserving
作者:Lian Liu,Jie Wang,Zhenmin Lin,Jun Zhang 引用次数:11 期刊:Proceedings of the 2008 IEEE International Conference on Data Mining Workshops
95 文章:Reduced Graphene Oxide Nanoribbon Networks: A Novel Approach towards Scalable Fabrication of Transparent Conductive Films
作者:Haiyong He,Xianglong Li,Jie Wang,Tengfei Qiu,Yan Fang,Qi Song,Bin Luo,Xianfeng Zhang,Linjie Zhi,Haiyong He,Xianglong Li,Linjie Zhi 引用次数:11 SCI/SSCI 期刊:Small
96 文章:Multi-objective economic emission dispatch considering wind power using evolutionary algorithm based on decomposition
作者:Yongsheng Zhu,Jie Wang,Boyang Qu 引用次数:11 期刊:International Journal of Electrical Power & Energy Systems
97 文章:疫苗生产的新途径——转基因植物
作者:王捷,郭勇 引用次数:11 期刊:广西植物
98 文章:Distribution of mammographic density and its influential factors among Chinese women.
作者:Hongji Dai,Ye Yan,Peishan Wang,Peifang Liu,Yali Cao,Li Xiong,Yahong Luo,Tie Pan,Xiangjun Ma,Jie Wang 引用次数:10 SCI/SSCI 期刊:International journal of epidemiology
99 文章:抗重组人骨唾液酸蛋白单克隆抗体的制备及鉴定
作者:王捷,刘增田,杨太成,杨静,冼江,刘大志 引用次数:10 期刊:《中国生化药物杂志》
100 文章:Time-of-Flight-Based Radio Tomography for Device Free Localization
作者:Jie Wang,Qinghua Gao,Hongyu Wang,Yan Yu,Minglu Jin,Jie Wang,Qinghua Gao,Minglu Jin 引用次数:10 SCI/SSCI 期刊:IEEE Transactions on Wireless Communications
101 文章:疱疹病毒gD基因多聚核苷酸疫苗的构建和表达
作者:杨慧兰,廖元兴,杨静,王捷,杨太成,田野,刘荣卿 引用次数:10 期刊:中华皮肤科杂志
102 文章:木瓜凝乳蛋白酶的分离纯化及其杀伤鼠肝癌细胞的作用
作者:蔡小玲,郭勇,王捷,杨太成,卢蓉德,冼江 引用次数:10 期刊:中国生化药物杂志
103 文章:Simultaneous Pattern and Data Hiding in Unsupervised Learning
作者:Jie Wang,Jun Zhang,Lian Liu,Dianwei Han 引用次数:10 期刊:《Data Mining Workshops .icdm Workshops .seventh IEEE International Conference on》
104 文章:Proteomic patterns as biomarkers for the early detection of schistosomiasis japonica in a rabbit model
作者:Yuzheng Huang,Guojing Yang,Dominic Kurian,Ming Xu,Yang Dai,Yonghua Zhou,Yongliang Xu,Jie Wang,Ying Zhang,Qi Gao,Yuzheng Huang,Guojing Yang,Qi Gao 引用次数:10 SCI/SSCI 期刊:International Journal of Mass Spectrometry
105 文章:pEGFP-bFGF重组质粒转染成骨细胞的条件优化
作者:张丽君,丁焕文,王捷,郭勇,张宏斌,郑文岭 引用次数:10 期刊:实用医学杂志
106 文章:Nanostructured Fe3O4@C as anode material for lithium-ion batteries
作者:Zhipeng Zeng,Hailei Zhao,Jie Wang,Pengpeng Lv,Tianhou Zhang,Qing Xia,Zhipeng Zeng,Hailei Zhao,Qing Xia 引用次数:10 SCI/SSCI 期刊:Journal of Power Sources
107 文章:Triple‐like hysteresis loop and electric field‐induced tetragonal–orthorhombic phase transition in the 0.62Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–0.38PbTiO3 single crystal
作者:Xiangyong Zhao,Jie Wang,Zhi Peng,Helen L. W. Chan,Haosu Luo,Chung Loong Choy,Xiangyong Zhao,Jie Wang,Zhi Peng,Helen L. W. Chan 引用次数:9 期刊:Physica Status Solidi Applied Research
108 文章:磁共振三维成像在门静脉高压症中的应用价值
作者:凌云彪,王捷,许瑞云,等 引用次数:9 期刊:《中国实用外科杂志》
109 文章:Inhibitory effect of atorvastatin on AGE-induced HCAEC apoptosis by upregulating HSF1 protein.
作者:Ying Li,Jiming Li,Li Cui,Yan Lai,Yian Yao,Yibo Zhang,Xiufeng Pang,Jie Wang,Xuebo Liu 引用次数:9 SCI/SSCI 期刊:International journal of biological macromolecules
110 文章:Optimized procedure for expression and renaturation of recombinant human bone morphogenetic protein-2 at high protein concentrations
作者:Hongbin Zhang,Jie Wu,Yu Zhang,Na Fu,Jie Wang,Shujin Zhao 引用次数:9 SCI/SSCI 期刊:Molecular Biology Reports
111 文章:体外化疗药敏试验系统联合流式细胞仪在胃肠肿瘤化疗中的应用
作者:褚忠华,陈涛,王捷,区庆嘉,赵海燕,魏菁,刘建平 引用次数:9 期刊:《中华胃肠外科杂志》
112 文章:Molecular Genetic Variation in a Clonal Plant Population of Leymus chinensis (Trin.) Tzvel.
作者:Yu-Sheng WANG,Li-Ming ZHAO,Hua WANG,Jie WANG,Da-Ming HUANG,Rui-Min HONG,Xiao-Hua TENG,Nakamura MIKI,Yu-Sheng WANG,Li-Ming ZHAO 引用次数:9 SCI/SSCI 期刊:Journal of Integrative Plant Biology
113 文章:锂-匹罗卡品颞叶癫模型的建立及苔藓纤维出芽的动态变化
作者:伍犹梁,梁军潮,詹纯列,杨传红,赖晃文,吴小丽,王捷,肖育华 引用次数:9 期刊:《中国比较医学杂志》
114 文章:bFGF真核表达载体构建及表达
作者:张丽君,丁焕文,王捷,郭勇,杨传红,冼江,郑文岭 引用次数:9 期刊:华南理工大学学报(自然科学版)
115 文章:Chemical amination of graphene oxides and their extraordinary properties in the detection of lead ions
作者:Bin Wang,Bin Wang,Bin Luo,Linjie Zhi 引用次数:9 SCI/SSCI 期刊:Nanoscale
116 文章:丁酸钠诱导的未成熟树突状细胞的免疫学功能研究
作者:MIN Jun 引用次数:9 期刊:《中国病理生理杂志》
117 文章:抗克伦特罗噬菌体单链抗体库的构建、筛选及鉴定
作者:潘科,王弘,张宏斌,王捷,雷红涛,杨金易,孙远明 引用次数:9 期刊:华南理工大学学报(自然科学版)
118 文章:纳米材料在生物传感器中的应用
作者:陈钰,刘仲明,王捷 引用次数:9 期刊:《医疗卫生装备》
119 文章:纤维化及正常肝组织中血管紧张素Ⅱ1型受体mRNA的表达
作者:王卫卫,杨希山,吴平生,王捷,张宏斌,李旭,郑文岭 引用次数:9 期刊:《第一军医大学学报》
120 文章:抗人膀胱癌噬菌体单链抗体的初步制备
作者:张宏斌,江悦华,王捷,杨太成,王元利,谭尚恒,于茂生 引用次数:8 期刊:《免疫学杂志》
121 文章:解痹散结合温针灸治疗类风湿性关节炎65例临床观察
作者:阮继源,方剑乔,王捷 引用次数:8 期刊:《中国中医药科技》
122 文章:木瓜凝乳蛋白酶与5-Fu或MTX对人肝癌细胞7402的细胞毒试验
作者:蔡小玲,王捷,郭勇,杨太成,洗江 引用次数:8 期刊:《实用医学杂志》
123 文章:DNA疫苗经基因枪介导的免疫研究
作者:韩双艳,李杰生,郭勇,杨慧兰,王捷,杨传红,詹纯列 引用次数:8 期刊:《华南理工大学学报:自然科学版》
124 文章:人尿道高分化鳞癌细胞系HUS—98的建立
作者:杨太成,冼江,杨传红,王捷,赖晃文,郑文岭 引用次数:8 期刊:《中华泌尿外科杂志》
125 文章:Construction of exfoliated g-C3N4 nanosheets–BiOCl hybrids with enhanced photocatalytic performance
作者:Fei Chang,Yunchao Xie,Jian Zhang,Juan Chen,Chenlu Li,Jie Wang,Jieru Luo,Baoqing Deng,Xuefeng Hu 引用次数:8 SCI/SSCI 期刊:RSC Advances
126 文章:人癌胚抗原重组痘苗病毒转染树突状细胞体外诱导的抗肿瘤免疫
作者:吴军,杨太成,王晓怀,杨传红,赖晃文,王捷,郑文岭 引用次数:8 期刊:《中华微生物学和免疫学杂志》
127 文章:GSK-3β Inhibition Attenuates LPS-Induced Death but Aggravates Radiation-Induced Death via Down-Regulation of IL-6.
作者:Bailong Li,Chaoxiong Zhang,Feng He,Wen Liu,Yanyong Yang,Hu Liu,Xin Liu,Jie Wang,Lin Zhang,Bo Deng,Bailong Li,Chaoxiong Zhang,Jianming Cai 引用次数:8 期刊:Cellular Physiology and Biochemistry
128 文章:Isolation of alkaloids from plant materials by combination of ion-pair extraction and preparative ion-pair HPLC using sodium perchlorate. III Chinese Magnoliae Cortex
作者:MORIYASU,MASATAKA,WANG,JIE,ZHANG,HONG,LU,GUI-BAO,ICIHMARU,MOMOYO,KATO,ATSUSHI,MORIYASU,MASATAKA,WANG,JIE,ZHANG,HONG,LU,GUI-BAO,ICIHMARU,MOMOYO,KATO,ATSUSHI 引用次数:8 期刊:Natural medicines
129 文章:阻断肝右静脉对肝硬化小猪肝脏血流动力学的影响
作者:罗葆明,周忠信,王捷,潘景升,马健鸿,戴晓宁 引用次数:8 期刊:《中国超声医学杂志》
130 文章:Genome-wide association study of antibody response to Newcastle disease virus in chicken
作者:Chenglong Luo,Hao Qu,Jie Ma,Jie Wang,Chunyu Li,Chunfen Yang,Xiaoxiang Hu,Ning Li,Dingming Shu,Chenglong Luo,Hao Qu,Dingming Shu 引用次数:8 SCI/SSCI 期刊:BMC Genetics
131 文章:[A cross-sectional study of peripheral arterial occlusive disease in Wanshoulu area, Beijing].
作者:Jie Wang,Xiao-ying Li,Yao He,Bin Ni 引用次数:8 期刊:《Chinese Journal of Epidemiology》
132 文章:A novel anti-virulence gene revealed by proteomic analysis in Shigella flexneri 2a
作者:Ge Zhao,Li Zhu,Erling Feng,Xiaoyu Cao,Na Shang,Xiankai Liu,Xiang Liao,Tianyi Ying,Jie Wang,Huipeng Chen 引用次数:8 SCI/SSCI 期刊:Proteome Science
133 文章:血管内皮生长因子受体导向毒素的制备
作者:武婕,陈惠鹏,张宏斌,王捷,杨太成,冼江,杨传红,赖晃文,王清明,郑文岭 引用次数:8 期刊:《中华肿瘤杂志》
134 文章:乳腺癌放疗的切线野与腋锁野的衔接处理
作者:李先明,王捷,荆保国,罗梦蛟 引用次数:7 期刊:《中华放射肿瘤学杂志》
135 文章:血管紧张素Ⅱ受体在皮肤血管瘤不同时期的表达
作者:刘宏伟,程飚,余文林,殷世杰,刘永波,王捷,廖元兴 引用次数:7 期刊:《中国美容医学》
136 文章:三乙醇胺乳膏预防放射性皮肤损伤的疗效观察
作者:彭瑛,吴双,颜高姝,李昉,王捷,王冀川 引用次数:7 期刊:四川肿瘤防治
137 文章:A Regularized Multiple Criteria Linear Program for Classification
作者:Jie Wang,Jun Zhang,Lian Liu,Dianwei Han 引用次数:7 期刊:《Data Mining Workshops .icdm Workshops .seventh IEEE International Conference on》
138 文章:血管内皮生长相关因子在胰腺癌组织中的表达
作者:无 引用次数:7 期刊:中华实验外科杂志
139 文章:Facile single-step preparation of Pt/-graphene catalysts with improved methanol electrooxidation activity
作者:Yuanyuan Zhao,Yingke Zhou,Bin Xiong,Jie Wang,Xia Chen,Ryan O’Hayre,Zongping Shao 引用次数:7 SCI/SSCI 期刊:Journal of Solid State Electrochemistry
140 文章:射频消融治疗与经皮无水酒精注射对小肝癌治疗疗效比较的系统评价
作者:无 引用次数:7 期刊:《循证医学》
141 文章:Global analysis of a plasmid-cured Shigella flexneri strain: new insights into the interaction between the chromosome and a virulence plasmid.
作者:Li Zhu,Xiankai Liu,Xuexue Zheng,Xin Bu,Ge Zhao,Chaohua Xie,Jingfei Zhang,Na Li,Erling Feng,Jie Wang 引用次数:7 SCI/SSCI 期刊:Journal of proteome research
142 文章:Kinetics of circulating antigen 14-3-3 in sera of rabbits firstly infected with Schistosoma japonicum and treated with/without praziquantel
作者:Chun-Yan Qian,Li-Jun Song,Wan-Quan Hua,Xu-Ren Yin,Jie Wang,Wei Zhang,Yong-Liang Xu,Chuan-Xin Yu 引用次数:6 SCI/SSCI 期刊:Parasitology Research
143 文章:Structural insights into the negative regulation of BRI1 signaling by BRI1-interacting protein BKI1
作者:Jie Wang,Jianjun Jiang,Jue Wang,Lei Chen,Shi-Long Fan,Jia-Wei Wu,Xuelu Wang,Zhi-Xin Wang,Jie Wang,Jue Wang 引用次数:6 SCI/SSCI 期刊:Cell Research
144 文章:Separation and determination of inorganic cations in beverages by capillary electrophoresis with indirect UV detection
作者:Jinzhang Gao,Haifeng Fan,Wu Yang,Xiangli Sun,Chongyang Li,Xuefeng Mao,Jie Wang,Rong Wang,Zhengping Jia,Jinzhang Gao,Haifeng Fan,Zhengping Jia 引用次数:6 期刊:Central European Journal of Chemistry
145 文章:全长单纯疱疹病毒Ⅱ型糖蛋白D毕赤酵母表达载体的构建
作者:刘仲荣,曹春来,杨慧兰,郭勇,王捷 引用次数:6 期刊:实用医学杂志
146 文章:临床应重视与吞咽功能障碍相关的老年吸入性肺炎
作者:王敏,王捷,孙辉,申志芬,张宏 引用次数:6 期刊:《临床误诊误治》
147 文章:骨唾液蛋白非融合荧光蛋白载体的构建及其在特异性骨转移乳腺癌细胞中的稳定表达
作者:杜红延,王捷,郭勇,郑霖,杨静,刘大志 引用次数:6 期刊:《解放军医学杂志》
148 文章:原发性肝癌术后复发的射频和无水酒精治疗
作者:赖东明,罗葆明,刘超,陈亚进,陈汝福,陈涛,张建龙,叶华,李文滨,王捷 引用次数:6 期刊:中国普外基础与临床杂志
149 文章:Preparation and pH controlled release of polyelectrolyte complex of poly(l-malic acid-co-d,l-lactic acid) and chitosan
作者:Jie Wang,Caihua Ni,Yanan Zhang,Meng Zhang,Wang Li,Bolong Yao,Liping Zhang 引用次数:6 期刊:Colloids and Surfaces B: Biointerfaces
150 文章:Semiconductor−Insulator−Semiconductor Sandwiched Lozenge Crystals of Poly(3-butylthiophene)-block-polyethylene Copolymer
作者:Yuzhen Wang,Jiayue Chen,Sijun Li,Ligui Li,Qing Su,Jie Wang,Xiaoniu Yang,Yuzhen Wang,Jiayue Chen,Xiaoniu Yang 引用次数:6 SCI/SSCI 期刊:Macromolecules
151 文章:钙离子载体在诱导人外周血单核细胞分化为树突状细胞中的作用
作者:吴军,王晓怀,杨德懋,杨太成,王捷,陈政良,富宁 引用次数:6 期刊:《中华微生物学和免疫学杂志》
152 文章:人尿道高分化鳞癌系HUS-98的建立及生物学特性
作者:杨太成,冼江,杨传红,王捷,赖晃文,郑文岭 引用次数:6 期刊:广东医学
153 文章:Enhanced photocatalytic performance of g -C 3 N 4 nanosheets–BiOBr hybrids
作者:Fei Chang,Chenlu Li,Juan Chen,Jie Wang,Jieru Luo,Yunchao Xie,Baoqing Deng,Xuefeng Hu 引用次数:6 期刊:Superlattices and Microstructures
154 文章:进展期胃癌术中低渗温热腹腔化疗联合生物蛋白胶缓释氟尿嘧啶植入的临床研究
作者:周军,周载平,陈双,褚忠华,张育超,吕永添,王捷 引用次数:6 期刊:《中华普通外科学文献(电子版)》
155 文章:两种冻存方法在肿瘤微转移检测中的运用
作者:李荔霞,王晓怀,郑文岭,王捷,林金容 引用次数:6 期刊:广东医学
156 文章:siRNA沉默乙型肝炎病毒表达对HepG2.2.15细胞生长的影响
作者:无 引用次数:6 期刊:《岭南现代临床外科》
157 文章:Partial transient liquid phase bonding of carbon/carbon composites using Ti–Ni–Al 2 O 3 –Si compound as interlayer
作者:Jie Wang,Kezhi Li,Hejun Li,Wei Li,Zhaoqian Li,Lingjun Guo 引用次数:6 期刊:Journal of Alloys and Compounds
158 文章:重组人生长激素在肝胆外科老年病人术后恢复中的应用
作者:无 引用次数:6 期刊:《肠外与肠内营养》
159 文章:Distributed Design Process Coordination based on a Service Event Notification Model
作者:Jian Cao,Shensheng Zhang,Minglu Li,Jie Wang,Jian Cao,Shensheng Zhang 引用次数:6 期刊:Concurrent Engineering
160 文章:疱疹病毒Ⅱ型糖蛋白D多聚核苷酸疫苗的初步免疫评价
作者:杨慧兰,王捷,吴锦银,郝飞,刘荣卿 引用次数:6 期刊:《临床皮肤科杂志》
161 文章:重组载体pEGFP-ANG的构建及ANG基因在HUVEC中的表达
作者:张宏斌,王捷,武婕,江悦华,杨太成,冼江,杨传红,郑文岭 引用次数:6 期刊:《细胞与分子免疫学杂志》
162 文章:韧致辐射平面显像的初步临床应用
作者:蒋宁一,吕斌 引用次数:6 期刊:《中华核医学杂志》
163 文章:重组人血管生长素基因工程菌发酵条件的初步研究
作者:林白雪,王捷,张宏斌,武婕,郭勇,郑文岭 引用次数:6 期刊:《中国生化药物杂志》
164 文章:Verification of Dynamic Process Model Change to Support the Adaptive Workflow
作者:Jian Cao,Shensheng Zhang,Minglu Li,Jie Wang 引用次数:5 期刊:2012 SC Companion: High Performance Computing, Networking Storage and Analysis
165 文章:男性后尿道狭窄数字化三维重建的初步研究
作者:张海燕,王捷,张小明,周烨,赵华福 引用次数:5 期刊:《河北医药》
166 文章:Controllable synthesis of silver nanodendrites on copper rod and its application to hydrogen peroxide and glucose detection
作者:Xiaojun Zhang,Rong Ji,Lingling Wang,Liutao Yu,Jie Wang,Baoyou Geng,Guangfeng Wang,Xiaojun Zhang,Rong Ji,Guangfeng Wang 引用次数:5 SCI/SSCI 期刊:CrystEngComm
167 文章:APC不同功能区域对结肠癌细胞株HT-29中β-连环蛋白表达的影响
作者:吕梁,霍继荣,刘佳,武捷,王捷 引用次数:5 期刊:《中南大学学报:医学版》
168 文章:洛沙坦对肝纤维化大鼠AngⅡ1型受体的表达及胶原形成的影响
作者:王卫卫,杨希山,李旭,王捷,田野,赖晃文,杨传红,赖日权 引用次数:5 期刊:第四军医大学学报
169 文章:Efficacy and safety of moxifloxacin in acute exacerbations of chronic bronchitis and COPD: a systematic review and meta-analysis.
作者:Kai-Xiong Liu,Bing Xu,Jie Wang,Jing Zhang,Hai-Bo Ding,Ariani, Felinda,Jie-Ming Qu,Qi-Chang Lin 引用次数:5 SCI/SSCI 期刊:Journal of thoracic disease
170 文章:Design and experiment of onboard laser time transfer in Chinese Beidou navigation satellites
作者:Wendong Meng,Haifeng Zhang,Peicheng Huang,Jie Wang,Zhongping Zhang,Ying Liao,Yang Ye,Wei Hu,Yuanming Wang,Wanzhen Chen,Wendong Meng,Haifeng Zhang,Ivan Prochazka 引用次数:5 SCI/SSCI 期刊:Advances in Space Research
171 文章:双表达盒人骨唾液酸蛋白毕赤酵母工程细胞的构建
作者:王征,王捷,杨静,张宏斌,武婕,魏春华 引用次数:5 期刊:中国生化药物杂志
172 文章:Effect of a coupling agent on the properties of hemp-hurd-powder-filled styrene–butadiene rubber
作者:Wang, Jie,Wu, Weidong,Wang, Wencai,Zhang, Jianchun 引用次数:5 SCI/SSCI 期刊:Journal of Applied Polymer Science
173 文章:Meta-discoveries from a synthesis of satellite-based land-cover mapping research
作者:Le Yu,Lu Liang,Jie Wang,Yuanyuan Zhao,Qu Cheng,Luanyun Hu,Shuang Liu,Liang Yu,Xiaoyi Wang,Peng Zhu 引用次数:5 SCI/SSCI 期刊:International Journal of Remote Sensing
174 文章:钙离子载体体外诱导外周血造血干细胞定向分化为成熟树突状细胞的研究
作者:吴军,王晓怀,杨德懋,杨太成,王捷,陈政良 引用次数:5 期刊:《免疫学杂志》
175 文章:Octacoordinate metal carbonyls of scandium and yttrium: Theoretical calculations and experimental observation
作者:Xiaopeng Xing,Jie Wang,Hua Xie,Zhiling Liu,Zhengbo Qin,Lijuan Zhao,Zichao Tang 引用次数:5 期刊:Rapid Communications in Mass Spectrometry
176 文章:钙离子载体诱导人外周血单个核细胞向树突状细胞分化的信号转导
作者:吴军,杨德懋,杨太成,王晓怀,王捷,陈政良,富宁 引用次数:5 期刊:《细胞与分子免疫学杂志》
177 文章:Impact of dose rates on the position accuracy of multi-leaf collimator
作者:Yuhai Zhang,Yuemin Li,Huosheng Xia,Jie Wang,Yuhai Zhang,Yuemin Li,Huosheng Xia,Jie Wang 引用次数:5 期刊:Radiation Physics and Chemistry
178 文章:Construction of a Novel Liver-Targeting Fusion Interferon by Incorporation of a Plasmodium Region I-Plus Peptide
作者:Lu X,Jin X,Huang Y,Wang J,Shen J,Chu F,Mei H,Ma Y,Zhu J 引用次数:5 SCI/SSCI 期刊:BioMed research international
179 文章:Ⅲa期非小细胞肺癌术后放疗加化疗的疗效分析
作者:李昉,彭瑛,韦小梅,徐珂,颜高姝,王冀川,王捷 引用次数:5 期刊:《四川肿瘤防治》
180 文章:Aggregation of Hydrophobic Substituents of Poly(acrylate)s and Their Competitive Complexation by β- and γ-Cyclodextrins and Their Linked Dimers in Aqueous Solution
作者:Jie Wang,Li Li,Xuhong Guo,Li Zheng 引用次数:5 期刊:Ind. Eng. Chem. Res.
181 文章:癌胚抗原分泌性肿瘤患者外周血中癌胚抗原mRNA的表达
作者:李荔霞,王晓怀,郑文岭,王捷,林金容,周殿元 引用次数:5 期刊:《第一军医大学学报》
182 文章:GM-CSF膜修饰B16.F10黑素瘤细胞疫苗对小鼠种植肿瘤的抑制作用
作者:杨传红,王捷,陈鸣丽,冼江,詹纯列,肖育华,夏冰,杨传红,王捷,陈鸣丽,冼江,詹纯列,肖育华,夏冰 引用次数:5 期刊:《中国肿瘤生物治疗杂志》
183 文章:Histone deacetylase inhibitor sodium butyrate attenuates gentamicin-induced hearing loss in vivo ☆☆
作者:Jie Wang,Ye Wang,Xin Chen,Peng-zhi Zhang,Ze-tao Shi,Li-ting Wen,Jian-hua Qiu,Fu-quan Chen 引用次数:5 SCI/SSCI 期刊:American Journal of Otolaryngology
184 文章:Direct monitoring of sub-critical flux fouling in a horizontal double-end submerged hollow fiber membrane module using ultrasonic time domain reflectometry
作者:Xianhui Li,Jianxin Li,Jie Wang,Hong Wang,Cuizheng Cui,Benqiao He,Hongwei Zhang,Xianhui Li,Jianxin Li,Hongwei Zhang 引用次数:5 SCI/SSCI 期刊:Journal of Membrane Science
185 文章:新型DNA疫苗的构建及其对小鼠保护作用的研究
作者:韩双艳,郭勇,杨慧兰,王捷,杨太成,冼江 引用次数:5 期刊:《激光生物学报》
186 文章:不同种属骨髓间充质干细胞体外培养特性的比较研究
作者:夏冰,王捷,郭立达,詹纯列,肖育华,杨传红 引用次数:5 期刊:《中国微侵袭神经外科杂志》
187 文章:外周血淋巴细胞微核率与放射治疗敏感性的关系
作者:王捷,何玲 引用次数:5 期刊:《中华放射医学与防护杂志》
188 文章:腹腔镜胆囊切除术中胆管损伤的调查分析
作者:陈亚进,彭宝岗,梁力建,王捷,区金锐,简志祥,霍枫,周杰,甄作均,余小舫 引用次数:5 期刊:中华外科杂志
189 文章:疱疹病毒Ⅱ型糖蛋白D多聚核苷酸疫苗的初步免疫评价
作者:杨慧兰,王捷,吴锦银,郝飞,刘荣卿 引用次数:5 期刊:《临床皮肤科杂志》
190 文章:重组人血管生长素及其单克隆抗体的特性鉴定
作者:张宏斌,江悦华,王捷,武婕,杨太成,吴锦银 引用次数:5 期刊:细胞与分子免疫学杂志
191 文章:The Design of a Planar-Spiral Transformers Balun Used in RF/MW Based on 0.13 μm CMOS Process
作者:J. Wang,W. Zhang,Z. Yu 引用次数:5 期刊:International Conference on Microwave and Millimeter Wave Technology
192 文章:低剂量分次照射脾脏提高食管癌放疗患者抗辐射作用的研究
作者:李涛,郎锦义,王捷,卢铀,向明芳,王静波 引用次数:5 期刊:《肿瘤研究与临床》
193 文章:食管癌术后放疗交替化疗32例的4年疗效分析
作者:王捷,李涛,卢铀,贺成莲,王凡,王静波 引用次数:5 期刊:《中国癌症杂志》
194 文章:Plasma levels and diagnostic value of catestatin in patients with heart failure.
作者:Lin Liu,Wenhui Ding,Renxu Li,Xiaojin Ye,Jing Zhao,Jie Jiang,Lei Meng,Jie Wang,Songyun Chu,Xiaoning Han 引用次数:5 SCI/SSCI 期刊:Peptides
195 文章:Preparation and photoluminescence study of patterned substrate quantum wires
作者:Wang XiuPing,Yang XiaoHong,Han Qin,Ju YanLing,Du Yun,Zhu Bin,Wang Jie,Ni HaiQiao,He JiFang,X.-P. Wang,X.-H. Yang,Z.-C. Niu 引用次数:4 SCI/SSCI 期刊:《Acta Physica Sinica》
196 文章:抗人血管生长素噬菌体基因工程单链抗体的初步制备
作者:张宏斌,江悦华,王捷,李建军,赖声礼,杨太成,吴锦银,李明 引用次数:4 期刊:《免疫学杂志》
197 文章:Lightweight Robust Device-Free Localization in Wireless Networks
作者:Jie Wang,Qinghua Gao,Peng Cheng,Yan Yu,Kefei Xin,Hongyu Wang,Jie Wang,Qinghua Gao,Hongyu Wang 引用次数:4 SCI/SSCI 期刊:IEEE Transactions on Industrial Electronics
198 文章:贲门周围血管离断术与改良Sugiura手术治疗门静脉高压症的疗效比较
作者:张贺云,徐鋆耀,陈亚进,肖治宇,曾丽萍,陈积圣,区庆嘉,陈汝福,王捷 引用次数:4 期刊:《中华肝胆外科杂志》
199 文章:1型血管紧张素Ⅱ受体在肝纤维化及正常肝组织中的表达及意义
作者:王卫卫,杨希山,王捷,李旭 引用次数:4 期刊:中华肝脏病杂志
200 文章:男性尿道直肠瘘数字化三维重建的初步应用
作者:张海燕,张小明,周烨,赵华福,王捷 引用次数:4 期刊:《现代生物医学进展》
201 文章:贲门周围血管离断术与改良Sugiura手术治疗门静脉高压症的疗效比较
作者:张贺云,徐鋆耀,陈亚进,肖治宇,陈积圣,区庆嘉,陈汝福,王捷 引用次数:4 期刊:2009国际肝胆胰外科南通论坛暨全国肝胆胰外科学术经验交流会
202 文章:Multilocus sequence typing reveals genetic diversity of carbapenem- or ceftazidime-nonsusceptible Pseudomonas aeruginosa in China.
作者:Jingshu Ji,Jie Wang,Zhihui Zhou,Haiping Wang,Yan Jiang,Yunsong Yu 引用次数:4 期刊:Antimicrobial agents and chemotherapy
203 文章:Suppression of autophagy augments the radiosensitizing effects of STAT3 inhibition on human glioma cells
作者:Xiaopeng Yuan,Jie Du,Song Hua,Haowen Zhang,Cheng Gu,Jie Wang,Lei Yang,Jianfeng Huang,Jiahua Yu,Fenju Liu 引用次数:4 SCI/SSCI 期刊:Experimental Cell Research
204 文章:高分辨率熔解曲线分析法检测非小细胞肺癌KRAS和BRAF基因突变
作者:刘丽琴,张海燕,吴小丽,张伟,陈晓东,王捷,刘丽琴,张海燕,吴小丽,张伟,陈晓东,王捷 引用次数:4 期刊:《临床检验杂志》
205 文章:增生性瘢痕中血管紧张素原和血管紧张素Ⅱ受体基因的表达
作者:刘宏伟,程飚,付小兵,余文林,孙瑞霞,唐建兵,王捷,廖元兴 引用次数:4 期刊:中国美容整形外科杂志
206 文章:常规摆位面颈联合大野治疗鼻咽癌颅神经放射损伤的临床分析
作者:李涛,郎锦义,王捷,谭燕,赵勇,王静波 引用次数:4 期刊:实用医院临床杂志
207 文章:ATP-TCA模拟希罗达在消化道恶性肿瘤化疗中的应用效果
作者:褚忠华,陈涛,刘建平,赵海燕,王捷,区庆嘉 引用次数:4 期刊:《岭南现代临床外科》
208 文章:缝扎肝右静脉后肝动脉与门静脉血流改变的实验研究
作者:赵善广,周忠信,王捷 引用次数:4 期刊:中国现代普通外科进展
209 文章:腹腔镜脾切除与开腹脾切除的疗效观察
作者:叶义标,罗淑娟,陈捷,陈涛,王捷 引用次数:4 期刊:岭南现代临床外科
210 文章:The role of GPC5 in lung metastasis of salivary adenoid cystic carcinoma
作者:Yanning Zhang,Jie Wang,Fusheng Dong,Hexiang Li,Yali Hou 引用次数:4 SCI/SSCI 期刊:Archives of Oral Biology
211 文章:Fine mapping of GS2, a dominant gene for big grain rice
作者:Wuhan Zhang,Pingyong Sun,Qiang He,Fu Shu,Jie Wang,Huafeng Deng 引用次数:4 期刊:The Crop Journal
212 文章:Verifying dynamic workflow change based on executable path
作者:Jian Cao,Haiyan Zhao,Jie Wang,Shensheng Zhang,Minglu Li,Jian Cao,Haiyan Zhao,Minglu Li 引用次数:4 期刊:International Journal of Intelligent Control and Systems
213 文章:胰腺中段切除术在胰腺良性及低度恶性肿瘤治疗中的应用价值
作者:孙健,张建龙,叶华,朱玥,殷子,唐启彬,徐鋆耀,王捷 引用次数:4 期刊:中华肝脏外科手术学电子杂志
214 文章:逆转录病毒载体介导的RNAi抑制乳腺癌细胞BSP基因表达研究
作者:杨自飞 引用次数:4 期刊:《医学分子生物学杂志》
215 文章:乳腺癌保乳术后调强放射治疗剂量学研究现状
作者:杜驰,樊林,吴大可,王捷 引用次数:4 期刊:《肿瘤预防与治疗》
216 文章:Changes in the expression of angiotensin II type 1 receptor in the development of liver fibrosis.
作者:Wei Wei Wang,Xi Shan Yang,Xu Li,Jie Wang,Ye Tian,Chuan Hong Yang,Huang Wen Lai 引用次数:4 期刊:Chinese journal of digestive diseases
217 文章:Experimental investigation of local flux distribution and fouling behavior in double-end and dead-end submerged hollow fiber membrane modules
作者:Xianhui Li,Jianxin Li,Jie Wang,Hong Wang,Benqiao He,Hongwei Zhang,Wenshan Guo,Huu Hao Ngo,Xianhui Li,Jianxin Li,Huu Hao Ngo 引用次数:4 SCI/SSCI 期刊:Journal of Membrane Science
218 文章:儿童急性淋巴细胞白血病全脑全脊髓放射治疗技术初探
作者:张德康,郎锦义,何友安,王捷,郭春玉,范子煊 引用次数:4 期刊:《四川医学》
219 文章:Study on Capacitance Evolving Mechanism of Polypyrrole during Prolonged Cycling
作者:Jingping Wang,Youlong Xu,Jie Wang,Jianbo Zhu,Yang Bai,Lilong Xiong 引用次数:4 SCI/SSCI 期刊:The journal of physical chemistry. B
220 文章:Ultrasonic visualization of sub-critical flux fouling in the double-end submerged hollow fiber membrane module
作者:Xianhui Li,Jianxin Li,Jie Wang,Hong Wang,Benqiao He,Hongwei Zhang,Xianhui Li,Jianxin Li,Hongwei Zhang 引用次数:4 SCI/SSCI 期刊:Journal of Membrane Science
221 文章:白细胞介素12基因修饰大鼠胶质瘤9L/rIL-12细胞的建立
作者:林健,戴学军,王伟民,张宏斌,武婕,冼江,詹纯列,王捷 引用次数:4 期刊:中国微侵袭神经外科杂志
222 文章:Caspase抑制剂Ⅰ对体外培养肝细胞的抗凋亡作用
作者:张红卫,王捷,宋尔卫,黎洪浩,陈积圣,张红卫,王捷,宋尔卫,黎洪浩,陈积圣 引用次数:4 期刊:《中华普通外科杂志》
223 文章:禽流感病毒H9电化学免疫传感器的研制
作者:李志英,许喜林,刘仲明,王捷,陈健 引用次数:4 期刊:《生物物理学报》
224 文章:血管内皮生长因子受体KDR的靶向制剂的制备
作者:武婕,张宏斌,冼江,杨太成,杨传红,王捷,郑文玲,赖晃文,陈惠鹏 引用次数:4 期刊:《中国肿瘤生物治疗杂志》
225 文章:低剂量分次照射脾脏联合放射治疗食管癌的前瞻性临床远期疗效分析
作者:李涛,郎锦义,王捷,向明芳,卢铀,王静波 引用次数:4 期刊:四川医学
226 文章:Autoantibody against angiotensin AT1 receptor from preeclamptic patients enhances collagen-induced human platelet aggregation
作者:Kehua,Wang,Xiaoyu,Wang,Zhang,LiSong,Wang,Suli,Zhang,Wayne 引用次数:4 SCI/SSCI 期刊:《生物化学与生物物理学报:英文版》
227 文章:食管癌腔内治疗参考点及分割剂量的分析
作者:卢铀,李涛,柏森,王捷,王静波,郎锦义 引用次数:4 期刊:《中华放射肿瘤学杂志》
228 文章:肿瘤患者血清血管生长素水平变化的初步研究
作者:张宏斌,郭文军,吴锦银,杨太成,王捷 引用次数:3 期刊:全国肿瘤生物治疗学术会议
229 文章:重组质粒pEGFP-N3-APC在结肠癌细胞株HT-29中的表达
作者:吕梁,霍继荣,刘斌,刘佳,武捷,王捷 引用次数:3 期刊:《医学临床研究》
230 文章:Nanoconfined crystallites toughen artificial silk
作者:Hui Pan,Yaopeng Zhang,Huili Shao,Xuechao Hu,Xiuhong Li,Feng Tian,Jie Wang,Hui Pan,Yaopeng Zhang,Jie Wang 引用次数:3 期刊:J. Mater. Chem. B
231 文章:Quantitative evaluation of equatorial small-angle X-ray scattering for cylindrical fibers
作者:李小芸,李秀宏,杨春明,滑文强,赵镍,缪夏然,田丰,王玉柱,边风刚,王劼 引用次数:3 SCI/SSCI 期刊:《中国物理B:英文版》
232 文章:放疗对改良根治术后T1~T2期伴1~3个腋窝淋巴结转移乳腺癌不同分子亚型患者预后影响
作者:王浩,罗杨坤,王捷,彭瑛,文浩,王卫东,郎锦义 引用次数:3 期刊:《中华放射肿瘤学杂志》
233 文章:Comparative Analysis of Ecological Rucksack Between Open-pit and Underground Coal Mine
作者:CHU Daozhong,ZHU Qingli,WANG Jie,ZHAO Xiaozhi 引用次数:3 期刊:Energy Procedia
234 文章:Biosynthesis of catechin components is differentially regulated indark-treated tea ( Camellia sinensis L.)
作者:Gaojie Hong,Jie Wang,Yong Zhang,Danielle Hochstetter,Shuping Zhang,Yue Pan,Yunlong Shi,Ping Xu,Yuefei Wang,Gaojie Hong,Jie Wang,Yuefei Wang 引用次数:3 期刊:Plant Physiology and Biochemistry
235 文章:反义血管内皮生长因子腺病毒基因感染对类风湿关节炎滑膜细胞VEGF基因转录的影响
作者:王建华,黄华杨,尹庆水,王捷,黄盛东 引用次数:3 期刊:《中华风湿病学杂志》
236 文章:毫米波辐射下悬液细胞膜电压变化研究
作者:覃玉荣,赖声礼,江悦华,杨太成,王捷 引用次数:3 期刊:红外与毫米波学报
237 文章:Mechanical stretch changes coronary artery fibroblasts function by upregulating HSF1 protein expression
作者:Jiming Li,Yibo Zhang,Li Cui,Jie Wang,Xiufeng Pang,Yan Lai,Yian Yao,Xuebo Liu,Ying Li 引用次数:3 SCI/SSCI 期刊:International Journal of Biological Macromolecules
238 文章:gD2 DNA疫苗诱导细胞免疫应答(英文)
作者:韩双艳,郭勇,杨慧兰,王捷,杨太成 引用次数:3 期刊:《华南理工大学学报(自然科学版)》
239 文章:The Effects of Wenxin Keli on P-Wave Dispersion and Maintenance of Sinus Rhythm in Patients with Paroxysmal Atrial Fibrillation: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials
作者:Yu Chen,Shaoping Nie,Hai Gao,Tao Sun,Xiaoqiu Liu,Fei Teng,Yanhui Xing,Wen Chen,Zhenpeng Zhang,Yonghong Gao 引用次数:3 期刊:Evidence-based Complementary and Alternative Medicine
240 文章:颈外静脉插管在猪术后重复采血与输液的方法研究
作者:张红卫,王捷,刘建平,黎洪浩,黄丽明,陈积圣,曹铭辉 引用次数:3 期刊:《岭南现代临床外科》
241 文章:骨唾液酸蛋白对乳腺癌MDA-MB-231细胞P13K-AKT信号通路的影响
作者:杨德猛,王捷,彭远远,王丽,夏冰,张宏斌,杨传红,张海燕 引用次数:3 期刊:《中国肿瘤生物治疗杂志》
242 文章:血管内皮生长因子受体KDR表达情况检测
作者:冼江,武婕,杨传红,杨太成,赖晃文,王捷,郑文岭 引用次数:3 期刊:《实用医学杂志》
243 文章:癌胚抗原重组痘苗病毒转染树突状细胞诱导CEA特异性T细胞免疫
作者:吴军,杨太成,赖晃文,王捷,郑文岭,王晓怀 引用次数:3 期刊:《肿瘤防治研究》
244 文章:碱性成纤维细胞生长因子基因转移对成骨细胞生长特性的影响
作者:张丽君,丁焕文,王捷,郭勇 引用次数:3 期刊:《中国组织工程研究与临床康复》
245 文章:Two approaches to construct mammalian expression vector of shRNA to reduce expression and replication of HBV in vitro.
作者:Hong-Bin Zhang ,,Jie Wu ,,Jiang Xian ,,Lei Pei ,,Jie Wang 引用次数:3 SCI/SSCI 期刊:Molecular biology reports
246 文章:Acrylamide compounds and use thereof for inhibiting apoptosis
作者:Kunlun He,Song Li,Wu Zhong,Juan Liu,Lili Wang,Xin Li,Guoliang Hu,Jie Wang,Long LONG,Junhai Xiao 引用次数:3 期刊:EP
247 文章:缝扎肝右静脉后肝动脉与门静脉血流改变的实验研究
作者:无 引用次数:3 期刊:《中国现代普通外科进展》
248 文章:Device-Free Localization With Multidimensional Wireless Link Information
作者:Jie Wang,Qinghua Gao,Hongyu Wang,Peng Cheng,Kefei Xin,Jie Wang,Qinghua Gao,Kefei Xin 引用次数:3 SCI/SSCI 期刊:IEEE Transactions on Vehicular Technology
249 文章:母婴间活体肝移植围手术期监护体会(附一例报告)
作者:麦友刚,方建培,周敦华,吴葆菁,孟哲,刘超,王捷 引用次数:3 期刊:《中国小儿急救医学》
250 文章:A highly selective turn-on fluorescent probe for Al(III) based on coumarin and its application in vivo.
作者:Hongde Xiao,Kun Chen,Nannan Jiang,Dandan Cui,Gui Yin,Jie Wang,Ruiyong Wang 引用次数:3 SCI/SSCI 期刊:The Analyst
251 文章:重组人BMP-2生物活性的鉴定
作者:张宏斌,詹纯列,武婕,张余,付娜,王捷 引用次数:3 期刊:亚洲实验动物学会联合会
252 文章:Temperature-induced turnover of the well and barrier layers in ${mathrm{Z}mathrm{n}mathrm{S}mathrm{e}/mathrm{Z}mathrm{n}}_{0.84}{mathrm{Mn}}_{0.16}mathrm{Se}$ superlattices
作者:ZuoMing Zhu,GuoHua Li,Wang Zhang,HeXiang Han,ZhaoPing Wang,Jie Wang,and Xun Wang 引用次数:3 SCI/SSCI 期刊:Physical Review B
253 文章:重组人BMP-2生物活性的鉴定
作者:张宏斌,武婕,詹纯列,张余,付娜,王捷 引用次数:3 期刊:《药物生物技术》
254 文章:新型DNA疫苗的构建及其对小鼠保护作用的研究
作者:杨慧兰,韩双艳,李杰生,王捷,杨传红,詹纯列 引用次数:3 期刊:《激光生物学报》
255 文章:抗克伦特罗单链抗体可溶性表达及特性鉴定
作者:王弘,潘科,杨金易,张宏斌,王捷,武婕,雷红涛,孙远明 引用次数:3 期刊:《食品科学》
256 文章:Simple preparation of scale-like CuO nanoparticles coated on tetrapod-like ZnO whisker photocatalysts
作者:Hong Liu,Xiaofeng Wu,Xiangqi Li,Jie Wang,Ximei Fan 引用次数:3 SCI/SSCI 期刊:Chinese Journal of Catalysis
257 文章:重组人骨唾液酸蛋白的纯化及生物学活性研究
作者:董燕,王捷,谭刘欣,张宏斌,武婕 引用次数:3 期刊:中国生化药物杂志
258 文章:Mobile Learning System based on Cloud Computing
作者:Meilian Chen,Yan Ma,Yikun Liu,Fan Jia,Yanhui Ran,Jie Wang 引用次数:3 期刊:Journal of Networks
259 文章:论医院伦理委员会的发展
作者:毕媛,黄海,王捷,戴辉 引用次数:3 期刊:《医学与哲学:人文社会医学版》
260 文章:基于石墨烯及其衍生物的生物传感系统
作者:陈钰,王捷,刘仲明 引用次数:3 期刊:《分析化学》
261 文章:基于纳米材料的电化学发光免疫传感器
作者:陈钰,王捷,刘仲明 引用次数:3 期刊:《免疫学杂志》
262 文章:肿瘤患者血清血管生长素水平变化的初步研究
作者:张宏斌,郭文军,吴锦银,杨太成,王捷,郑文岭 引用次数:3 期刊:细胞与分子免疫学杂志
263 文章:以树突状细胞为主的免疫细胞治疗重型再生障碍性贫血的尝试
作者:吴军,单桂秋,肖扬,王捷,王晓怀,杨德懋 引用次数:3 期刊:《广东医学》
264 文章:从随机肽库中筛选抗人ANG抗体的模拟小肽
作者:张宏斌,武婕,王捷,袁进,江悦华 引用次数:2 期刊:《免疫学杂志》
265 文章:Nano-sized Fe3O4/carbon as anode material for lithium ion battery
作者:Jie Wang,Hailei Zhao,Zhipeng Zeng,Pengpeng Lv,Zhaolin Li,Tianhou Zhang,Tianrang Yang 引用次数:2 期刊:Materials Chemistry and Physics
266 文章:白细胞介素-2工程菌高效表达影响因素的初探
作者:王捷,杨太成,江悦华,张宏斌 引用次数:2 期刊:《中国医药工业杂志》
267 文章:Y染色体微缺失与男性无精少精的相关关系
作者:叶长烂,江悦华,王捷,张中芬,吴小丽,郑霖 引用次数:2 期刊:《中国实验诊断学》
268 文章:Highly Regioselective Synthesis of Novel 4-O-Phosphorylated Paeonol Analogs
作者:Zhiyu Ju,Gongchun Li,Jie Wang,Yong Ye,Fengling Yang,Yufen Zhao,Zhiyu Ju,Gongchun Li,Yufen Zhao 引用次数:2 期刊:Phosphorus Sulfur and Silicon and the Related Elements
269 文章:Fabrication of CoFe nanostructures by holographic lithography
作者:Zijun Zhang,Xudi Wang,Ying Liu,Yuxian Guo,Yilin Hong,Xiangdong Xu,Shaojun Fu,Pengshou Xu,Jie Wang,Jianwang Cai,Zijun Zhang,Xudi Wang,Jianwang Cai 引用次数:2 期刊:Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
270 文章:不同细胞因子诱导对树突状细胞体外分化的影响
作者:刘璐,闵军,伍衡,王捷,曾育杰,褚忠华 引用次数:2 期刊:《中华实验外科杂志》
271 文章:肿瘤细胞微核及外周血淋巴细胞微核在放射敏感度预测中的应用
作者:王捷,何玲 引用次数:2 期刊:《中日友好医院学报》
272 文章:射频消融治疗肝硬化型小肝癌临床效果的循证分析
作者:陈汝福,肖调华,周泉波,周嘉嘉,陈积圣,王捷 引用次数:2 期刊:《中华外科杂志》
273 文章:脑胶质瘤IDH1基因突变HRM检测方法的初步建立
作者:王银辉,张海燕,杨传红,张伟,赖晃文,陈晓东,王捷,王银辉,张海燕,杨传红,张伟,赖晃文,陈晓东,王捷 引用次数:2 期刊:《生命科学研究》
274 文章:草酸铂联合体外化疗药物敏感实验指导肝癌术后个体性化疗
作者:刘宏涛,吴祖光,罗兴喜,褚忠华,赵海燕,陈涛,王捷,区庆嘉 引用次数:2 期刊:《中国医师杂志》
275 文章:hBSP与GFP非融合表达载体的构建及乳腺癌细胞转染条件优化
作者:杜红延,王捷,郭勇,郑霖,杨静,刘大志 引用次数:2 期刊:华南理工大学学报(自然科学版)
276 文章:Preparation and characterization of hemp hurd powder filled SBR and EPDM elastomers
作者:Jie Wang,Weidong Wu,Wencai Wang,Jianchun Zhang 引用次数:2 SCI/SSCI 期刊:Journal of Polymer Research
277 文章:Hybrid plasmonic waveguides for low-threshold nanolaser applications
作者:Hongbo Lv,Yumin Liu,Zhongyuan Yu,Chunwei Ye,Jie Wang 引用次数:2 SCI/SSCI 期刊:《Chinese Optics Letters》
278 文章:抗木瓜凝乳蛋白酶单链抗体基因的构建、初步筛选和鉴定
作者:王舰平,赵树进,王捷,武婕,杨太成,杨静 引用次数:2 期刊:《细胞与分子免疫学杂志》
279 文章:Genistein抑制肝细胞肝癌侵袭性生长的体外研究
作者:顾岩,朱晨芳,张伟,郭善禹,王捷,陈积圣 引用次数:2 期刊:上海第二医科大学学报
280 文章:Breeding Biology of the Snowy-cheeked Laughingthrush (Garrulax sukatschewi)
作者:Jie Wang,Chen-Xi Jia,Song-Hua Tang,Yun Fang,Yue-Hua Sun,Jie Wang,Chen-Xi Jia,Yue-Hua Sun 引用次数:2 SCI/SSCI 期刊:The Wilson Journal of Ornithology
281 文章:Mapping QTLs for potassium-deficiency tolerance at the seedling stage in wheat (Triticum aestivum L.)
作者:Yong Zhao,Xiao-yun Li,Shu-hua Zhang,Jie Wang,Xue-fang Yang,Ji-chun Tian,Yan Hai,Xue-ju Yang 引用次数:2 SCI/SSCI 期刊:Euphytica
282 文章:靶控输注瑞芬太尼和异丙酚麻醉诱导时镇静催眠效应的相互作用
作者:纪宏新,张兴安,吴群林,邵伟栋,徐波,施冲,王捷 引用次数:2 期刊:中华麻醉学杂志
283 文章:An Interaction between a FNDC5 Variant and Obesity Modulates Glucose Metabolism in a Chinese Han Population
作者:Shanshan Tang,Rong Zhang,Feng Jiang,Jie Wang,Miao Chen,Danfeng Peng,Jing Yan,Yuqian Bao,Cheng Hu,Weiping Jia 引用次数:2 期刊:Diabetes Research and Clinical Practice
284 文章:Separation and purification of chymopapain and its cytotoxicity on hepa-6 cells
作者:Cai Xiaoling,Guo Yong,Wang Jie,Yang Taicheng,Lu Rongde,Xian Jiang 引用次数:2 期刊:《Chinese Journal of Biochemical Pharmaceutics》
285 文章:A dosimetry study precisely outlining the heart substructure of left breast cancer patients using intensity-modulated radiation therapy.
作者:Lingli Fan,Yangkun Luo,Jinghui Xu,Ling He,Jie Wang,Xiaobo Du 引用次数:2 SCI/SSCI 期刊:Journal of applied clinical medical physics / American College of Medical Physics
286 文章:Synthesis, characterization and tribological properties of Cu/reduced graphene oxide composites
作者:Zhengfeng Jia,Tiedan Chen,Jie Wang,Junjie Ni,Huaiyong Li,Xin Shao 引用次数:2 SCI/SSCI 期刊:Tribology International
287 文章:低功率毫米波辐射对K562细胞增殖的影响
作者:赖晃文,杨传红,张宏斌,王捷,吴小丽,冼江 引用次数:2 期刊:《广东医学》
288 文章:甘氨双唑钠对子宫颈鳞癌放射增敏的临床研究
作者:李昉,彭瑛,吴双,徐珂,王冀川,王捷 引用次数:2 期刊:《肿瘤防治杂志》
289 文章:自体恶性黑色素瘤抗原激活的树突状细胞体外诱导免疫试验
作者:吴军,王晓怀,杨太成,冼江,王捷,郑文岭 引用次数:2 SCI/SSCI 期刊:癌症
290 文章:分次立体定向放射治疗(SRT)复发、残留鼻咽癌前瞻性临床研究
作者:郎锦义,李涛,谭燕,李健,王捷,钟海螺,彭瑛,吴双 引用次数:2 期刊:《四川医学》
291 文章:[Phase II clinical trial on gemcitabine in the treatment of stage IIIB-IV non-small cell lung cancer].
作者:Shu-jun Liu,Li-jun Di,Jie Wang,Rong Li,Lan Yang,Hong Sun,Mao-hong Zhang,Li Li,Ji-wei Liu,Ya-jie Gao 引用次数:2 期刊:Zhonghua zhong liu za zhi [Chinese journal of oncology]
292 文章:Heat transfer and kinetics of lignite devolatilization in wire-mesh apparatus
作者:Jie Wang,Yuqun Cao,Yongjie Yan,Jinsheng Gao 引用次数:2 SCI/SSCI 期刊:Fuel Processing Technology
293 文章:结外鼻型NK/T细胞淋巴瘤的临床治疗与预后分析
作者:罗杨坤,谭燕,郎锦义,彭瑛,王捷,文浩 引用次数:2 期刊:西部医学
294 文章:载银珊瑚羟基磷灰石的抑菌活性与细胞毒性研究
作者:赵华福,张余,李剑,张宏斌,王捷,尹庆水 引用次数:2 期刊:《中华创伤骨科杂志》
295 文章:锂-匹罗卡品颞叶癫痫模型的建立及苔藓纤维出芽的动态变化
作者:伍犹梁,梁军潮,詹纯列,杨传红,赖晃文,吴小丽,王捷,肖育华 引用次数:2 期刊:亚洲实验动物学会联合会
296 文章:A colorimetric and ratiometric fluorescent probe for ClO鈭targeting in mitochondria and its application in vivo
作者:Hongde Xiao 引用次数:2 期刊:J. Mater. Chem. B
297 文章:Polo样激酶1在原发性肝癌组织中的表达及其意义
作者:无 引用次数:2 期刊:中华实验外科杂志
298 文章:RNA干扰沉默乙型肝炎病毒复制对肝癌细胞系HepG2.2.15生长的影响
作者:无 引用次数:2 期刊:中华肝胆外科杂志
299 文章:人受精相关抗原-1的基因克隆及原核表达
作者:张宏斌,武婕,王捷,周晓宁 引用次数:2 期刊:《中国优生与遗传杂志》
300 文章:A W-Band Low-Loss and Wideband LTCC Transition From Waveguide to Microstrip
作者:Baolin Cao,Hao Wang,Yong Huang,Jie Wang,Weixing Sheng,Baolin Cao,Hao Wang,Weixing Sheng 引用次数:2 期刊:IEEE Microwave and Wireless Components Letters
301 文章:肝癌根治术后经肝动脉辅助化疗的疗效系统评价
作者:无 引用次数:2 期刊:《中华肝胆外科杂志》
302 文章:血管生长素在前列腺癌和前列腺良性增生组织中的表达
作者:夏冰,杨太成,冼江,王捷,夏冰,杨太成,冼江,王捷 引用次数:2 期刊:《中国男科学杂志》
303 文章:重组人血管生长素包涵体复性条件研究
作者:王捷,李烈军,张宏斌,林白雪 引用次数:2 期刊:《中国生化药物杂志》
304 文章:基因枪介导单纯疱疹病毒DNA疫苗的免疫效果研究
作者:杨慧兰,韩双艳,王捷,杨传红,杨太成 引用次数:2 期刊:中国免疫学杂志
305 文章:肿瘤坏死因子-β基因多态性对子宫内膜异位症患者血清中TNF浓度的影响
作者:罗敏,申东翔,张宏斌,王捷,宗利丽,关婷,何援利 引用次数:2 期刊:《中南大学学报(医学版)》
306 文章:门脉血流动力学的定量检测—双工多普勒与电磁血流计的对比研究
作者:罗葆明,黎锦芳,刘世强,王捷,黎洪浩,区庆嘉,江榕坚,陈镆 引用次数:2 期刊:《中华超声影像学杂志》
307 文章:Characteristics and applications of near-infrared emissions from lightning
作者:Jincui Zhao,Ping Yuan,Jianyong Cen,Jianguo Liu,Jie Wang,Guangshu Zhang,Jincui Zhao,Ping Yuan,Guangshu Zhang 引用次数:2 SCI/SSCI 期刊:Journal of Applied Physics
308 文章:抗人尿道高分化鳞癌单克隆抗体的研制
作者:杨太成,冼江,夏冰,杨传红,石世德,詹纯列,赖晃文,王捷 引用次数:2 期刊:全军检验医学学术会议
309 文章:抗人尿道高分化鳞癌单克隆抗体的研制
作者:杨太成,冼江,夏冰,杨传红,石世德,詹纯列,赖晃文,王捷 引用次数:2 期刊:氨基酸和生物资源
310 文章:Pressurized pyrolysis of rice husk in an inert gas sweeping fixed-bed reactor with a focus on bio-oil deoxygenation
作者:Qian YangYang,Zhang Jie,Wang Jie 引用次数:2 SCI/SSCI 期刊:Bioresource Technology
311 文章:25例肝癌术后患者18F-FDG SPECT/CT同机融合显像分析
作者:蒋宁一,张弘,王捷,陈少雄,刘生,卢献平,梁九根,刘幸光,伦绮云,杨笑梅,蒋宁一,张弘,王捷,陈少雄,刘生,卢献平,梁九根,刘幸光,伦绮云,杨笑梅 引用次数:2 期刊:《生物医学工程与临床》
312 文章:[Correlation study of HIV/AIDS abnormal immune activation and disease progression].
作者:Jie Wang,Xin-Fang Wu,Yong Li,Yi Zeng 引用次数:2 期刊:《China Journal of Chinese Materia Medica》
313 文章:论伦理委员会的新职能
作者:毕媛,黄海,王捷,戴辉 引用次数:2 期刊:中国医药指南
314 文章:改良法经乳晕入路内镜下甲状腺切除术
作者:黎洪浩,曹海玲,张红卫,赖东明,王捷,黎洪浩,曹海玲,张红卫,赖东明,王捷 引用次数:2 期刊:《中国内镜杂志》
315 文章:腹腔镜联合开腹同期切除结直肠癌伴肝转移的可行性分析
作者:叶义标,梁敏,陈捷,王捷,陈涛 引用次数:2 期刊:《岭南现代临床外科》
316 文章:抗克伦特罗单链抗体噬菌体展示文库的构建、初步筛选及鉴定
作者:潘科,王弘,张宏斌,王捷,雷红涛,杨金易,孙远明 引用次数:2 期刊:中国食品科学技术学会年会
317 文章:Preliminary Results of the Laser Time Transfer (LTT) Project
作者:Yang Fumin,Huang Peicheng,Zhang Zhongping,Chen Wanzhen,Zhang Haifeng,Wang Yuanming,Meng Wendong,Wang Jie,Zou Guangnan,Liao Ying 引用次数:2 期刊:
318 文章:用胶体Cr~(32)PO_4—碘油混悬液行肝动脉栓塞并放射治疗原发性肝癌的临床观察
作者:王捷,区庆嘉 引用次数:2 SCI/SSCI 期刊:《癌症》
319 文章:Glutathione peroxidase-1 is required for self-renewal of murine embryonic stem cells
作者:无 引用次数:2 期刊:Biochemical and biophysical research communications
320 文章:纳米增效的骨唾液蛋白压电免疫传感器阵列的研制
作者:陈钰,王捷,刘仲明,Zhong-Ming 引用次数:2 期刊:《分析化学》
321 文章:基于流动注射技术的电化学发光分析体系的研究
作者:陈钰,王捷,刘仲明 引用次数:2 期刊:《医疗卫生装备》
322 文章:四通道骨唾液蛋白压电免疫传感器阵列的研制
作者:陈钰,刘仲明,王捷 引用次数:2 期刊:《中国组织工程研究与临床康复》
323 文章:人血管生长素重组大肠杆菌发酵条件优化
作者:林白雪,王捷,张宏斌,武婕,郭勇 引用次数:2 期刊:《中国医药工业杂志》
324 文章:用于肿瘤标志物检测的电化学免疫传感器
作者:陈钰,刘仲明,王捷 引用次数:2 期刊:现代生物医学进展
325 文章:Hierarchical architectured NiS@SiO2 nanoparticles enveloped in graphene sheets as anode material for lithium ion batteries
作者:Zijia Zhang,Hailei Zhao,Zhipeng Zeng,Chunhui Gao,Jie Wang,Qing Xia,Zijia Zhang,Zhipeng Zeng,Jie Wang,Qing Xia,Zijia Zhang,Hailei Zhao,Qing Xia 引用次数:2 SCI/SSCI 期刊:Electrochimica Acta
326 文章:原位肝脏隔离灌注大剂量5-氟尿嘧啶的实验研究(摘要)
作者:王颖,区庆嘉,陈积圣,王捷,张伯萌,赵善广,李瑞萍,黄石辉,陈镆鎁 引用次数:2 期刊:《中华外科杂志》
327 文章:局部晚期食管癌体外放射联合腔内放疗同期化疗的随机研究
作者:李涛,向明芳,王捷 引用次数:2 期刊:CHINESE JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY AND REHABILITATION
328 文章:茶果皮多糖理化性质、体外抗氧化活性及对α-葡萄糖苷酶的抑制作用(英文)
作者:Yue-fei WANG,Jie WANG,Jing WU,Ping XU,Yi-qi WANG,Jun-jie GAO,Danielle HOCHSTETTER 引用次数:1 期刊:《Journal of Zhejiang University-Science B(Biomedicine & Biotechnology)》
329 文章:筛选与KDR有结合活性的小肽
作者:武婕,陈惠鹏,张宏斌,王捷,郑文玲 引用次数:1 期刊:中国生物化学与分子生物学会会员代表大会暨全国学术会议
330 文章:抗人血管生长素单链抗体可变区基因的定向克隆及序列分析
作者:张宏斌,李明 引用次数:1 期刊:《免疫学杂志》
331 文章:抗人血管生长素噬菌体基因工程抗体库的构建
作者:张宏斌,江悦华,王捷,李建军,赖声礼 引用次数:1 期刊:广东医学
332 文章:Seasonal Land Cover Dynamics in Beijing Derived from Landsat 8 Data Using a Spatio-Temporal Contextual Approach
作者:Jie Wang,Congcong Li,Luanyun Hu,Yuanyuan Zhao,Huabing Huang,Peng Gong 引用次数:1 SCI/SSCI 期刊:Remote Sensing
333 文章:Distribution of HBV genotypes and subgenotypes among liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma patients in northern China
作者:Luo XiaoYa,Zhang Ling,Mao JianNa,Lu FengMin,Wang Jie,Jiang SuZhen,Li YaJuan,Liu Xin,Chen XiangMei,Li JianSheng 引用次数:1 期刊:《Clinical Focus》
334 文章:微囊化牛肾上腺嗜铬细胞脊髓蛛网膜下移植治疗17例癌痛病人的初步观察
作者:薛毅珑,何立敏,李留树,王捷,王振福,李新建,张莉,崔忻,朱建华,罗芸 引用次数:1 期刊:东西方国际疼痛会议、中华医学会疼痛学会年会暨麻醉学组学术会议
335 文章:不同诱导方法对人外周血树突状细胞体外成熟的影响
作者:刘璐,李琳,伍衡,闵军,王捷,曾育杰,褚忠华 引用次数:1 期刊:《中华普通外科学文献(电子版)》
336 文章:A Circa 2010 Thirty Meter Resolution Forest Map for China
作者:Li, Congcong,Wang, Jie,Hu, Luanyun,Yu, Le,Clinton, Nicholas,Huang, Huabing,Yang, Jun,Gong, Peng 引用次数:1 SCI/SSCI 期刊:Remote Sensing
337 文章:Flexible Painting-Based Volume Classification Using Ellipsoid Gaussian Transfer Function
作者:Yuetong Luo,Jinsheng Chen,Hanbin Wang,Deqing Qu,Jie Wang,Wenmin Tan 引用次数:1 期刊:International Conference on Virtual Reality and Visualization
338 文章:TRAF6在人PBMC来源的树突状细胞成熟中的作用
作者:刘璐,李琳,闵军,王捷,伍衡,曾育杰,陈双,褚忠华 引用次数:1 期刊:《中国病理生理杂志》
339 文章:Three-dimensional and time-ordered SERS hotspot matrix.
作者:Honglin Liu,Zhilin Yang,Lingyan Meng,Yudie Sun,Jie Wang,Liangbao Yang,Jinhuai Liu,Zhongqun Tian 引用次数:1 SCI/SSCI 期刊:Journal of the American Chemical Society
340 文章:骨唾液酸蛋白稳定性及成骨活性研究
作者:廖新梅,王捷,王江涛,冼江,廖新梅,王捷,王江涛,冼江 引用次数:1 期刊:《中国生化药物杂志》
341 文章:脑胶质瘤IDH2基因突变HRM检测方法的初步建立
作者:王银辉,张海燕,杨传红,张伟,赖晃文,陈晓东,王捷,王银辉,张海燕,杨传红,张伟,赖晃文,陈晓东,王捷 引用次数:1 期刊:中国生物工程杂志
342 文章:脂质运载蛋白突变文库的应用及研究现状
作者:武婕,王捷,王弘,武婕,王捷,王弘 引用次数:1 期刊:生命的化学
343 文章:高分辨率熔解曲线分析法检测非小细胞肺癌/结直肠癌患者KRAS和EGFR基因突变
作者:张海燕,王捷,陈晓东,陈钰,郑霖,张海燕,王捷,陈晓东,陈钰,郑霖 引用次数:1 期刊:《中国基层医药》
344 文章:肝脏炎性假瘤误诊为肝癌一例并文献复习
作者:王敏,王捷,孙辉,申志芬,欧阳文,张霞,张宏 引用次数:1 期刊:临床误诊误治
345 文章:Nanocomplexation of thrombin with cationic amylose derivative for improved stability and hemostatic efficacy
作者:Baoxiong Zhuang,Zhihua Li,Jiadong Pang,Wenbin Li,Pinbo Huang,Jie Wang,Yu Zhou,Qing Lin,Quanbo Zhou,Xiao Ye 引用次数:1 SCI/SSCI 期刊:International Journal of Nanomedicine
346 文章:支气管哮喘发作期一氧化氮及内皮素含量的研究
作者:王敏,王捷,王宝祥,高墨生,孙辉,申志芬 引用次数:1 期刊:临床误诊误治
347 文章:肺炎患者血清一氧化氮含量测定的临床意义
作者:王敏,王捷,王宝详,高墨生,孙辉,魏文志 引用次数:1 期刊:PRACTICAL JOURNAL OF CARDIAC CEREBRAL PNEUMAL AND VASCULAR DISEASE
348 文章:H-NS is a repressor of major virulence gene loci in Vibrio parahaemolyticus
作者:Fengjun Sun,Yiquan Zhang,Yefeng Qiu,Huiying Yang,Wenhui Yang,Zhe Yin,Jie Wang,Ruifu Yang,Peiyuan Xia,Dongsheng Zhou,Fengjun Sun,Yiquan Zhang,Dongsheng Zhou 引用次数:1 SCI/SSCI 期刊:Frontiers in Microbiology
349 文章:多药耐药蛋白在肝癌中的表达及临床意义
作者:刘宏涛,吴祖光,罗兴喜,褚忠华,刘建平,李海刚,陈涛,赵海燕,王捷,区庆嘉 引用次数:1 期刊:中国医师进修杂志
350 文章:Trend of telomerase activity change during human iPSC self-renewal and differentiation revealed by a quartz crystal microbalance based assay.
作者:Yitian Zhou,Ping Zhou,Yinqiang Xin,Jie Wang,Zhiqiang Zhu,Ji Hu,Shicheng Wei,Hongwei Ma 引用次数:1 SCI/SSCI 期刊:Scientific reports
351 文章:木瓜凝乳蛋白酶与平阳霉素联合使用对鼠肝癌细胞hepa-6的杀伤作用
作者:蔡小玲,王捷,郭勇,杨太成,冼江 引用次数:1 期刊:中药材
352 文章:RP-HPLC同时测定人血浆异丙酚和利多卡因
作者:吴群林,王捷,王若松,张兴安 引用次数:1 期刊:2000中国药学会学术年会
353 文章:草酸铂肝癌术后辅助化疗临床疗效分析
作者:刘宏涛,陈涛,刘建平,禇忠华,王捷,赵海燕,罗兴喜,王强区,庆嘉 引用次数:1 期刊:《岭南现代临床外科》
354 文章:[Effect of recombinant pEGFP-N3-APC vectors carrying various APC functional domains on the expression of beta-catenin in HT-29 cells].
作者:Liang Lu,Jirong Huo,Jia Liu,Jie Wu,Jie Wang 引用次数:1 期刊:Zhong nan da xue xue bao. Yi xue ban = Journal of Central South University. Medical sciences
355 文章:Effect of “ Shenzhou ”4 Spaceflight on Screening of Microbial Transglutaminase-producing Streptomyces Mutants
作者:Wang Zhang,Liu Xinzheng,Wang Liang,Yuan Hui,Wang Jie 引用次数:1 期刊:《Space Medicine & Medical Engineering》
356 文章:Radial structure of commercial styrene-co-butyl acrylate latex particles by means of synchrotron small-angle X-ray scattering under contrast-variation conditions
作者:Xuelian Chen,Jianqi Zhang,Zhiyong Yi,Qiao Wang,Xiuhong Li,Fenggang Bian,Jie Wang,Yongfeng Men,Xuelian Chen,Jianqi Zhang,Yongfeng Men 引用次数:1 期刊:Journal of Coatings Technology and Research
357 文章:重组质粒pEGFP-ING4的构建及其对MCF-7细胞凋亡的影响
作者:张宏斌,周霞,武婕,赵华福,冼江,王捷 引用次数:1 期刊:《免疫学杂志》
358 文章:Comprehensive Parameter for Analyzing Condensation in Pneumatic System
作者:JIN Yingzi,LI Yi,WANG Yanping,WANG Jie,ZHU Zuchao 引用次数:1 SCI/SSCI 期刊:《Chinese Journal of Mechanical Engineering》
359 文章:A23187诱导恶性黑色素瘤患者的外周血单核细胞向树突状细胞分化
作者:吴军,杨太成,王捷,王晓怀 引用次数:1 期刊:《中国肿瘤生物治疗杂志》
360 文章:Ⅲ期直肠癌根治性手术辅助性放疗的效果分析
作者:李昉,颜高姝,徐珂,张军,彭瑛,马家宝,杨家林,王冀川,王捷 引用次数:1 期刊:《中华医学会放射肿瘤治疗学分会六届二次暨中国抗癌协会肿瘤放疗专业委员会二届二次学术会议论文集》
361 文章:42例急性淋巴细胞白血病的全脑全脊髓放射治疗分析
作者:王捷,郎锦义,李肪,彭瑛,颜高姝,张德康 引用次数:1 期刊:《苏州大学学报(医学版)》
362 文章:Syndromes Classification of the Active Stage of Ankylosing Spondylitis in Traditional Chinese Medicine by Cluster Analysis of Symptoms and Signs Data
作者:Kuiwu Yao,Liangdeng Zhang,Jie Wang,Ji Zhang 引用次数:1 期刊:Annals of the New York Academy of Sciences
363 文章:VX2兔脑瘤模型三维放疗解剖学靶区灌注CT与增强CT对照研究
作者:孙昌进,罗云秀,于金明,吕海波,李超,张德康,黄建鸣,王捷,郎锦义 引用次数:1 期刊:《中华放射肿瘤学杂志》
364 文章:高精度快速成型模型的制作精度及其体外细胞毒性
作者:周烨,赵华福,周霞,吴小丽,张宏斌,于捷 引用次数:1 期刊:《中国组织工程研究与临床康复》
365 文章:基于CT图像建立的小儿枢椎齿状突病理性骨折三维数字化模型
作者:周霞,赵华福,周烨,万磊,张宏斌,王捷 引用次数:1 期刊:中国组织工程研究与临床康复
366 文章:KCNJ11 E23K variant is associated with therapeutic effect of sulfonylureas in Chinese type 2 diabetic patients.
作者:Qing Li,Miao Chen,Rong Zhang,Feng Jiang,Jie Wang,Jian Zhou,Yuqian Bao,Cheng Hu,Weiping Jia,Qing Li,Miao Chen,Weiping Jia 引用次数:1 期刊:Clinical and experimental pharmacology & physiology
367 文章:Construction of phage antibody library for Fab fragment from a convalescent patient infected with SARS coronavirus
作者:Jie Wu,Wen-ling Zheng,Hong-bin Zhang,Jie Wang,Yue-hua Jiang,Wen-jie Huang,Wen-li Ma 引用次数:1 期刊:Xi bao yu fen zi mian yi xue za zhi = Chinese journal of cellular and molecular immunology
368 文章:重组人CEA痘苗病毒的免疫原性和安全性实验研究
作者:杨太成,杨洁 引用次数:1 期刊:《中国肿瘤临床》
369 文章:人ING4的基因克隆及真核表达
作者:张宏斌,赵华福,周霞,武婕,冼江,王捷,赵树进 引用次数:1 期刊:《医学分子生物学杂志》
370 文章:半乳糖结合点封闭式免疫毒素的制备及其对...
作者:林金容,谈立松 引用次数:1 期刊:《上海免疫学杂志》
371 文章:碱性成纤维细胞生长因子基因在骨膜成骨细胞中的表达
作者:张丽君,丁焕文,王捷,郭勇 引用次数:1 期刊:中国临床康复
372 文章:Privacy Vulnerabilities with Background Information in Data Perturbation
作者:Lian Liu,Jie Wang,Jun Zhang,Lian Liu,Jie Wang,Jun Zhang 引用次数:1 期刊:
373 文章:肺癌的体外化疗药物敏感性及其与临床病理的关系
作者:夏冰,陈晓东,刘大志,魏春华,周霞,王捷 引用次数:1 期刊:《广东医学》
374 文章:肺癌的体外化疗药物敏感性及其与临床病理的关系
作者:夏冰,王捷,魏春华,周霞,刘大志 引用次数:1 期刊:中日肿瘤介入治疗学术会议
375 文章:Accuracy of genomic prediction for growth and carcass traits in Chinese triple-yellow chickens
作者:Tianfei Liu,Hao Qu,Chenglong Luo,Dingming Shu,Jie Wang,Mogens Sand03 Lund,Guosheng Su 引用次数:1 SCI/SSCI 期刊:BMC genetics
376 文章:鼻咽癌患者住院期间心理状况及其心理干预预防措施
作者:谭燕,彭瑛,罗杨坤,王捷,郎锦义,文浩 引用次数:1 期刊:《中华医学会放射肿瘤治疗学分会六届二次暨中国抗癌协会肿瘤放疗专业委员会二届二次学术会议论文集》
377 文章:WITHDRAWN: Fine mapping of GS2 , a dominant big-grain gene in rice
作者:Wuhan Zhang,Pingyong Sun,Qiang He,Fu Shu,Jie Wang,Huafeng Deng 引用次数:1 期刊:The Crop Journal
378 文章:门静脉动脉化对肝脏及胆管周围血管丛的影响
作者:陈嘉伟,唐启彬,综述,王捷,审校 引用次数:1 期刊:岭南现代临床外科
379 文章:整合素αvβ3对MDA-MB-231BO乳腺癌细胞AKT信号通路的调控
作者:彭远远,王捷,夏冰,杨传红,冼江,彭远远,王捷,夏冰,杨传红,冼江 引用次数:1 期刊:生物技术通报
380 文章:Near-infrared-light mediated ratiometric luminescent sensor for multimode visualized assays of explosives.
作者:Xiaoxia Hu,Ting Wei,Jie Wang,Zi-En Liu,Xinyang Li,Binhao Zhang,Zhihao Li,Lele Li,Quan Yuan 引用次数:1 SCI/SSCI 期刊:Analytical chemistry
381 文章:低剂量伽玛刀照射癫痫大鼠颞叶神经元超微结构的改变及线粒体形态计量分析
作者:杨传红,王捷,赖晃文,梁军潮,吴小丽,詹纯列,肖育华,张霭玲 引用次数:1 期刊:中国比较医学杂志
382 文章:In Silico Estimation of Chemical Carcinogenicity with Binary and Ternary Classification Methods
作者:Xiao Li,Zheng Du,Jie Wang,Zengrui Wu,Weihua Li,Guixia Liu,Xu Shen,Yun Tang,Xiao Li,Zheng Du,Yun Tang 引用次数:1 SCI/SSCI 期刊:Molecular Informatics
383 文章:低剂量伽玛刀照射癫痫大鼠颞叶神经元超微结构的改变及线粒体形态计量分析
作者:杨传红,王捷,赖晃文,梁军潮,吴小丽,詹纯列,肖育华,张霭玲 引用次数:1 期刊:《亚洲实验动物学会联合会(AFLAS)第三次会议暨中国实验动物学会(CALAS)第八届学术年会论文集》
384 文章:左半肝联合肝右动脉、门静脉整块切除治疗BismuthⅢb型肝门部胆管癌
作者:刘超,肖治宇,孙健,张建龙,余先焕,王捷 引用次数:1 期刊:《中华肝胆外科杂志》
385 文章:Morphological observation of nuclear sub-localization of human angiogenin in HUVECs
作者:Jie Wu,Hong-Bin Zhang,Jie Wang,Tai-Cheng Yang,Jiang Xian,Chuan-Hong Yang,Huang-Wen Lai 引用次数:1 SCI/SSCI 期刊:Biotechnology Letters
386 文章:不能切除肝癌不同方式综合治疗的临床分析——附140例
作者:李玺,王捷,刘晓平,刘超,叶华,张红卫,罗葆明,江容坚 引用次数:1 期刊:《现代临床普通外科》
387 文章:肝细胞癌中HBx的表达及其与肿瘤病理分级的关系
作者:洪清琦,褚忠华,徐鋆耀,何传超,叶华,曾丽萍,王捷 引用次数:1 期刊:《中华实验外科杂志》
388 文章:人血管形成素在食管鳞癌组织中的表达
作者:夏冰,杨太成,陈晓东,田野,王捷,冼江 引用次数:1 期刊:《广东医学》
389 文章:改良T分期在肝门部胆管癌术前评估中的应用
作者:无 引用次数:1 期刊:中华外科杂志
390 文章:Application of dual source CT in congenital heart diseases
作者:Wang Jie,Wang Qing,Cui FengYu 引用次数:1 期刊:《Journal of Shandong University(Health Sciences)》
391 文章:医源性胰腺损伤引起术后胰瘘分析(11例报告)
作者:无 引用次数:1 期刊:岭南现代临床外科
392 文章:彩色多普勒在门静脉穿刺注药治疗肝癌中的应用
作者:罗葆明,黎锦芳,陈亚进,王捷 引用次数:1 期刊:《中华超声影像学杂志》
393 文章:胸段食管癌临床TNM与手术病理TNM分期一致性的探讨
作者:李涛,郎锦义 引用次数:1 期刊:《中国肿瘤临床与康复》
394 文章:Ⅰ/Ⅱ期鼻咽癌放疗联合同期化疗的临床结果分析
作者:王捷,郎锦义,谭燕,李涛,李肪,王静波 引用次数:1 期刊:《四川医学》
395 文章:肝硬化中国小型猪结扎肝右静脉后对门静脉压力的影响
作者:周忠信,王捷 引用次数:1 期刊:《广东医学》
396 文章:重组人睾丸特异性抗原-1(TSA-1)的基因克隆及原核表达
作者:周晓宁,武婕,张宏斌,王捷 引用次数:1 期刊:《中国优生与遗传杂志》
397 文章:肝癌切除术后使用索拉非尼患者的预后因素分析
作者:张红卫,林树文,吴昶皓,陈亚进,王捷,张红卫,林树文,吴昶皓,陈亚进,王捷 引用次数:1 期刊:《岭南现代临床外科》
398 文章:猪远端胃大部分切除术后合并门静脉高压症模型中门脉血流系统的变化
作者:张贺云,李文滨,褚忠华,彭耀荣,吴卓,王捷 引用次数:1 期刊:《中华实验外科杂志》
399 文章:Facile synthesis of AgNPs/MoS 2 nanocomposite with excellent electrochemical properties
作者:Xiao Wu,Xuehua Yan,Yu Dai,Jingjing Wang,Jie Wang,Xiaonong Cheng 引用次数:1 SCI/SSCI 期刊:Materials Letters
400 文章:骨唾液酸蛋白基因沉默抑制乳腺癌细胞与骨基质粘附
作者:王丽,王捷,杨德猛,杨传红,夏冰,王江涛,冼江 引用次数:1 期刊:生物工程学报
401 文章:原发性肝癌细胞中PyNPase的表达及其临床意义
作者:李文滨,王捷 引用次数:1 期刊:《岭南现代临床外科》
402 文章:丁酸钠增强未成熟树突状细胞表达吲哚胺2,3双加氧酶抑制T细胞增殖
作者:闵军,刘璐,商昌珍,王捷,万云乐,罗兴喜,陈亚进,陈积圣 引用次数:1 期刊:《中华实验外科杂志》
403 文章:大面积不规则野放射治疗何杰金氏病初探
作者:王冀川,郎锦义,王捷,许峰,杨和理,张德康 引用次数:1 期刊:《肿瘤防治》
404 文章:吲哚胺2,3双加氧酶在丁酸钠诱导未成熟树突状细胞介导T细胞无能的机制
作者:刘璐,伍衡,褚忠华,王捷,商昌珍,罗兴喜,闵军 引用次数:1 期刊:中华实验外科杂志
405 文章:与不孕不育相关的ASA的同源抗原研究进展
作者:武婕,张宏斌,王捷 引用次数:1 期刊:《广东医学》
406 文章:TNF-α和TNF-β基因变异对子宫内膜异位症易感性的联合效应
作者:罗敏 引用次数:1 期刊:广东医学
407 文章:shRNA表达载体的构建及对HBV复制和表达的抑制
作者:张宏斌,武婕,郑文岭,马文丽,冼江,谢闻悦,李薇,王捷 引用次数:1 期刊:《细胞与分子免疫学杂志》
408 文章:Correction: Comparative Sucrose Responsiveness in Apis mellifera and A . cerana Foragers
作者:Wenchao Yang,Haiou Kuang,Shanshan Wang,Jie Wang,Wei Liu,Zhenhong Wu,Yuanyuan Tian,Zachary Y. Huang,Xiaoqing Miao,Wenchao Yang,Haiou Kuang,Xiaoqing Miao 引用次数:1 SCI/SSCI 期刊:PLoS ONE
409 文章:~(18)F-FDG SPECT/CT同机融合在肝癌术后随访中的价值
作者:蒋宁一,张弘,王捷,刘生,梁九根,卢献平,陈少雄,刘幸光,蒋宁一,张弘,王捷,刘生,梁九根,卢献平,陈少雄,刘幸光 引用次数:1 期刊:《实用肿瘤杂志》
410 文章:彩色多普勒超声对肝癌门脉癌栓的诊断及应用价值
作者:张海霞,李楠,王捷,李晓斌 引用次数:1 期刊:CHINESE JOURNAL OF CLINICAL RATIONAL DRUG USE
411 文章:喷射式电化学发光流动检测技术快速测定奶粉及液态奶中三聚氰胺
作者:陈钰,王捷,刘仲明,李志英 引用次数:1 期刊:《分析测试学报》
412 文章:Photocatalytic oxidation of methanol to methyl formate in liquid phase over supported silver catalysts
作者:Xuzhuang Yang,Xuzhuang Yang,Xuzhuang Yang,Aiwen Zhang,Min Tong 引用次数:1 SCI/SSCI 期刊:Catalysis Communications
413 文章:重组疱疹病毒Ⅱ型糖蛋白D快速纯化方法的研究
作者:吴锦银,王捷,杨慧兰,廖元兴 引用次数:1 期刊:《岭南皮肤性病科杂志》
414 文章:Selective oxidation of methanol to methyl formate on catalysts of Au–Ag alloy nanoparticles supported on titania under UV irradiation
作者:Chenhui Han,Xuzhuang Yang,Guanjun Gao,Jie Wang,Huailiang Lu,Jie Liu,Min Tong,Xiaoyuan Liang 引用次数:1 SCI/SSCI 期刊:《Journal of Agrarian Change》
415 文章:Investigations of compact tri-band antenna for CNSS application
作者:Pingping Zhang,Hao Wang,Yan Wang,Yong Huang,Jie Wang,Xiaolong Shao 引用次数:1 期刊:Microwave Conference Proceedings
416 文章:固定化联吡啶钌电化学发光免疫分析研究进展
作者:陈然,王捷,刘仲明,陈钰 引用次数:1 期刊:化学研究
417 文章:一种高灵敏喷射式Ru(bpy)32+电化学发光流动体系的构建
作者:陈钰,王捷,刘仲明 引用次数:1 期刊:《医疗卫生装备》
418 文章:Automatic Segmentation and Quantitative Analysis of White Matter Hyperintensities on FLAIR Images Using Trimmed-Likelihood Estimator
作者:Rui Wang,Chao Li,Jie Wang,Xiaoer Wei,Yuehua Li,Chun Hui,Yuemin Zhu,Su Zhang,Rui Wang,Chao Li,Su Zhang 引用次数:1 SCI/SSCI 期刊:Academic radiology
419 文章:Automatic segmentation of white matter lesions on magnetic resonance images of the brain by using an outlier detection strategy.
作者:Rui Wang,Chao Li,Jie Wang,Xiaoer Wei,Yuehua Li,Chun Hui,Yuemin Zhu,Su Zhang,Rui Wang,Chao Li,Rui Wang,Chao Li,Su Zhang 引用次数:1 SCI/SSCI 期刊:Magnetic resonance imaging
420 文章:从随机肽库中筛选血管内皮生长因子的抑制剂
作者:武婕,张宏斌,王捷,杨太成,冼江,杨传红,郑文岭,陈惠鹏,王清明 引用次数:1 期刊:《中华肿瘤杂志》
421 文章:细胞保护剂阿米福汀在放疗中的应用研究进展
作者:谭燕,付彬玉,王捷 引用次数:1 期刊:《四川肿瘤防治》
422 文章:Electrochemical properties of iron oxides/carbon nanotubes as anode material for lithium ion batteries
作者:Zhipeng Zeng,Hailei Zhao,Pengpeng Lv,Zijia Zhang,Jie Wang,Qing Xia 引用次数:1 SCI/SSCI 期刊:Journal of Power Sources
423 文章:组合性细胞因子与钙离子载体诱导急性髓系白血病细胞向树突状细胞分化中的作用
作者:吴军,单桂秋,杨德懋,肖扬,王捷,王晓怀 引用次数:1 期刊:中国临床康复
424 文章:31例非小细胞肺癌术后交替放化疗的临床疗效分析
作者:李涛,卢铀,王捷,吉林,郎锦义 引用次数:1 期刊:《中华肿瘤杂志》
425 文章:Electrospun micelles/drug-loaded nanofibers for time-programmed multi-agent release.
作者:Guang, Yang,Jie, Wang,Long, Li,Shan, Ding,Shaobing, Zhou,Guang Yang,Jie Wang,Shaobing Zhou 引用次数:1 SCI/SSCI 期刊:Macromolecular bioscience
426 文章:肿瘤细胞和骨微环境在骨转移中的作用
作者:杨自飞,王捷 引用次数:1 期刊:《生命的化学》
427 文章:Temperature Characteristic Optimizations of the RTD Sensitivity for the MEMS Sensor Applications
作者:Bin Zhen Zhang,Hao Guo,Jun Tang,Jun Liu,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Applied Mechanics and Materials
428 文章:Investigation on characteristics of ionization current in a spark-ignition engine fueled with natural gas-hydrogen blends with BSS de-noising method
作者:Zhongquan Gao,Xiaomin Wu,Hui Gao,Bing Liu,Jie Wang,Xiangwen Meng,Zuohua Huang,Zhongquan Gao,Xiaomin Wu,Zuohua Huang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:International Journal of Hydrogen Energy
429 文章:Antibacterial Activities of Chemical and Biological Food Preservatives towards Food Spoilage Bacillus among and within Species
作者:Xiao Tao Yang,Jie Wang,Yong Hong Liao,Imdad Kaleem,Chun Li,Xiao Hong Zhou,Xiao Tao Yang,Jie Wang,Yong Hong Liao,Chun Li 引用次数:0 期刊:Advanced Materials Research
430 文章:非小细胞肺癌术后放疗同步化疗的临床Ⅱ期试验
作者:卢铀,汪虹,李涛,杜晓波,王捷,郎锦义,魏于全,王静波 引用次数:0 期刊:中国抗癌协会临床肿瘤学协作中心学术年会
431 文章:晚期肺鳞癌超分割放疗结合化疗的Ⅰ/Ⅱ期临床研究
作者:王捷,李涛,谭燕,胡欣,王静波,何玲 引用次数:0 期刊:临床肿瘤学杂志
432 文章:紫杉醇(Taxol)诱导A549细胞凋亡机理的研究
作者:王智琴,齐以涛,魏敏,张炫,廖雪,王捷,肖希龙 引用次数:0 期刊:全国药物毒理学学术会议
433 文章:New proxy signatures preserving privacy and as secure as ElGamal signatures
作者:无 引用次数:0 期刊:International Journal of Information Technology
434 文章:食管癌腔内放射对细胞增殖核抗原和凋亡的影响
作者:卢铀,任光国,王影,汪虹,王捷,李涛,郎锦义,魏于全,王静波 引用次数:0 期刊:中国抗癌协会临床肿瘤学协作中心学术年会
435 文章:Method for producing clarification type sea buckthorn juice
作者:GUOLIANG XING,JIE WANG,YUJUN YAO,JIUHONG ZHANG,LIXIN WANG,CHANGCHUN LI,XING MA 引用次数:0 期刊:Inner Mongolia Buckthorn Engineering Technology Research Center
436 文章:嘧啶核苷磷酸化酶与原发性肝癌预后的关系
作者:李文滨,吴畏,王捷 引用次数:0 期刊:《肿瘤防治研究》
437 文章:[Production and identification of monoclonal antibodies against pesticide imidacloprid].
作者:Gang Li,Xianyong Ji,Guoliang Qian,Xiude Hua,Na Qin,Jie Wang,Fengquan Liu 引用次数:0 期刊:Sheng wu gong cheng xue bao = Chinese journal of biotechnology
438 文章:adult worms.
作者:Hua WanQuan,Yu ChuanXin,Wang Jie,Yin XuRen,Qian ChunYan 引用次数:0 期刊:Zhongguo Bingyuan Shengwuxue Zazhi / Journal of Pathogen Biology 2009 Vol. 4 No. 7 pp. 526-528, 531
439 文章:ECM1 controls T(H)2 cell egress from lymph nodes through re-expression of S1P(1)
作者:Zhenhu Li,Yuan Zhang,Zhiduo Liu,Xiaodong Wu,Yuhan Zheng,Zhiyun Tao,Kairui Mao,Jie Wang,Guomei Lin,Lin Tian 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Nature Immunology
440 文章:重组生长激素在肝胆外科老年病人术后恢复中的应用价值
作者:无 引用次数:0 期刊:岭南现代临床外科
441 文章:Metamorphic InGaAs p-i-n Photodetectors with 1.75 μm Cut-Off Wavelength Grown on GaAs
作者:朱彬,韩勤,杨晓红,倪海桥,贺继方,牛智川,王欣,王秀平,王杰 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:《中国物理快报:英文版》
442 文章:School Food Fortification Improves Nutrition Status of Students from Poor Migrant
作者:Junsheng Huo,Jing Sun,Jian Huang,Jie Wang,Wenxian Li,Bing Wang 引用次数:0 期刊:Food and Nutritional Disorders
443 文章:Pd-Supported Interaction-Defined Selective Redox Activities in Pd−Ce 0.7 Zr 0.3 O 2 −Al 2 O 3 Model Three-Way Catalysts
作者:Ming Yang,Meiqing Shen,Jun Wang,Jing Wen,Minwei Zhao,Jie Wang,Wulin Wang,Ming Yang,Meiqing Shen,Wulin Wang 引用次数:0 期刊:J. Phys. Chem. C
444 文章:Geochemical normalization and assessment of heavy metals (Cu, Pb, Zn, and Ni) in sediments from the Huaihe River, Anhui, China
作者:Jie Wang,Guijian Liu,Lanlan Lu,Jiamei Zhang,Houqi Liu,Jie Wang,Guijian Liu,Houqi Liu 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:CATENA
445 文章:Diet of Chinese grouse (Tetrastes sewerzowi) during preincubation.
作者:Wang Jie,Yang Chen,Lu Nan,Fang Yun,Sun Yue-Hua 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:The Wilson Journal of Ornithology
446 文章:PCR扩增bFGF的条件优化
作者:张丽君,丁焕文,张宏斌,郭勇,王捷 引用次数:0 期刊:中国生物化学与分子生物学会会员代表大会暨全国学术会议
447 文章:CYP3A5基因多态性对中国肾移植受者他克莫司血药浓度和疗效的影响
作者:张海燕,张小明,吴小丽,陈钰,王捷 引用次数:0 期刊:《器官移植》
448 文章:中药解痹散结合温针灸治疗类风湿性关节炎56例
作者:阮继源,方剑乔,王捷 引用次数:0 期刊:中国民间疗法
449 文章:Procédé et dispositif pour transfert intercellulaire de terminal procédé et dispositif permettant d'obtenir l'adresse d'une entité d'accès d'origine
作者:无 引用次数:0 期刊:WO
450 文章:Enhanced photocatalytic activity of sulfated silica-titania composites prepared by impregnation using ammonium persulfate solution
作者:Junbo Zhong,Jianzhang Li,Jun Zeng,Shengtian Huang,Wei Hu,Jiufu Chen,Minjiao Li,Jie Wang,Shulin Zhang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Materials Science in Semiconductor Processing
451 文章:Design of the Wireless Sensor Network for Transformer Substation Temperature Monitoring
作者:He Rui,Zhang Jun,Wang jie,Chen Jian,Zhang Lei,Wang Lianmin,Li Peiyun,He Rui,Zhang Jun,Wang jie 引用次数:0 期刊:Third International Conference on Mechanic Automation and Control Engineering
452 文章:Upregulation of p53 expression in patients with colorectal cancer by administration of curcumin.
作者:Zhen-Yu He,Chuan-Bing Shi,Hao Wen,Fang-Long Li,Bao-Lin Wang,Jie Wang,Zhen-Yu He,Chuan-Bing Shi,Hao Wen,Fang-Long Li 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Cancer Investigation
453 文章:抗人血管生长素噬菌体基因工程抗体文库的筛选及可溶性抗体的制备
作者:张宏斌,江悦华,王捷,李建军,杨太成,吴锦银,李明 引用次数:0 期刊:广东医学
454 文章:Thermally Induced Damage in Hexanitrohexaazaisowurtzitane
作者:Qiang Tian,Guanyun Yan,Guangai Sun,Chaoqiang Huang,Lei Xie,Bo Chen,Ming Huang,Hongzhen Li,Yi Liu,Jie Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Central European Journal of Energetic Materials
455 文章:Graph Cuts Image Segmentation in a Hexagonal-image Processing Framework ⋆
作者:无 引用次数:0 期刊:
456 文章:人肿瘤坏死因子在鱼腥藻7120中的表达
作者:王捷,吴锦银,张宏斌,江悦华,赵树进 引用次数:0 期刊:华南理工大学学报(自然科学版)
457 文章:ELISA法检测单纯疱疹病毒Ⅱ型特异性抗体的临床应用研究
作者:杨慧兰,刘荣卿 引用次数:0 期刊:第三军医大学学报
458 文章:载吉西他滨磁性含铁纳米微球治疗胰腺癌细胞的体外研究
作者:温苑章,徐继威,宋越,张贺云,周嘉嘉,陈汝福,王捷 引用次数:0 期刊:检验医学与临床
459 文章:Catalyst‐Assisted Growth of Single‐Crystalline Hafnium Carbide Nanotubes by Chemical Vapor Deposition
作者:Song Tian,Hejun Li,Yulei Zhang,Jincui Ren,Xinfa Qiang,Jie Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of the American Ceramic Society
460 文章:抗人膀胱癌基因工程单链抗体的制备研究
作者:王元利,张宏斌,王捷,杨太成,江悦华,于茂生 引用次数:0 期刊:中华泌尿外科杂志
461 文章:Effect on Tailing Dam Stability of Rainfall Infiltration
作者:Yong Liu,Jie Wang,Zhi Jun Zhang,Rong Gui 引用次数:0 期刊:Advanced Materials Research
462 文章:Electrochemiluminescent assay for detection of extremely rare mutations based on ligase reaction and bead enrichment.
作者:Changming Cheng,Jie Wang,Chao Yang,Yin Zhou,Juan Chen,Jie Zhang,Nengqin Jia,Hongmei Cao,Guoping Zhao 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Analytical Biochemistry
463 文章:K-Ras基因突变检测与大肠癌治疗的研究进展
作者:毕媛,王捷 引用次数:0 期刊:《实用癌症杂志》
464 文章:[Association between the number of peripheral blood stem cells and cardiac function index in patients with ischemic heart failure].
作者:Yu-ping Zhou,Yuan-hui Hu,Hua-qin Wu,Cheng An,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Zhonghua xin xue guan bing za zhi
465 文章:Role of MAPK signal pathways in differentiation process of M2 macrophages induced by high-ambient glucose and TGF-β1
作者:Ning Su,Yafang Li,Jie Wang,Jinjin Fan,Xiaoyan Li,Wenxing Peng,Xueqing Yu,TianBiao Zhou,Zongpei Jiang 引用次数:0 期刊:Journal of Receptors and Signal Transduction
466 文章:ChemInform Abstract: Tandem Synthesis of Substituted 2,7-Naphthyridin-1(7H)-ones via Reissert Reaction/Intramolecular Nucleophilic Addition/Oxidation Dehydrogenation.
作者:Hailiang Tan,Jie Wang,Yu Zhang,Yongning Xing,Qi Sun,Runtao Li 引用次数:0 期刊:ChemInform
467 文章:A Case Study Of Learning Writing In Service Learning Through CMC
作者:Yunxiang Li,LiLi Ren,Xiaomian Liu,Yinjie Song,Jie Wang,Jiaxin Li 引用次数:0 期刊:Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
468 文章:Differential Responses of Ammonia-Oxidizers Communities to Nitrogen and Water Addition in Stipa baicalensis Steppe, Inner Mongolia, Northern China
作者:Wang Jie,Li Gang,Lai Xin,Song Xiaolong,Zhao Jianning,Yang Dianlin,Wang Jie,Li Gang,Yang Dianlin 引用次数:0 期刊:Metabolism: clinical and experimental
469 文章:Subspace-based CFAR detection of vehicles from forests in SAR image
作者:Yanfei Zhang,Jian Guan,Jie Wang,Hongwei Li 引用次数:0 期刊:Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
470 文章:Tween20对联吡啶钌电化学发光的增敏作用
作者:无 引用次数:0 期刊:北京生物医学工程
471 文章:鼠抗人CD_3噬菌体基因工程单链抗体的初步制备
作者:王捷,张宏斌 引用次数:0 期刊:《药物生物技术》
472 文章:[Preliminary experience in treatment of chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome with Longjintonglin capsule].
作者:Xue-jun Shang,Yu-feng Huang,Yong Shao,Xiao-tong Xue,Feng-gang Guan,Guang Li,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Zhonghua nan ke xue = National journal of andrology
473 文章:Can Gemstone Spectral Imaging Accurately Determine the Concentration of Iodine Contrast: A Phantom Study
作者:Le Wang,Bin Liu,Xingwang Wu,Jie Wang,Wanqin Wang,Yong Zhou,Xiaohong Zhu,Zhang Shuai,Gao Na 引用次数:0 期刊:《Radiologic Practice》
474 文章:Subtotal facial nerve decompression in preventing further recurrence and promoting facial nerve recovery of severe idiopathic recurrent facial palsy
作者:Shu-Hui Wu,Xiang Chen,Jie Wang,Hua Liu,Xiao-Zhong Qian,Xin-Liang Pan 引用次数:0 期刊:European archives of oto-rhino-laryngology : official journal of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS) : affiliated with the German Society for Oto-Rhino-Laryngology - Head and Neck Surgery
475 文章:重组白细胞介素-2复性影响因素的探讨
作者:王捷,杨太成,江悦华,张宏斌 引用次数:0 期刊:《中国医药工业杂志》
476 文章:Synthesis of Ni(OH)2 nanoplates on Cu rod and its applications for electrochemical sensors
作者:Rong Ji,Yan Huang,Lingling Wang,Liutao Yu,Jie Wang,Guangfeng Wang,Xiaojun Zhang,Rong Ji,Yan Huang,Xiaojun Zhang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Materials Research Bulletin
477 文章:Lentivirus-mediated RNA interference of chymase increases the plaque stability in atherosclerosis in vivo.
作者:Tao Guo,Jie Wang,Jianmin Yang,Wenqiang Chen,Guipeng An,Lu Fan,Qisheng Peng,Tao Guo,Jie Wang,Qisheng Peng 引用次数:0 期刊:Experimental and molecular pathology
478 文章:Dysifragilones A–C, Unusual Sesquiterpene Aminoquinones and Inhibitors of NO Production from the South China Sea Sponge Dysidea fragilis
作者:Wei‐Hua Jiao,Ting‐Ting Xu,Feng Zhao,Hao Gao,Guo‐Hua Shi,Jie Wang,Li‐Li Hong,Hao‐Bing Yu,Yu‐Shan Li,Fan Yang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:European Journal of Organic Chemistry
479 文章:Community Structure and Diversity of Soil Denitrifying Bacteria by nirK Gene under Different Vegetation Restoration Patterens in Hulunbeier Sandy Land, Inner Mongolia
作者:Gang Li,Wei Ming Xiu,Jie Wang,Yuan Feng Wu,Jian Ning Zhao,Xiao Long Song,Dian Lin Yang 引用次数:0 期刊:
480 文章:High performance Li 4 Ti 5 O 12 material as anode for lithium-ion batteries
作者:Jie Wang,Hailei Zhao,Yeting Wen,Jingying Xie,Qing Xia,Tianhou Zhang,Zhipeng Zeng,Xuefei Du 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Electrochimica Acta
481 文章:The Role of Peritoneal Alternatively Activated Macrophages in the Process of Peritoneal Fibrosis Related to Peritoneal Dialysis
作者:Jie Wang,Zong-Pei Jiang,Ning Su,Jin-Jin Fan,Yi-Ping Ruan,Wen-Xing Peng,Ya-Fang Li,Xue-Qing Yu,Jie Wang,Zong-Pei Jiang,Xue-Qing Yu 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:International Journal of Molecular Sciences
482 文章:2005 763 ð2Þ 3
作者:WANG Jie,ZHANG Hongwei,WANG Aimin,LI Hong,FU Huameng,ZHU Zhengwang,ZHANG Haifeng 引用次数:0 期刊:
483 文章:Study on the method with associated particle for measuring the neutron yield of D–D neutron generator †
作者:Yan Yan,Xiaolong Lu,Zheng Wei,Siqi Yan,Changlin Lan,Junrun Wang,Jie Wang,Zeen Yao 引用次数:0 期刊:Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A Accelerators Spectrometers Detectors and Associated Equipment
484 文章:SLO-Driven Task Scheduling in MapReduce Environments
作者:无 引用次数:0 期刊:Web Information System & Application Conference
485 文章:Hierarchically imprinted organic–inorganic hybrid sorbent for selective separation of mercury ion from aqueous solution
作者:Genhua Wu,Zhuqing Wang,Jie Wang,Chiyang He,Genhua Wu,Zhuqing Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Analytica Chimica Acta
486 文章:Study on the unfolding algorithm for D-T neutron energy spectra measurement using recoil proton method
作者:Jie Wang,Xiao-Long Lu,Yan Yan,Zheng Wei,Jun-Run Wang,Jian-Ling Ran,Zhi-Wu Huang,Chang-Lin Lan,Ze-en Yao 引用次数:0 期刊:Physics
487 文章:Thermodynamic properties of two zinc borates: 3ZnO·3B2O3·3.5H2O and 6ZnO·5B2O3·3H2O
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:The Journal of Chemical Thermodynamics
488 文章:Tandem synthesis of substituted 2,7-naphthyridin-1(7 H )-ones via Reissert reaction/intramolecular nucleophilic addition/oxidation dehydrogenation
作者:Hailiang Tan,Jie Wang,Yu Zhang,Yongning Xing,Qi Sun,Runtao Li 引用次数:0 期刊:ChemInform
489 文章:Genetic phylogeography and maternal lineages of 18 Chinese black goat breeds.
作者:Tao Zhong,Qian Jun Zhao,Li Li Niu,Jie Wang,Peng Fei Jin,Wei Zhao,Lin Jie Wang,Li Li,Hong Ping Zhang,Yue Hui Ma,Tao Zhong,Qian Jun Zhao,Yue Hui Ma 引用次数:0 期刊:Tropical Animal Health and Production
490 文章:A precise laboratory goniometer system to collect spectral BRDF data of materials
作者:Guangping Jiao 引用次数:0 期刊:Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
491 文章:GNSS Coverage Performance for Medium-High Earth Orbital Satellites
作者:Zhao Xiaofang,Haihong Wang,Wu Xiangjun,Wang Jie 引用次数:0 期刊:Control and Decision Conference
492 文章:Corrigendum to ‘Porous TiO2(B)/anatase microspheres with hierarchical nano and microstructures for high-performance lithium-ion batteries’ [Electrochimica Acta 97 (2013) 386–392]
作者:无 引用次数:0 期刊:
493 文章:Procede et systeme d'allocation d'agent local
作者:Jie Zhao,Jixing Liu,Jie Wang 引用次数:0 期刊:CA
494 文章:Synthesis of (5alpha)-17-azaandrostan-3-ols and (5alpha)-17-aza-D-homoandrostan-3-ols and their N-acylated derivatives.
作者:Xin Jiang,Jie Wang,Jiaxin Hu,Zongming Ge,Yuefei Hu,Hongwen Hu,Douglas F Covey 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Steroids
495 文章:肝细胞腺瘤的诊治经过(一例报告并文献综述)
作者:黄潇潇,朱应昌,王捷 引用次数:0 期刊:《岭南现代临床外科》
496 文章:[Integrated treatment for priapism caused by circumcision: a case report].
作者:Bao-fang Jin,Yu-feng Huang,Chang-an Shao,Xin-yi Xia,Feng-gang Guan,Guang Li,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Zhonghua nan ke xue = National journal of andrology
497 文章:Influence Of Gravity On Structure Of Colloidal Crystal Using Simulated Microgravity
作者:Lei Liu,Jie Wang,Shenghua Xu,Zhiwei Sun,Jingtong Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:《化学物理学报》
498 文章:NOVEL ESTERS OF 4,9-DIHYDROXY-NAPHTHO[2,3-b]FURANS FOR DISEASE THERAPIES
作者:Hongwei Hu,Yuesong Hu,Zhiwei Jiang,Qinglong Li,Xian Li,Aijin Wang,Jie Wang,Jiali Xu,Yan Ye 引用次数:0 期刊:WO
499 文章:2015年NCCN胰腺癌指南诊疗更新解读
作者:无 引用次数:0 期刊:岭南现代临床外科
500 文章:Promédicaments de 4,9-dihydroxy-naphto[2,3-b]furanes permettant de contourner la polypharmacorésistance aux anticancéreux
作者:Zhiwei Jiang,Yuesong Hu,Jie Wang,Yan Ye,Xian Li,Hairong XU,Huanhuan YANG,Yaner FU 引用次数:0 期刊:WO
501 文章:Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) functions as a physiological regulator by modulating the jasmonic acid pathway
作者:Gaojie Hong,Jie Wang,Yuefei Wang,Gaojie Hong,Jie Wang,Yuefei Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Physiologia Plantarum
502 文章:丙型肝炎病毒C基因在E.coli中的高效表达
作者:逯好英,金灵,王宇,王捷,张晓晖,尚丹,马贤凯 引用次数:0 期刊:《军事医学科学院院刊》
503 文章:A preliminary approach on the synchronically ground based measurement of spectral reflectance, NDVI, LAI, and the temperature and moisture of soils
作者:Yong Liu,Yang-yao Guo,Jie Wang,Jiang Fan,Xiao-yan Wang,Yan-yun Nian,Yong Liu,Yang-yao Guo,Yan-yun Nian 引用次数:0 期刊:Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
504 文章:TFA-catalyzed ring transformation of 4-hydroxycyclobutenone: A simple and general route for preparation of 3-substituted 4-aminofuran-2(5H )-ones †
作者:Jie Wang,Xin Jiang,Ming Chen,Zongming Ge,Yuefei Hu,Hongwen Hu 引用次数:0 期刊:Journal of the Chemical Society Perkin Transactions 1
505 文章:Graph-Based Real-Time Security Threats Awareness and Analysis in Enterprise LAN
作者:无 引用次数:0 期刊:Springer Berlin Heidelberg
506 文章:Effects of Nitrogen and Water on Soil Enzyme Activity and Soil Microbial Biomass in Stipa baicalensis Steppe,Inner Mongolia of North China
作者:Wang Jie,Li Gang,Xiu WeiMing,Song XiaoLong,Zhao JianNing,Yang DianLin 引用次数:0 期刊:《Journal of Agricultural Resources and Environment》
507 文章:shRNA表达载体的构建及对HBV复制和表达的抑制
作者:无 引用次数:0 期刊:
508 文章:Paramesotriton longliensis (Longli Warty Newt). Defensive behavior.
作者:Kanto Nishikawa,Jie Wang,Jian-ping Jiang,Kanto Nishikawa,Jie Wang,Jian-ping Jiang 引用次数:0 期刊:Herpetological Review
509 文章:A Virtual Network Embedding Algorithm for Providing Stronger Connectivity in the Residual Networks
作者:Yan Luo,Xuzhou Chen,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Journal of Networks
510 文章:Five vacuolar Ca2+ exchangers play different roles in calcineurin-dependent Ca2+/Mn2+ tolerance, multistress responses and virulence of a filamentous entomopathogen
作者:Yue Hu,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Fungal Genetics and Biology
511 文章:Community Structure and Diversity of Soil Ammonia-oxidizing Bacteria Under Different Vegetation Restoration Patterns in Hulunbeier Sandy Land, Inner Mongolia, China
作者:LI Gang,XIU Wei-ming,WANG jie,YU Wen-chao,WU Yuan-feng,ZHAO Jian-ning,SONG Xiao-long,YANG Dian-lin 引用次数:0 期刊:《Journal of Agro-Environment Science》
512 文章:Nouveaux esters de 4,9-dihydroxy-naphto[2,3-b]furannes pour traitement thérapeutique de maladies
作者:Hongwei Hu,Yuesong Hu,Zhiwei Jiang,Qinglong Li,Xian Li,Aijin Wang,Jie Wang,Jiali Xu,Yan Ye 引用次数:0 期刊:WO
513 文章:In Situ Growth of Noble-Metal Nanoparticles on Cu2O Nanocubes for Surface-Enhanced Raman Scattering Detection
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:ChemPlusChem
514 文章:贲门周围血管离断术治疗门静脉高压症的疗效分析
作者:张贺云,肖治宇,唐启斌,叶华,陈亚进,陈积圣,区庆嘉,陈汝福,王捷 引用次数:0 期刊:岭南现代临床外科
515 文章:A method and system for allocating home agent
作者:Jie Zhao,Jixing Liu,Jie Wang 引用次数:0 期刊:CA
516 文章:Biological products for the treatment of psoriasis: therapeutic targets, pharmacodynamics and disease-drug-drug interaction implications.
作者:Jie Wang,Yow-Ming C Wang,Hae-Young Ahn 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:The AAPS Journal
517 文章:影响微球蛋白药物稳定性与释放的因素研究进展
作者:廖新梅,王捷 引用次数:0 期刊:《医药导报》
518 文章:Virtual network embedding with border matching
作者:Xuzhou Chen,Yan Luo,Jie Wang 引用次数:0 期刊:International Conference on Communication Systems & Networks
519 文章:Transformation of α-Fe2O3 to Fe3O4 Realized by Mechanochemical Reaction of α-Fe2O3 and SrCO3
作者:Haizhu Wang,Qiang He,Bin Yao,Gehui Wen,Fang Wang,Ying Xu,Yue Li,Jichao Li,Chenbin Zhou,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Metallurgical and Materials Transactions B
520 文章:Trace determination of cobalt ion by using malic acid-malonic acid double substrate oscillating chemical system
作者:Jie Wang,Wu Yang,Jie Ren,Miao Guo,Xiao Dong Chen,Wen Bin Wang,Jin Zhang Gao 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:中国化学快报(英文版)
521 文章:PRODRUGS OF 4,9-DIHYDROXY-NAPHTHO[2,3-b]FURANS FOR CIRCUMVENTING CANCER MULTIDRUG RESISTANCE
作者:Zhiwei Jiang,Yuesong Hu,Jie Wang,Yan Ye,Xian Li,Hairong XU,Huanhuan YANG,Yaner FU 引用次数:0 期刊:WO
522 文章:[Progressing of treating hypertension patients accompanied with insulin resistance by Shen-supplementing Chinese drugs].
作者:Xiao-chen Yang,Xing-jiang Xiong,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Zhongguo Zhong xi yi jie he za zhi Zhongguo Zhongxiyi jiehe zazhi = Chinese journal of integrated traditional and Western medicine / Zhongguo Zhong xi yi jie he xue hui, Zhongguo Zhong yi yan jiu yuan zhu ban
523 文章:A sensitive DNA biosensor fabricated with gold nanoparticles/poly (p-aminobenzoic acid)/carbon nanotubes modified electrode.
作者:Yuzhong Zhang,Jie Wang,Minglu Xu 引用次数:0 期刊:Colloids and surfaces B: Biointerfaces
524 文章:A regulator from Chlamydia trachomatis modulates the activity of RNA polymerase through direct interaction with the β subunit and the primary σ subunit
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Genes & development
525 文章:Uncontrolled factors of blood pressure in essential hypertension: from "patient's high blood pressure" to "hypertensive patient"
作者:Xing-Jiang Xiong,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica
526 文章:A regulator from Chlamydia trachomatis modulates the activity of RNA polymerase through direct interaction with the beta subunit and the primary sigma subunit.
作者:Xiancai Rao,Padraig Deighan,Li Shen 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Genes & development
527 文章:人脑胶质瘤中的IDH1/2突变
作者:无 引用次数:0 期刊:《现代生物医学进展》
528 文章:Numerical modeling and simulation of temperature distribution uncertainty subject to ferromagnetic thermoseeds hyperthermia
作者:Zi-Han Zhuo,Jie Wang,Jin-Tian Tang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Chinese Science Bulletin
529 文章:Optimal design of Optical Length in low turbidity measurement system with wavelength 1310nm and 1550nm
作者:Cao Huibin,Liu Jianguo,Gui Huaqiao,Wang Jie,Wang Huanqin 引用次数:0 期刊:Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
530 文章:分析一例少见的Y染色体大部分缺失的无精症
作者:叶长烂,江悦华,张中芬,吴小丽,王捷 引用次数:0 期刊:《中国卫生检验杂志》
531 文章:不同浓度丁酸钠诱导未成熟树突状细胞分化的免疫学功能比较
作者:刘璐,李琳,闵军,王捷,曾育杰,伍衡,陈双,褚忠华 引用次数:0 期刊:《中国药学杂志》
532 文章:Study on the Miter Gate Fault Diagnosis Methods Based on Vibration Signals
作者:无 引用次数:0 期刊:Applied Mechanics and Materials
533 文章:男性少精子患者染色体和Y染色体微缺失检查
作者:叶长烂,江悦华,张中芬,吴小丽,王捷 引用次数:0 期刊:《中国优生与遗传杂志》
534 文章:Acoustical stimulus changes the expression of stromal cell-derived factor-1 in the spiral ganglion neurons of the rat cochlea
作者:Peng-zhi Zhang,Xin-sheng Cao,Xing-wang Jiang,Jie Wang,Peng-fei Liang,Shu-juan Wang,Wen-juan Mi,Fu-quan Chen,Yang Chen,Tao Xue,Peng-Zhi Zhang,Xin-Sheng Cao,Jian-Hua Qiu 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Neuroscience Letters
535 文章:Structural mechanism of DNA recognition by the p202 HINa domain: insights into the inhibition of Aim2-mediated inflammatory signalling
作者:He Li,Jue Wang,Jia Wei Wu 引用次数:0 期刊:Acta Crystallographica Section F: Structural Biology Communications
536 文章:Cross-platform comparisons between pathway-focused SYBR(R) Green based real-time PCR Arrays and other gene expression analysis technologies
作者:Arikawa,Yanyang,Bao,Xiaomei,Hongguang,Wang,Jie 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:The FASEB Journal
537 文章:利用人源化噬菌体抗体库筛选骨唾液酸蛋白的单链抗体
作者:王江涛,王捷,王江涛,王捷 引用次数:0 期刊:《细胞与分子免疫学杂志》
538 文章:Phloem mobility and translocation of fluorescent conjugate containing glucose and NBD in castor bean (Ricinus communis).
作者:Zhiwei Lei,Jie Wang,Hanhong Xu,Zhiwei Lei,Jie Wang,Hanhong Xu 引用次数:0 期刊:Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology
539 文章:A small and wideband second order Koch-fractal log-periodic antenna
作者:Longdan Tan,Zengrui Li,Qingxin Guo,Hui Zhang 引用次数:0 期刊:Cross Strait Quad-Regional Radio Science and Wireless Technology Conference
540 文章:Cytokinesis-required Cdc14 is a signaling hub of asexual development and multi-stress tolerance in Beauveria bassiana
作者:Jie Wang,Jing Liu,Ming-Guang Feng 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Scientific Reports
541 文章:骨唾液酸蛋白的人源单链可变区抗体的筛选
作者:王江涛,王捷,王江涛,王捷 引用次数:0 期刊:2010’全国肿瘤分子标志及应用学术研讨会暨中国中青年肿瘤专家论坛
542 文章:A novel fluorescent conjugate applicable to visualize the translocation of glucose-fipronil.
作者:无 引用次数:0 期刊:Journal of agricultural and food chemistry
543 文章:Synthesis, crystal structures, and photoluminescence of two silver(I) coordination polymers based on 2-sulfoterephthalic acid and N-donor ligands
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Transition Metal Chemistry
544 文章:光学成像在肿瘤骨转移实验研究中的应用进展
作者:无 引用次数:0 期刊:《中国骨科临床与基础研究杂志》
545 文章:Thermodynamic study of the mixed system (CsCl + CaCl 2 + H 2O) by EMF Measurements at T = 298.15 K
作者:HU02Man-Cheng,ZHANG02Wei-Jian,LI02Shu-Ni,ZHAI02Quan-Guo,JIANG02Yu-Cheng,YANG LI,JIE WANG,NING CHEN 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:The Journal of Chemical Thermodynamics
546 文章:Porous hexagonal NiCo2O4 nanoplates as electrode materials for supercapacitors
作者:Jun Pu,Jie Wang,Zhenghua Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Electrochimica Acta
547 文章:microRNA-151–3p Regulates Slow Muscle Gene Expression by Targeting ATP2a2 in Skeletal Muscle Cells
作者:Huan Wei,Zhongwen Li,Qingwu W Shen 引用次数:0 期刊:
548 文章:Aberrant DNA methylation of the PDGF gene in homocysteine‑mediated VSMC proliferation and its underlying mechanism.
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Molecular medicine reports
549 文章:IMP-1 encoded by a novel Tn402-like class 1 integron in clinical Achromobacter xylosoxidans, China
作者:Zhenhong Chen,Haihong Fang,Li Wang,Fengjun Sun,Yong Wang,Zhe Yin,Huiying Yang,Wenhui Yang,Jie Wang,Peiyuan Xia,Zhenhong Chen,Haihong Fang,Changting Liu 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Scientific Reports
550 文章:Porous TiO2(B)/anatase microspheres with hierarchical nano and microstructures for high-performance lithium-ion batteries
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Electrochimica Acta
551 文章:亲骨转移乳腺癌细胞MDA-MB-231BO成瘤性的初步研究
作者:王江涛,丁彦青,王捷,王江涛,丁彦青,王捷 引用次数:0 期刊:中国比较医学杂志
552 文章:Providing service assurance in mobile opportunistic networks
作者:Bhanu Kaushik,Honggang Zhang,Xinyu Yang,Xinwen Fu,Benyuan Liu,Jie Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Computer Networks
553 文章:乏氧诱导因子-1(HIF-1)和肿瘤放射敏感性
作者:杜驰,王捷 引用次数:0 期刊:《四川肿瘤防治》
554 文章:Shape-controlled synthesis of ternary nickel cobaltite and their application in supercapacitors
作者:Jun Pu,Xiaoquan Jin,Zhenghua Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of electroanalytical chemistry
555 文章:ChemInform Abstract: Enantioselective Synthesis of Dihydropyran-Fused Indoles Through [4 + 2] Cycloaddition Between Allenoates and 3-Olefinic Oxindoles.
作者:Feng Wang,Zhen Li,Jie Wang,Xin Li,Jin-Pei Cheng 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:The Journal of organic chemistry
556 文章:骨唾液酸蛋白双抗夹心酶联免疫吸附试验检测方法的初步建立
作者:无 引用次数:0 期刊:《广东医学》
557 文章:Influence of effect of Suxiao Jiuxinwan on angiogenesis in experimental myocardial infarction rats
作者:Feng Ling,Wang Jie,Cheng ShuangHou,Liu RiuHua,Chu FuYong 引用次数:0 期刊:《China Journal of Chinese Materia Medica》
558 文章:[Application of kidney-nourishing herbal medicine for treating hypertension].
作者:Xiao-Chen Yang,Xing-Jiang Xiong,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica
559 文章:Design of new planar waveguide-slot array antennas with a centre hole using genetic algorithm
作者:Wang, Jie,Wang, Zhuo,Li, Wei 引用次数:0 期刊:Electronics, Communications and Control (ICECC), 2011 International Conference on
560 文章:X线、CT、SPECT、PET在评估小鼠的骨成像中的比较
作者:王江涛,詹纯列,王捷,尹吉林,王欣璐,王江涛,詹纯列,王捷,尹吉林,王欣璐 引用次数:0 期刊:《亚洲实验动物学会联合会(AFLAS)第三次会议暨中国实验动物学会(CALAS)第八届学术年会论文集》
561 文章:[Comparative analysis of electro-chemiluminescence immunoassay and chemiluminescent microparticle immunoassay abilities to quantitatively assess hepatitis B surface antigen].
作者:Jie Wang,Mao-rong Wang 引用次数:0 期刊:Zhonghua gan zang bing za zhi = Zhonghua ganzangbing zazhi = Chinese journal of hepatology
562 文章:X线、CT、SPECT、PET在评估小鼠的骨成像中的作用
作者:无 引用次数:0 期刊:《中国比较医学杂志》
563 文章:H-Tree: An Efficient Index Structurefor Event Matching in Content-BasedPublish/Subscribe Systems
作者:无 引用次数:0 期刊:IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems
564 文章:Association between vitamin D receptor gene Cdx2 polymorphism and breast cancer susceptibility.
作者:无 引用次数:0 期刊:Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine
565 文章:MLST Revealed Genetic Diversity of Carbapenems or Ceftazidime Non-Susceptible Pseudomonas aeruginosa in China
作者:Jingshu Ji 引用次数:0 期刊:Antimicrobial Agents and Chemotherapy
566 文章:The proteome of Shigella flexneri 2a 2457T grown at 30ûC and 37ûC
作者:无 引用次数:0 期刊:
567 文章:非小细胞肺癌患者EML4-ALK融合基因的检测及其临床病理特征分析
作者:张海燕,王捷,陈晓东,廖秋林,张伟,陈钰,冼江,张海燕,王捷,陈晓东,廖秋林,张伟,陈钰,冼江 引用次数:0 期刊:《生物技术通讯》
568 文章:Mitotype-specific sequence related to cytoplasmic male sterility in Oryza species
作者:无 引用次数:0 期刊:《中国遗传学会第九次全国会员代表大会暨学术研讨会论文摘要汇编(2009-2013)》
569 文章:BOR/AC: Bandwidth-aware opportunistic routing with admission control in wireless mesh networks
作者:Peng Zhao,Xinyu Yang,Jiayin Wang,Benyuan Liu,Jie Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Nature
570 文章:The Proteome of Shigella flexneri 2a 2457T Grown at 30 and 37 °C
作者:无 引用次数:0 期刊:Molecular & Cellular Proteomics : MCP
571 文章:肺腺癌组织中表皮生长因子受体基因突变的检测及其临床意义
作者:冼江,张海燕,王捷,冯玉莉,冼江,张海燕,王捷,冯玉莉 引用次数:0 期刊:生物技术通讯
572 文章:The Key Technologies and Development Research of Chinese Light Industry IOT Application
作者:Jie Wang,Dongri Yang,Xiangang Liu,Yu Zeng 引用次数:0 期刊:Springer Berlin Heidelberg
573 文章:Rate-adaptive admission control for bandwidth assurance in multirate wireless mesh networks
作者:Peng Zhao,Xinyu Yang,Chaoxin Hu,Jiayin Wang,Benyuan Liu,Jie Wang 引用次数:0 期刊:IEEE International Conference on Communications
574 文章:Design and Implementation of Workflow Creation and Scheduling Mechanism on Collaborative System
作者:Xia Xu Zhang,Jing Chang Pan,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Advanced Materials Research
575 文章:骨唾液蛋白(BSP)高稳定表达对乳腺癌骨转移的促进作用
作者:杜红延,王捷,杨静,郑霖,刘大志 引用次数:0 期刊:《解放军医学杂志》
576 文章:Role of Multiwalled Carbon Nanotube on Mechanical Reinforcement of High-Density Polyethylene
作者:Xia Ran Miao,Yuan Jiang Qi,Xiu Hong Li 引用次数:0 期刊:Advanced Materials Research
577 文章:RFA与PEI对小肝癌治疗的疗效比较的系统评价
作者:陈汝福,周泉波,陈积圣,王捷 引用次数:0 期刊:《广东省肝脏病学会2007年年会论文集》
578 文章:A model based transformation paradigm for cross-language collaborations
作者:Kunmei Wen,Suo Tan,Jie Wang,Ruixuan Li,Yuan Gao 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Advanced Engineering Informatics
579 文章:BSP的高稳定表达对乳腺癌细胞生物学行为的影响
作者:杜红延,王捷,郑霖,杨静,刘大志 引用次数:0 期刊:《解放军医学杂志》
580 文章:Porous nanocrystalline TiO 2 with high lithium-ion insertion performance
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of Materials Science
581 文章:肝门部胆管癌的外科治疗及预后因素分析
作者:陈汝福,周泉波,周嘉嘉,王捷,陈积圣 引用次数:0 期刊:《中华普通外科学文献(电子版)》
582 文章:HBSP在乳腺癌靶向骨转移中作用与影像病理实验研究
作者:欧陕兴,李小荣,杨方,肖湘生,王捷,杜红延,杨静 引用次数:0 期刊:2006全国医学影像学术交流会
583 文章:脑胶质瘤IDH1基因突变HRM检测方法的初步建立
作者:王银辉,张海燕,杨传红,张伟,赖晃文,陈晓东,王捷,王银辉,张海燕,杨传红,张伟,赖晃文,陈晓东,王捷 引用次数:0 期刊:中国生物工程杂志
584 文章:The preparation and mechanical properties of carbon–carbon/lithium–aluminum–silicate composite joints
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Materials & Design
585 文章:肝门部胆管癌的外科治疗及预后因素分析
作者:陈汝福,周泉波,周嘉嘉,王捷,陈积圣 引用次数:0 期刊:2007中国外科周暨亚洲外科年会
586 文章:高分辨率熔解曲线分析法检测结直肠癌KRAS基因突变
作者:刘丽琴,张海燕,吴小丽,张伟,陈晓东,王捷,刘丽琴,张海燕,吴小丽,张伟,陈晓东,王捷 引用次数:0 期刊:《生物技术通讯》
587 文章:The Vibration Characteristics Analysis of Miter Gate Based on ANSYS Workbench and Vibration Test
作者:Xin Ze Zhao,Rui Feng Wang,Jie Wang,Mei Yun Zhao 引用次数:0 期刊:Applied Mechanics and Materials
588 文章:Phase field simulation on the domain evolution of ferromagnetic materials
作者:Jie Wang,Jianwei Zhang,Jie Wang,Jianwei Zhang 引用次数:0 期刊:American Institute of Physics Conference Series
589 文章:小剂量吉西他滨/紫杉醇+PF同步调强适形放化疗联合生物治疗首程鼻咽癌早期临床研究
作者:郎锦义,李涛,付彬玉,王捷,谭燕,张军 引用次数:0 期刊:全国鼻咽癌学术会议
590 文章:人骨唾液蛋白膜靶向表达载体的构建及在乳腺癌细胞中的表达
作者:杜红延,王捷,郑霖,杨静,刘大志 引用次数:0 期刊:《广东医学》
591 文章:KRAS基因突变高分辨率熔解曲线检测技术参数的优化
作者:刘丽琴,张海燕,王捷,刘丽琴,张海燕,王捷 引用次数:0 期刊:《中国实验诊断学》
592 文章:Study on acceleration slip regulation torque distribution control strategy for four in-wheel-motors electric vehicle steering
作者:无 引用次数:0 期刊:Control and Decision Conference (CCDC), 2013 25th Chinese
593 文章:Tertiary paleomagnetism of North and South China and a reappraisal of late mesozoic paleomagnetic data from Eurasia: Implications for the cenozoic tectonic history of Asia
作者:XIXI ZHAO,COE02R.,YAOXIU ZHOU,SIYI HU,HAORUO WU,GUODUN KUANG,ZEGAN DONG,JIE WANG 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Tectonophysics
594 文章:载银珊瑚羟基磷灰石的制备及其对小鼠前成骨细胞的体外毒性研究
作者:赵华福,张余,李剑,王捷,尹庆水 引用次数:0 期刊:《中华关节外科杂志(电子版)》
595 文章:高分辨率熔解曲线分析技术及其应用进展
作者:无 引用次数:0 期刊:《现代生物医学进展》
596 文章:The Design and Realization of Campus Information Release Platform Based on Android Framework
作者:无 引用次数:0 期刊:《Communications in Computer & Information Science》
597 文章:海芋凝集素cDNA的分子克隆及其性质预测
作者:朱亚然,王捷,黄炳球,侯学文 引用次数:0 期刊:《植物生理与分子生物学学报》
598 文章:Three silver(I) coordination polymers assembled from 2-sulfoterephthalic acid and N-donor ligands: syntheses, crystal structures, and luminescence properties
作者:Ting Yang,Jie Wang,Jia-Guo Wang,Shun Wang,Hong-Ping Xiao,Ting Yang,Jie Wang,Hong-Ping Xiao 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Transition Metal Chemistry
599 文章:SmartParcel: A Collaborative Data Sharing Framework for Mobile Operating Systems
作者:无 引用次数:0 期刊:2013 IEEE 33rd International Conference on Distributed Computing Systems Workshops
600 文章:肝脏手术中断肝技术的合理选择及评价
作者:王捷,肖治宇,毛凯 引用次数:0 期刊:《中国实用外科杂志》
601 文章:An Improved Variable Step Size LMS Adaptive Filtering Algorithm and Its Analysis
作者:Tang Jia,Zhang Jia shu,Wang Jie 引用次数:0 期刊:《Communication Technology .icct.international Conference on》
602 文章:人骨唾液蛋白非融合荧光蛋白载体的构建及在乳腺癌细胞中的表达
作者:杜红延,王捷,郭勇,郑霖,杨静 引用次数:0 期刊:中国临床康复
603 文章:载银珊瑚羟基磷灰石的生物相容性评价
作者:赵华福,张余,李剑,王捷,尹庆水 引用次数:0 期刊:《广东医学》
604 文章:The life prediction of lead-free solder joint with type-I interval censored data
作者:Jinhua Mi,Jie Wang,Yan-Feng Li,Hong-Zhong Huang,Yuan-Jian Yang,Weiwen Peng,Jinhua Mi,Jie Wang,Yan-Feng Li,Hong-Zhong Huang 引用次数:0 期刊:International Conference on Quality, Reliability, Risk, Maintenance, and Safety Engineering
605 文章:KRAS基因突变检测与结直肠癌分子靶向治疗的研究进展
作者:无 引用次数:0 期刊:《现代肿瘤医学》
606 文章:Unsupervised pattern discovery in human chromatin structure through genomic segmentation
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Nat Methods.
607 文章:累及血管的Ⅲ型肝门部胆管癌的手术方式
作者:王捷,肖治宇 引用次数:0 期刊:《中国实用外科杂志》
608 文章:Common variants in or near ZNRF1, COLEC12, SCYL1BP1 and API5 are associated with diabetic retinopathy in Chinese patients with type 2 diabetes
作者:Danfeng Peng,Jie Wang,Rong Zhang,Feng Jiang,Shanshan Tang,Miao Chen,Jing Yan,Xue Sun,Shiyun Wang,Tao Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Diabetologia
609 文章:老年肝癌患者的非规则性肝切除术临床治疗体会
作者:王捷,区庆嘉,陈积圣,周修静,马兴标 引用次数:0 期刊:《现代临床普通外科》
610 文章:一种用于CYP3A5基因分型的电化学传感器阵列设计
作者:无 引用次数:0 期刊:《现代生物医学进展》
611 文章:Functional analysis of transcription factor binding sites in human promoters.
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Genome biology
612 文章:Fabrication of chronocoulometric DNA sensor based on gold nanoparticles/poly(l-lysine) modified glassy carbon electrode.
作者:Jie Wang,Shaojun Zhang,Yuzhong Zhang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Analytical Biochemistry
613 文章:Angiotensin II regulates phosphoinositide 3 kinase/Akt cascade via a negative crosstalk between AT 1 and AT 2 receptors in skin fibroblasts of human hypertrophic scars
作者:Hong-Wei Liu,Biao Cheng,Wen-Lin Yu,Rui-Xia Sun,Dong Zeng,Jie Wang,Yuan-Xing Liao,Xiao-Bing Fu,Hong-Wei Liu,Biao Cheng,Xiao-Bing Fu 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Life sciences
614 文章:普通外科手术中应用医用生物胶的体会
作者:王捷,区庆嘉,陈积圣,计勇 引用次数:0 期刊:《岭南现代临床外科》
615 文章:Role of miR-155 in breast cancer.
作者:无 引用次数:0 期刊:Frontiers in bioscience (Landmark edition)
616 文章:A thermosensitive hydrogel carrier for nickel nanoparticles
作者:Jianjia Liu,Jie Wang,Yiming Wang,Chang Liu,Miaomiao Jin,Yisheng Xu,Li Li,Xuhong Guo,Aiguo Hu,Tingyu Liu,Jianjia Liu,Jie Wang,Robert K. Prud'homme 引用次数:0 期刊:Colloids and Interface Science Communications
617 文章:A dual‐resonant patch antenna for miniaturized active RFID tags
作者:Wei-Jun Wu,Ying-Zeng Yin,Yong Huang,Jie Wang,Zhi-Ya Zhang 引用次数:0 期刊:Microwave and Optical Technology Letters
618 文章:快速成型技术在心血管疾病诊治中的应用进展
作者:张海燕,王捷,张海燕,王捷 引用次数:0 期刊:现代生物医学进展
619 文章:The autophagy gene BbATG5, involved in the formation of the autophagosome, contributes to cell differentiation and growth but is dispensable for pathogenesis in the entomopathogenic fungus Beauveri...
作者:Lei Zhang,Jie Wang,XueQin Xie,Nemat O. Keyhani,MingGuang Feng,ShengHua Ying 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Microbiology (Reading, England)
620 文章:UAP56 Couples piRNA Clusters to the Perinuclear Transposon Silencing Machinery
作者:Fan Zhang,Jie Wang,Jia Xu,Zhao Zhang,Birgit S Koppetsch,Nadine Schultz,Thom Vreven,Carine Meignin,Ilan Davis,Phillip D Zamore 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Cell
621 文章:The Application of a Low-Frequency Model Constrained by Seismic Velocity to Acoustic Impedance Inversion
作者:无 引用次数:0 期刊:
622 文章:A new manganese superoxide dismutase identified from Beauveria bassiana enhances virulence and stress tolerance when overexpressed in the fungal pathogen
作者:Xue-Qin Xie,Jie Wang,Bao-Fu Huang,Sheng-Hua Ying,Ming-Guang Feng,Xue-Qin Xie,Jie Wang,Ming-Guang Feng 引用次数:0 期刊:Applied Microbiology and Biotechnology
623 文章:Photocaging Strategy for Functionalisation of Oligonucleotides and Its Applications for Oligonucleotide Labelling and Cyclisation
作者:无 引用次数:0 期刊:Chemistry - A European Journal
624 文章:An improved DNA biosensor built by layer-by-layer covalent attachment of multi-walled carbon nanotubes and gold nanoparticles
作者:Yuzhong Zhang,Haiyan Ma,Keying Zhang,Shaojun Zhang,Jie Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Electrochimica Acta
625 文章:Target tracking by lightweight blind particle filter in wireless sensor networks
作者:Qinghua Gao,Jie Wang,Minglu Jin,Hongyang Chen,Hongyu Wang,Qinghua Gao,Jie Wang,Hongyu Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Wireless Communications and Mobile Computing
626 文章:Microstructures and ablation properties of C/C−SiC−ZrC composites prepared using C/C skeletons with various densities
作者:Zhaoqian Li,Hejun Li,Shouyang Zhang,Wei Li,Jie Wang,Zhaoqian Li,Hejun Li,Jie Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Ceramics International
627 文章:An ultrasound therapy system for hyperlipidemia prevention
作者:Jie Wang,Jintian Tang,Shaochong Li,Wei Li,Ran Wang 引用次数:0 期刊:International Conference on Biomedical Engineering and Informatics
628 文章:Epigenetic signatures of autism: trimethylated H3K4 landscapes in prefrontal neurons.
作者:Shulha HP,Cheung I,Whittle C,Wang J,Virgil D,Lin CL,Guo Y,Lessard A,Akbarian S,Weng Z,Hennady P Shulha,Iris Cheung,Zhiping Weng 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Archives of general psychiatry
629 文章:Effects of active and passive smoking on the development of cardiovascular disease as assessed by a carotid intima-media thickness examination in patients with type 2 diabetes mellitus
作者:Fei Jiang,Jie Wang,Rong Zhang,Miao Chen,Danfeng Peng,Xue Sun,Jing Yan,Yi Luo,Shanshan Tang,Cheng Hu 引用次数:0 期刊:Clinical and experimental pharmacology & physiology
630 文章:[Management of postoperative chyle leak after surgery for digestive malignancies].
作者:Yong-heng Huang,Yuan-sen Chen,Jian-dong Yu,Dong-jia Zhong,Yun-le Wan,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Zhonghua wei chang wai ke za zhi = Chinese journal of gastrointestinal surgery
631 文章:肝动脉门静脉双置泵灌注化疗治疗中晚期肝癌
作者:全绪威,梁邦强,陈汝福,王捷 引用次数:0 期刊:《右江民族医学院学报》
632 文章:Effect of Reaction Melt Infiltration Temperature on the Ablation Properties of 2D C/C–SiC–ZrC Composites
作者:Zhaoqian Li,Hejun Li,Shouyang Zhang,Jie Wang,Wei Li,Fengjiao Sun 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Corrosion Science
633 文章:Aqueous synthesized near-infrared-emitting quantum dots for RGD-based in vivo active tumour targeting.
作者:Yimei Lu,Yiling Zhong,Yao He 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Nanotechnology
634 文章:Long-term survival after liver transplant for recurrent hepatocellular carcinoma with bile duct tumor thrombus: case report.
作者:无 引用次数:0 期刊:Experimental and clinical transplantation : official journal of the Middle East Society for Organ Transplantation
635 文章:Ideal strength and deformation-induced phase transformation of hcp metals Re, Ru, and Os: A first-principles study
作者:Jie Wang,Jian-Ying Qi,Xian Zhou 引用次数:0 期刊:Materials Science and Engineering: A
636 文章:Fatigue life assessment of a high strength steel 300 M in the gigacycle regime
作者:Hongqian Xue,Pingli Liu,Peng Chen,Jie Wang 引用次数:0 期刊:力学快报(英文版)
637 文章:一种新的酵母哺乳动物细胞穿梭载体在不同哺乳动物细胞中的表达
作者:冼江,郑文岭,杨太成,王弘,马文丽,冼江,郑文岭,杨太成,王弘,马文丽 引用次数:0 期刊:第五次全国医学分子微生物学学术研讨会
638 文章:2011年美国临床肿瘤学会年会对胰腺癌诊疗共识
作者:张萦斐,王捷 引用次数:0 期刊:《岭南现代临床外科》
639 文章:Influence of intraspecific interaction and substrate type on initial growth and establishment of Hydrilla verticillata
作者:Jinhui Jiang,Fanxiang Kong,Xiaozhi Gu,Kaining Chen,Shiwei Zhao,Jie Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Hydrobiologia
640 文章:[Cloning and function analysis of high mobility group box 1 (HMGB1) protein of Schistosoma japonicum (Mainland strain)].
作者:Yuan Yao,Chuan-xin Yu,Li-jun Song,Xu-ren Yin,Jie Wang,Yi Jin,Shuang Shuan,Wei Zhang,Hong Gao,Yong-liang Xu,Yuan Yao,Chuan-xin Yu,Jing Yang 引用次数:0 期刊:Zhongguo xue xi chong bing fang zhi za zhi = Chinese journal of schistosomiasis control
641 文章:Deposition and characterization of TiZrV-Pd thin films by dc magnetron sputtering
作者:Jie Wang,Bo Zhang,Yan-Hui Xu,Wei Wei,Le Fan,Xiang-Tao Pei,Yuan-Zhi Hong,Yong Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Chinese Physics C
642 文章:(2e)-3-苯基-n-[2,2,2-三氯-1-[[(8-喹啉基氨基)硫代甲基]氨基]乙基]-2-丙烯酰胺及其医药用途
作者:Hua Chen,Kunlun He,Guoliang Hu,Ruijun Li,Song Li,Wei Li,Xin Li,Chunlei Liu,Long LONG,Jie Wang 引用次数:0 期刊:WO
643 文章:Study on clinical intervention of Jiawei Shengdan Louxie Sini Fang on coronary heart disease with depression
作者:Lan-Feng Zhang,Jie Wang,Zhen-Jie Wang 引用次数:0 期刊:《China Journal of Chinese Materia Medica》
644 文章:纤维蛋白原-胶原海绵片在肝手术创面的止血及组织封闭作用的动物实验研究
作者:伍衡,冼华寿,张建龙,陈汝福,王捷 引用次数:0 期刊:《岭南现代临床外科》
645 文章:Calculation of time-dependent pressure under molecular flow using Monte Carlo method
作者:Bo Zhang,Jie Wang,Wei Wei,Le Fan,Xiangtao Pei,Yuanzhi Hong,Yong Wang,Zhang Bo,Wang Jie,Wang Yong 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Vacuum
646 文章:Highly regio- and diastereoselective halohydroxylation of olefins: a facile synthesis of vicinal halohydrins
作者:Jinglei Zhang,Jie Wang,Zhuibai Qiu,Yang Wang,Jinglei Zhang,Jie Wang 引用次数:0 期刊:ChemInform
647 文章:单纯疱疹病毒Ⅱ型糖蛋白D多聚核苷酸疫苗免疫豚鼠的评价
作者:杨慧兰,王捷,杨静,杨太成,刘荣卿 引用次数:0 期刊:2001中国中西医结合皮肤性病学术会议
648 文章:Impact on storage quality of red blood cells and platelets by ultrahigh-frequency radiofrequency identification tags
作者:Quan-Li Wang,Xiao-Wei Wang,Hai-Long Zhuo,Chun-Yan Shao,Jie Wang,Hai-Ping Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Transfusion
649 文章:硬脂酸阿霉素纳米粒的制备及在抗肝癌中的应用
作者:陈汝福,王捷,李志花,陈积圣 引用次数:0 期刊:《中华肝胆外科杂志》
650 文章:Sex-linkage Identification of Microsatellite TUT1
作者:无 引用次数:0 期刊:
651 文章:SIMULATION OF THE TRAJECTORY OF ELECTRONS IN A MAGNETRON SPUTTERING SYSTEM OF TIN WITH CST PARTICLE STUDIO
作者:Jie Wang 引用次数:0 期刊:IPAC
652 文章:Characterization of IgG responses of rabbits to Sj14-3-3 protein after experimental infection with Schistosoma japonicum
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Parasitology Research
653 文章:Active Constituents in Danshen and Their Pharmacological Actions
作者:Ailin Liu,Yitao Wang,Guanhua Du,Xiuying Yang,Juntian Zhang,Minke Tang,Ji Chen,Yonghong Chen,Zhiwei Qu,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Springer Netherlands
654 文章:Influence of the observation distance on the lightning channel temperature studied by means of spectroscopic diagnosis
作者:Wang RuiYan,Yuan Ping,Cen JianYong,Wang XueJuan,Wang Jie,R.-Y. Wang,P. Yuan,J. Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Acta Physica Sinica -Chinese Edition-
655 文章:[Epitope identification of monoclonal antibody 5C6 against 14-3-3 protein of Schistosoma japonicum].
作者:Chun-Yan Qian,Li-Jun Song,Chuan-Xin Yu,Xu-Ren Yin,Jie Wang,Wei Zhang,Yi Jin,Xue-Dan Ke,Chun-Yan Qian,Li-Jun Song,Xue-Dan Ke 引用次数:0 期刊:Zhongguo xue xi chong bing fang zhi za zhi = Chinese journal of schistosomiasis control
656 文章:低剂量长波紫外线诱导培养人皮肤成纤维细胞mtDNA 4977 bp缺失作用观察
作者:刘仲荣,杨慧兰,王捷 引用次数:0 期刊:10th international congress of international society of cosmetic dermatology 国际美容皮肤科学大会
657 文章:[Detrimental effects of ouabain on cochlear spiral ganglion cells in rats].
作者:Juan Qu,Hua Huang,Jie Wang,Wen-Juan Mi,Li Qiao,Jian-Hua Qiu 引用次数:0 期刊:Zhonghua er bi yan hou tou jing wai ke za zhi = Chinese journal of otorhinolaryngology head and neck surgery
658 文章:De-SUMOylation of CTCF in hypoxic stress-induced human corneal epithelial cells
作者:Jie Wang,Yumei Wang,Luo Lu 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of Biological Chemistry
659 文章:Inhibitory effects of esterified whey protein fractions by inducing chemical defense against tobacco mosaic virus (TMV) in tobacco seedlings
作者:Jie Wang,Yu-Kun Zhu,Kai-Yun Wang 引用次数:0 期刊:Industrial Crops and Products
660 文章:Synthesis and Magnetic Properties of FePt Fe3Pt Nanowire Arrays Embedded in Anodic Alumina Membranes
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Integrated Ferroelectrics
661 文章:Highly Active Heterogeneous 3 nm Gold Nanoparticles on Mesoporous Carbon as Catalysts for Low-Temperature Selective Oxidation and Reduction in Water
作者:W Jankowski,T Mańkowski,T Chojnacki 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:ACS Catalysis
662 文章:苯并芘对不同p53基因型细胞的周期影响
作者:王智琴,齐以涛,罗红烨,王捷,周宗灿,肖希龙 引用次数:0 期刊:《毒理学杂志》
663 文章:Constrained Nonnegative Matrix Factorization based Data Distortion Techniques-Study of Data Privacy and Utility.
作者:Nirmal Thapa,PengPeng Lin,Lian Liu,Jie Wang,Jun Zhang 引用次数:0 期刊:DATA
664 文章:硬脂酸聚乙二醇阿霉素纳米粒的制备及其对人肝癌细胞的杀伤作用
作者:李志花,陈汝福,王捷,陈积圣 引用次数:0 期刊:《岭南现代临床外科》
665 文章:Study on phase diagram based on NS model
作者:ZHU Changsheng,WANG Bing,HUANG Junqiang,WANG Jie 引用次数:0 期刊:计算机工程与应用
666 文章:Robust tracking algorithm for wireless sensor networks based on improved particle filter
作者:Jie Wang,Qinghua Gao,Minglu Jin 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Wireless Communications and Mobile Computing
667 文章:三维放疗射野挡块数据转换及传输的研究
作者:王捷,郑富强 引用次数:0 期刊:2008中华临床医学工程及数字医学大会、中华医学会工程学分会第九次学术年会暨国际医疗设备应用安全及质量管理论坛
668 文章:A partial pathway- and network-based transformation reveals the synergistic mechanism of JA and UA against cerebral ischemia-reperfusion injury
作者:Shanshan Guo,Li Guo,Yanan Yu,Bing Li,Yingying Zhang,Haixia Li,Ping Wu,Jie Wang,Ye Yuan,Zhong Wang,Shanshan Guo,Li Guo,Yongyan Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Protein & Cell
669 文章:[Study on the relationship of plasma fibrinogen, platelet aggregation rate and peripheral arterial occlusive disease].
作者:Jie Wang,Xiao-ying Li,Yao He,Bin Ni 引用次数:0 期刊:《Chinese Journal of Epidemiology》
670 文章:[Study on the conductivity properties of lightning channel by spectroscopy].
作者:Xue-Juan Wang,Ping Yuan,Jian-Yong Cen,Jie Wang,Ting-Long Zhang,Xue-Juan Wang,Ping Yuan,Ting-Long Zhang 引用次数:0 期刊:《Spectroscopy and Spectral Analysis》
671 文章:多普勒彩超评估生长抑素对肝切除术后门静脉血流动力学的影响
作者:叶华,何波,王捷 引用次数:0 期刊:《世界华人消化杂志》
672 文章:Association of Genetic Variants of BMP4 with Type 2 Diabetes Mellitus and Clinical Traits in a Chinese Han Population
作者:Shanshan Tang,Rong Zhang,Weihui Yu,Feng Jiang,Jie Wang,Miao Chen,Danfeng Peng,Jing Yan,Yuqian Bao,Weiping Jia 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:BioMed research international
673 文章:MicroRNA-31 controls phenotypic modulation of human vascular smooth muscle cells by regulating its target gene cellular repressor of E1A-stimulated genes
作者:Jie Wang,Cheng-Hui Yan,Yang Li,Kai Xu,Xiao-Xiang Tian,Cheng-Fei Peng,Jie Tao,Ming-Yu Sun,Ya-Ling Han 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Experimental cell research
674 文章:Adaptation to P Element Transposon Invasion in Drosophila melanogaster
作者:Jaspreet S Khurana,Jie Wang,William E Theurkauf,Jaspreet S Khurana,Jie Wang,William E Theurkauf 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Cell
675 文章:Quantitative proteomics reveals olfactory input-dependent alterations in the mouse olfactory bulb proteome
作者:Hao-Long Zeng,Xiaoping Rao,Lei-Ke Zhang,Xiaolu Zhao,Wei-Ping Zhang,Jie Wang,Fuqiang Xu,Lin Guo 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of proteomics
676 文章:Absorptive detection of methane by using LED coupled with optical fiber
作者:Litian Wang,Yutian Wang,Longjiang Zheng,Tingrong Guo,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
677 文章:Identification of proteins inducing short-lived antibody responses from excreted/secretory products of Schistosoma japonicum adult worms by immunoproteomic analysis ☆
作者:Jie Wang,Fei Zhao,Chuan-Xin Yu,Di Xiao,Li-Jun Song,Xu-Ren Yin,Shuang Shen,Wan-Quan Hua,Jian-Zhong Zhang,Hui-fang Zhang,Jie Wang,Fei Zhao,Jing Yang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of Proteomics
678 文章:Adaptation to P Element Transposon Invasion in Drosophila melanogaster
作者:Jaspreet S. Khurana,Jie Wang,Jia Xu,Birgit S. Koppetsch,Travis C. Thomson,Anetta Nowosielska,Chengjian Li,Phillip D. Zamore,Zhiping Weng,and William E. Theurkauf 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Cell
679 文章:An Experimental Study of Matrix-Based Data Distortion Methods
作者:无 引用次数:0 期刊:2010 International Conference on Computational and Information Sciences
680 文章:shRNA对胃癌细胞株SGC-7901 VEGF-C表达的抑制作用
作者:达明绪,罗婷,赵紫罡,王捷 引用次数:0 期刊:《华西医学》
681 文章:Cytology of infection of apple leaves by Diplocarpon mali
作者:Hua Zhao,Qingmei Han,Lili Huang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:European Journal of Plant Pathology
682 文章:Preparation of UV-crosslinked biodegradable poly(p-dioxanone)/poly(ethylene glycol) films
作者:Jie Wang,Song-Dong Ding,Yu-Zhong Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of Controlled Release
683 文章:喷射式流动注射电化学发光免疫检测禽流感H9亚型
作者:吴小丽,石鑫,王捷,刘仲明 引用次数:0 期刊:《分析试验室》
684 文章:Thermal analysis of the first canted-undulator front-end components at SSRF
作者:Zhongmin Xu,Xinkang Feng,Naxiu Wang,Guanyuan Wu,Min Zhang,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment
685 文章:Extraction of extracellular polymeric substances from activated sludge in membrane bioreactor
作者:ZHANG Hongwei,LEI Ming,LI Ying,ZHANG Xuehua,WANG Jie 引用次数:0 期刊:《Journal of Chemical Industry and Engineering(China)》
686 文章:酶联免疫吸附法测定人血清舒芬太尼浓度
作者:肖彬,张兴安,吴群林,王捷 引用次数:0 期刊:《中国临床药学杂志》
687 文章:A compact tri-band antenna switch module for Compass satellite positioning application
作者:Liu Wanzong,Huang Yong,Zhang Xiaopeng,Wang Jie,Wang Xiao,Liu Weiyong 引用次数:0 期刊:Microwave Conference Proceedings
688 文章:Facile Synthesis of Nanocrystalline TiO2 Mesoporous Microspheres for Lithium-Ion Batteries
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:The Journal of Physical Chemistry C
689 文章:非离子表面活性剂对流动注射电化学发光的增敏作用
作者:石鑫,王捷,刘仲明 引用次数:0 期刊:《分析科学学报》
690 文章:Screening for nasopharyngeal carcinoma
作者:Shujuan Yang,Xiaorong Wang,Xiao Y Chen,Jing Zhou,Siying Wu,Yinying Zhang,Jie Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Lancet
691 文章:Fabrication and performance evaluation of planar solid oxide fuel cell with large active reaction area
作者:Jie Wang,Dong Yan,Jian Pu,Bo Chi,Li Jian,Jie Wang,Dong Yan,Li Jian 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:International Journal of Hydrogen Energy
692 文章:Online calibration research on the lever arm effect for the hypersonic vehicle
作者:Zhi Xiong,Hui Peng,Jian-ye Liu,Jie Wang,Zhi Xiong,Hui Peng,Jian-ye Liu,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Position, Location and Navigation Symposium - PLANS 2014, 2014 IEEE/ION
693 文章:A facile and practical copper powder-catalyzed, organic solvent- and ligand-free Ullmann amination of aryl halides.
作者:Jiao Jiao,Xi-Ru Zhang,Zhan-Guo Chen 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:The Journal of organic chemistry
694 文章:血管内皮生长因子C在胃癌的表达及5-氮杂-2'-脱氧胞苷的影响
作者:达明绪,罗婷,赵紫罡,王捷 引用次数:0 期刊:《华西医学》
695 文章:肝切除术后早期应用生长抑素对门静脉血流动力学的影响
作者:叶华,何波,王捷 引用次数:0 期刊:世界华人消化杂志
696 文章:Photostable water-dispersible NIR-emitting CdTe/CdS/ZnS core-shell-shell quantum dots for high-resolution tumor targeting.
作者:Jie Wang,Yimei Lu,Yao He 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Biomaterials
697 文章:ACT: aggregation and correlation toolbox for analyses of genome tracks.
作者:Justin Jee,Joel Rozowsky,Mark B. Gerstein 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Bioinformatics (Oxford, England)
698 文章:毛细管电泳Ru(bpy)2+3电化学发光的研究进展
作者:石鑫,王捷,刘仲明 引用次数:0 期刊:化学研究
699 文章:Proteomic Analysis of Hydrogen Photoproduction in Sulfur-Deprived Chlamydomonas Cells
作者:Mei Chen,Le Zhao,Fang Huang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of Proteome Research
700 文章:Polynomial complexity optimal detection for oversaturated Mary complex-valued Multiple-Access systems
作者:Wenlong Liu,Guannan Zhao,Jaemoung Kim 引用次数:0 期刊:GLOBECOM Workshops (GC Wkshps), 2011 IEEE
701 文章:Ultra Low Dark Current, High Responsivity and Thin Multiplication Region in InGaAs/InP Avalanche Photodiodes
作者:Li Bin,Yang HuaiWei,Gui Qiang,Yang XiaoHong,Wang Jie,Wang XiuPing,Liu ShaoQing,Han Qin 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Chinese Physics Letters
702 文章:Purification, characterization and gene cloning of Da-36, a novel serine protease from Deinagkistrodon acutus venom.
作者:Ying Zheng,Feng-Ping Ye,Jie Wang,Guo-Yang Liao,Yun Zhang,Quan-Shui Fan,Wen-Hui Lee,Ying Zheng,Feng-Ping Ye,Wen-Hui Lee 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Toxicon
703 文章:Toxicity of several drugs against Schistosoma japonicum adult worms in vitro
作者:Li-Jun Song,Chuan-Xin Yu,Hui-Hui Zeng,Chun-Yan Qian,Xu-Ren Yin,Jie Wang,Wan-Quan Hua,Yong-Liang Xu,Wei Zhang,Li-Jun Song,Chuan-Xin Yu,Wei Zhang 引用次数:0 期刊:Zhongguo xue xi chong bing fang zhi za zhi = Chinese journal of schistosomiasis control
704 文章:Metal electrode influence on the wet selective etching of GaAs/AlGaAs
作者:Wang Jie,Han Qin,Yang XiaoHong,Wang XiuPing,Ni HaiQiao,He JiFang,Wang Jie,Han Qin,He Ji-Fang 引用次数:0 期刊:Journal of Vacuum Science & Technology B Microelectronics and Nanometer Structures
705 文章:[Explaining syndromes of decoction for removing blood stasis in chest].
作者:Xingjiang Xiong,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica
706 文章:肝移植术后膈肌麻痹的诊断和治疗
作者:刘建平,陈涛,汪洋,万云乐,林浩铭,王捷,区庆嘉 引用次数:0 期刊:《中国实用外科杂志》
707 文章:Spectral subtraction based on two-stage spectral estimation and modified cepstrum thresholding
作者:Jie Wang,Hao Liu,Chengshi Zheng,Xiaodong Li 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Applied Acoustics
708 文章:血管紧张素Ⅱ受体在人不稳定性瘢痕溃疡中的表达
作者:刘宏伟,程飚,付小兵,余文林,曾东,孙瑞霞,王捷,廖元兴 引用次数:0 期刊:中国临床康复
709 文章:头颈部肿瘤放疗口腔不良反应的防治进展
作者:鲁雷(综述),卢冰,王捷(审校) 引用次数:0 期刊:《肿瘤预防与治疗》
710 文章:联合门静脉-肠系膜上静脉切除的胰腺癌根治术:现状、争议与展望
作者:无 引用次数:0 期刊:《国际外科学杂志》
711 文章:内镜在腹腔镜胆囊切除术中的应用价值
作者:王捷,区庆嘉 引用次数:0 期刊:《岭南现代临床外科》
712 文章:Evaluation of the Sysmex UF-1000i for the Diagnosis of Urinary Tract Infection
作者:Jie Wang,Ying Zhang,DongWen Xu,Weijun Shao,Yuan Lu,Jie Wang,Ying Zhang,DongWen Xu,Weijun Shao,Yuan Lu 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:American journal of clinical pathology
713 文章:High bioavailability of zeaxanthin from deuterium labeled spirulina in humans
作者:Yu,Bolan,Wang,Jie,Wang,Zhixu,Wang,Yin,Suter,Paolo M 引用次数:0 期刊:The FASEB Journal
714 文章:Microwave-assisted synthesis of biofunctional and fluorescent silicon nanoparticles using proteins as hydrophilic ligands.
作者:Yiling Zhong,Fei Peng,Yao He 引用次数:0 期刊:Angewandte Chemie (International ed. in English)
715 文章:[Experience of diagnosis and treatment of exogenous high-grade fever].
作者:Xing-jiang Xiong 引用次数:0 期刊:Zhong xi yi jie he xue bao = Journal of Chinese integrative medicine
716 文章:Cellular Immunity Induced by gD2 DNA Vaccine
作者:Han Shuangyan,Guo Yong,Yang Huilan,Wang Jie,Yang Taicheng 引用次数:0 期刊:《Journal of South China University of Technology(Natural Science)》
717 文章:A 6-week diet and exercise intervention alters metabolic syndrome risk factors in obese Chinese children aged 11-13 years
作者:Beibei Luo,Yang Yang,Yajun Zhang,Jie Wang,Ru Wang,Peijie Chen,David C. Nieman 引用次数:0 期刊:《Journal of Sport and Health Science》
718 文章:Effect of aging treatment on aromatic components of red wine
作者:CHEN Ping,LIU Yi-jian,WANG Jie 引用次数:0 期刊:《Science and Technology of Food Industry》
719 文章:Browsing and exploration of video sequences: A new scheme for key frame extraction and 3D visualization using entropy based Jensen divergence
作者:Qing Xu,Yu Liu,Xiu Li,Zhen Yang,Jie Wang,Mateu Sbert,Riccardo Scopigno 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Information Sciences
720 文章:Design and performances of laser retro-reflector arrays for Beidou navigation satellites and SLR observations
作者:Zhong-Ping Zhang,Hai-Feng Zhang,Wan-Zhen Chen,Pu Li,Wen-Dong Meng,Yuan-Ming Wang,Jie Wang,Wei Hu,Fu-Min Yang,Zhong-Ping Zhang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Advances in Space Research
721 文章:人增生性瘢痕中血管紧张素Ⅱ受体表达的研究
作者:刘宏伟,程飚,余文林,曹东,王捷,廖元兴,付小兵 引用次数:0 期刊:《中华实验外科杂志》
722 文章:[Research advancement in pathogenicity island and the pathogenic bacteria of periodontitis].
作者:Jie Wang,Lei Zhao,Ya-Fei Wu,Jie Wang,Ya-Fei Wu,Jie Wang,Lei Zhao,Ya-Fei Wu 引用次数:0 期刊:Zhonghua kou qiang yi xue za zhi = Zhonghua kouqiang yixue zazhi = Chinese journal of stomatology
723 文章:白细胞介素-6促进肿瘤骨转移的作用机制
作者:无 引用次数:0 期刊:《现代生物医学进展》
724 文章:转化生长因子βⅡ型受体在肝癌中的基因表达及临床病理学意义
作者:刘超,王捷 引用次数:0 期刊:《中华实验外科杂志》
725 文章:Oncogenic function and prognostic significance of protein tyrosine phosphatase PRL-1 in hepatocellular carcinoma
作者:Shaowen Jin, Kaimei Wang, Kang Xu, Junyao Xu, Jian Sun, Zhonghua Chu, Dechen Lin, Phillip H. Koeffler, Jie Wang, Dong Yin,Shaowen Jin,Kaimei Wang,Dong Yin 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Oncotarget
726 文章:Analysis of water quality change trends and causes of the Wei River
作者:Li Wang,Bing-gang Shen,Shan-shan Niu,Ying-jie Li,Huai-en Li,Jie Wang 引用次数:0 期刊:International Symposium on Water Resource and Environmental Protection
727 文章:tyrosine phosphatase PRL-1 in hepatocellular carcinoma
作者:无 引用次数:0 期刊:
728 文章:血管紧张素Ⅱ对TGF-β诱导的人皮肤成纤维细胞增殖的影响
作者:刘宏伟,程飚,余文林,曾东,唐建兵,王捷,廖元兴 引用次数:0 期刊:中南地区皮肤性病学术会议
729 文章:Experimental Study of Aerodynamic Interference Effects on Double Thin-Walled Hollow Pier in Tandem Arrangement
作者:Jie Wang,Jin Yun Zhao,Jian Xin Liu,Jie Wang,Jin Yun Zhao,Jian Xin Liu 引用次数:0 期刊:《Advanced Materials Research》
730 文章:A genome-wide profiling of the humoral immune response to Chlamydia trachomatis infection reveals vaccine candidate antigens expressed in humans
作者:Jie Wang,Yingqian Zhang,Chunxue Lu,Lei Lei,Ping Yu,Guangming Zhong,Jie Wang,Yingqian Zhang,Guangming Zhong 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:The Journal of Immunology
731 文章:人血管生长素在小肠组织的表达及其抑菌活性
作者:杨传红,王捷,李烈军,陈晓东,王露霞,徐德兴 引用次数:0 期刊:广东医学
732 文章:“S”形转移皮瓣在外伤性头皮缺损中的应用
作者:胡亚兰,王捷,赵鹏,李倩,祁丽,孟京花 引用次数:0 期刊:《现代中西医结合杂志》
733 文章:乳腺癌放射治疗放射性心脏损伤的研究状况
作者:刘丹,王捷,卢冰 引用次数:0 期刊:《肿瘤预防与治疗》
734 文章:Simulation and experimental measurement of local performance of anode supported solid oxide fuel cell
作者:WANG Jie,YAN Dong,ZHU Bin,CHI Bo,PU Jian,ZHANG Yi-sheng,LI Jian,J. Wang,D. Yan,J. Li 引用次数:0 期刊:Gongneng Cailiao/Journal of Functional Materials
735 文章:木瓜凝乳蛋白酶对长春新碱杀伤鼠肝癌细胞hepa-6的促进作用
作者:蔡小玲,王捷,郭勇,杨太成,冼江 引用次数:0 期刊:《广东医学》
736 文章:人血管生长素在小肠组织表达及抑菌活性
作者:王捷,李烈军,杨传红,陈晓东,王露霞,徐德兴 引用次数:0 期刊:第六次全国医学分子微生物学及生物技术研讨会
737 文章:血管紧张素Ⅱ受体在皮肤附件中的表达研究
作者:刘宏伟,程飚,余文林,唐建兵,王捷,廖元兴 引用次数:0 期刊:《中华医学会第十二次全国皮肤性病学术会议论文集》
738 文章:Study of Microstructure in Polyethylene Terephthalate( PET ) Fiber Using SAXS
作者:Xiao Yun Li,Xiu Hong Li,Yu Zhu Wang,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Advanced Materials Research
739 文章:A Coupling Model of Electric Power Grid Based on Rough Sets and Radical Basis Function
作者:Li Xiaoquan,Wang Jie,Cheng Peiyuan 引用次数:0 期刊:Measuring Technology and Mechatronics Automation, 2009. ICMTMA '09. International Conference on
740 文章:Influence of Ectomycorrhizal Fungi on Absorption and Balance of Essential Elements of Pinus tabulaeformis Seedlings in Saline Soil
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:土壤圈(意译名)
741 文章:血管紧张素Ⅱ受体在人不稳定性瘢痕溃疡中的表达与意义
作者:刘宏伟,程飚,余文林,曾东,孙瑞霞,王捷,廖元兴 引用次数:0 期刊:《中华医学会第十二次全国皮肤性病学术会议论文集》
742 文章:MAGNESIUM ALLOY AND METHOD FOR MAKING THE SAME
作者:Jie Wang,Hsien-Tsung Li,Kam-Shau Chan,Xing-Xing Wang,Rui-Feng Fan,Yi Li,Jun-Feng Zhao 引用次数:0 期刊:US
743 文章:ChemInform Abstract: A Porous LiFePO4 and Carbon Nanotube Composite.
作者:无 引用次数:0 期刊:ChemInform
744 文章:木瓜凝乳蛋白酶对卡铂杀伤鼠肝癌细胞的增强作用
作者:蔡小玲,郭勇,王捷,崔堂兵,杨太成,冼江 引用次数:0 期刊:《华南理工大学学报(自然科学版)》
745 文章:18例双额叶脑挫裂伤病情改变及手术指征探讨
作者:王满,王薇薇,魏瑞锁,刘丽宁,王捷,赵晓鹏,张建龙 引用次数:0 期刊:《军医进修学院学报》
746 文章:Influence of caustic mercerization on the dyeing and mechanical properties of hemp fabric
作者:ZHANG Hua,FENG Jiahao,WANG Jie,ZHANG Jianchun 引用次数:0 期刊:《Journal of Textile Research》
747 文章:血管紧张素Ⅱ受体在人扩张皮肤中的表达及意义
作者:刘宏伟,程飚,余文林,曾东,孙瑞霞,王捷,廖元兴 引用次数:0 期刊:《中国美容医学》
748 文章:Effect of high temperature treatment on the microstructure and mechanical properties of binary layer textured 2D C/C composites
作者:无 引用次数:0 期刊:《New Carbon Materials》
749 文章:Study on cooling for optical parts with high heat loads at the SSRF
作者:Xu, Zhongmin,Wang, NaXiu,Li, Zhongliang,Song, Li,Luo, Hongxin,Wang, Jie 引用次数:0 期刊:Journal of Physics Conference Series
750 文章:One-pot synthesis of nitrogen and sulfur co-doped graphene as efficient metal-free electrocatalysts for the oxygen reduction reaction.
作者:Xin Wang,Jie Wang,Deli Wang,Shuo Dou,Zhaoling Ma,Jianghong Wu,Li Tao,Anli Shen,Canbin Ouyang,Qiuhong Liu,Xin Wang,Jie Wang,Shuangyin Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Chemical communications (Cambridge, England)
751 文章:肝移植出血特点及活化重组人凝血因子Ⅶ在移植中的应用
作者:刘建平,陈涛,王捷,汪洋,彭书凌,李珏,区庆嘉 引用次数:0 期刊:《中国组织工程研究与临床康复》
752 文章:Preparation and characterization of macroporous LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 using carbon sphere as template
作者:无 引用次数:0 期刊:Materials Chemistry and Physics
753 文章:臭氧盘内注射治疗腰椎间盘突出症临床观察
作者:王捷,王薇薇,宋国勇 引用次数:0 期刊:《解剖与临床》
754 文章:肝移植出血特点及活化重组人凝血因子Ⅶ在移植中的应用
作者:刘建平,陈涛,王捷,汪洋,彭书凌,李珏,区庆嘉 引用次数:0 期刊:《中国组织工程研究与临床康复》
755 文章:血管紧张素Ⅱ对转化生长因子β诱导的人皮肤成纤维细胞增殖的影响
作者:刘宏伟,程飚,付小兵,余文林,曾东,唐建兵,王捷,廖元兴 引用次数:0 期刊:中国修复重建外科杂志
756 文章:The Optimal Design on Connection Order of Network in Hydraulic Manifold Block
作者:Jun Jun Zhang,Ji Sheng Wang,Jiang Yong Wang,Gang Liu,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Advanced Materials Research
757 文章:Automatic labeling and classification of brain CT images
作者:Tianxia Gong,Shimiao Li,Jie Wang,Chew Lim Tan,Boon Chuan Pang,C. C. Tchoyoson Lim,Cheng Kiang Lee,Qi Tian,Zhuo Zhang 引用次数:0 期刊:Proceedings / ICIP ... International Conference on Image Processing
758 文章:Key frame selection based on Jensen-Rényi divergence
作者:Qing Xu,Xiu Li,Zhen Yang,Jie Wang,M. Sbert,Jianfu Li 引用次数:0 期刊:IEEE
759 文章:带膜食管支架在恶性食管狭窄治疗中的应用
作者:王捷,王薇薇,陆毅,宋国勇 引用次数:0 期刊:《白求恩军医学院学报》
760 文章:Current progress on weak signal detection
作者:Jie Wang,Lu Yang,Long Gao,Qiang Miao 引用次数:0 期刊:International Conference on Quality, Reliability, Risk, Maintenance, & Safety Engineering
761 文章:The postmitotic Saccharomyces cerevisiae after spaceflight showed higher viability
作者:Zong-Chun Yi,Xiao-Fei Li,Yan Wang,Jie Wang,Yan Sun,Feng-Yuan Zhuang,Zong-Chun Yi,Xiao-Fei Li,Yan Wang,Jie Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Advances in Space Research
762 文章:血管紧张素Ⅱ受体在增生性瘢痕成纤维细胞胶原合成中的作用
作者:刘宏伟,程飚,余文林,唐建兵,王捷,廖元兴 引用次数:0 期刊:《中国组织工程研究与临床康复》
763 文章:A Comparative Study on Data Perturbation with Feature Selection
作者:无 引用次数:0 期刊:Lecture Notes in Engineering and Computer Science
764 文章:Current Progress on Wind Turbine Gearbox Condition Monitoring and Health Evaluation
作者:Lu Yang,Lei Xie,Jie Wang,Dong Wang,Qiang Miao 引用次数:0 期刊:《Asme International Mechanical Engineering Congress & Exposition》
765 文章:Acrylamidverbindungen und ihre verwendung zur hemmung von apoptose
作者:Kunlun He,Song Li,Wu Zhong,Juan Liu,Lili Wang,Xin Li,Guoliang Hu,Jie Wang,Long LONG,Junhai Xiao 引用次数:0 期刊:EP
766 文章:Tunning the surface chemistry of iPDMS for improved protein microarray performance
作者:Xing Liu,Yuanzi Wu,Ya Gao,Jie Wang,Zhong Li,Jun Han,Gang Jin,Hongwei Ma 引用次数:0 期刊:Journal of Materials Chemistry
767 文章:Inside Back Cover: Near-Infrared-Light-Mediated Imaging of Latent Fingerprints based on Molecular Recognition (Angew. Chem. Int. Ed. 6/2014)
作者:无 引用次数:0 期刊:
768 文章:Rock physics and AVO in a gas area of southern China
作者:无 引用次数:0 期刊:
769 文章:Gsα Deficiency in Adipose Tissue Leads to a Lean Phenotype with Divergent Effects on Cold Tolerance and Diet-Induced Thermogenesis
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Cell metabolism
770 文章:低剂量长波紫外线诱导培养人皮肤成纤维细胞、角质形成细胞、黑素细胞mRNA的差异表达研究
作者:刘仲荣,杨慧兰,王捷 引用次数:0 期刊:中华医学会两岸四地美容医学学术论坛
771 文章:Expression of MRP14 gene is frequently down-regulated in Chinese human esophageal cancer
作者:Jie Wang,Yan Cai,Hao Xu,Jun Zhao,Xin Xu,Ya Ling Han,Zhi Xiong Xu,Bao Sheng Chen,Hai Hu,Min Wu,Jie Wang,Yan Cai,Ming Rong Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:《细胞研究:英文版》
772 文章:血管紧张素II受体在皮肤附件中的表达研究
作者:刘宏伟,程飚,付小兵,余文林,唐建兵,王捷,廖元兴 引用次数:0 期刊:《中国美容医学》
773 文章:Symptomatic Relief of Botulinum Neurotoxin/A Intoxication with Aminopyridines: A New Twist on an Old Molecule
作者:Alexander V. Mayorov,Bert Willis,Antonia Di Mola,Derek Adler,Jennifer Borgia,Olin Jackson,Jie Wang,Yongyi Luo,Lei Tang,Richard J. Knapp 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:ACS Chemical Biology
774 文章:(2E)-3-phenyl-N-[2,2,2-Trifluoro-1-[[8-quinolineamino)thiomethyl]amino]ethyl]-2-acrylamide and pharmaceutical uses thereof
作者:Kunlun He,Song Li,Lili Wang,Xin Li,Wu Zhong,Guoliang Hu,Jie Wang,Ruijun Li,Chunlei Liu,Junhai Xiao 引用次数:0 期刊:US
775 文章:Genome-wide analysis of Aux/IAA gene family in Solanaceae species using tomato as a model
作者:Jian Wu,Zhen Peng,Songyu Liu,Yanjun He,Lin Cheng,Fuling Kong,Jie Wang,Gang Lu 引用次数:0 期刊:Molecular genetics and genomics : MGG
776 文章:[Effect of L-ornithine L-aspartate granules in treating chronic liver disease in patients with high-level serum gamma-glutamyltransferase.]
作者:Ze-Hui Yan,Yu-Ming Wang,Qing Mao,Xiao-Hong Wang,Xu-Qing Zhang,Ying-Jie Wang,Ye-Gui Jiang,De-Dong Xiang,Li Jiang,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Zhonghua gan zang bing za zhi = Zhonghua ganzangbing zazhi = Chinese journal of hepatology
777 文章:NF-κB subtypes regulate CTCF affecting corneal epithelial cell fate
作者:Luo Lu,Ling Wang,Tie Li,Jie Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of Biological Chemistry
778 文章:Deubiquitinating and interferon antagonism activities of coronavirus papain-like proteases.
作者:Mark A. Clementz,Zhongbin Chen,Bridget S. Banach,Yanhua Wang,Li Sun,Kiira Ratia,Yahira M. BaezSantos,Jie Wang,Jun Takayama,Arun K. Ghosh,Mark A Clementz,Zhongbin Chen,Susan C Baker 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of virology
779 文章:377521 Synthesis and Characterization of Thermosensitive Biomaterials Based on Chitosan
作者:无 引用次数:0 期刊:
780 文章:Tunning the surface chemistry of iPDMS for improved protein microarray performance
作者:无 引用次数:0 期刊:J. Mater. Chem.
781 文章:增生性瘢痕中血管紧张素转化酶表达及血管紧张素II产生的变化
作者:刘宏伟,程飚,付小兵,余文林,曾东,杨光成,王捷,廖元兴 引用次数:0 期刊:《中国美容医学》
782 文章:Regional metabolite levels and turnover in the awake rat brain under the influence of nicotine.
作者:Jie Wang,Lihong Jiang,Graeme F Mason 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of neurochemistry
783 文章:Film Coating Process Research and Characterization of TiN Coated Racetrack-type Ceramic Pipe
作者:Jie Wang,Yanhui Xu,Bo Zhang,Wei Wei,Le Fan,Xiangtao Pei,Yuanzhi Hong,Yong Wang 引用次数:0 期刊:Physics
784 文章:Development and Characterization of 15 Polymorphic Micro-satellite Markers for a Highly Adaptive and Wide-range Frog (Microhyla ifssipes)
作者:Jing ZHANG,Jie WANG,Jianping JIANG 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:亚洲两栖爬行动物研究(英文版)
785 文章:Effects of 1-methyl-3-octylimidazolium bromide on the anti-oxidant system of earthworm.
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Chemosphere
786 文章:飘浮骨瓣减压在15例额叶脑挫裂伤中的应用
作者:王满,胡亚兰,王捷,赵力学,张彦哲,李楠,贾凤斌 引用次数:0 期刊:《创伤外科杂志》
787 文章:Screening of lymph nodes metastasis associated lncRNAs in colorectal cancer patients
作者:Jun Han,Long-Fei Rong,Chuan-Bin Shi,Xiao-Gang Dong,Jie Wang,Bao-Lin Wang,Hao Wen,Zhen-Yu He 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:《世界胃肠病学杂志:英文版(电子版)》
788 文章:The tolerance of Rhizopus arrihizus to U(VI) and biosorption behavior of U(VI) onto R. arrihizus
作者:Jing-song Wang,Xin-jiang Hu,Jin-hui Yang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Biochemical Engineering Journal
789 文章:A porous LiFePO4 and carbon nanotube composite.
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Chemical communications (Cambridge, England)
790 文章:外源基因在巴氏毕赤酵母中的表达
作者:王征,董燕,王捷,郑文岭 引用次数:0 期刊:生命的化学
791 文章:The Application of ICTs and Digital Divide in Rural China.
作者:Peng Chen,Jieping Wang,Zuoxian Si,Jie Wang,Ying Liu,Peng Chen,Jieping Wang,Zuoxian Si,Jie Wang,Ying Liu 引用次数:0 期刊:《Lecture Notes in Computer Science》
792 文章:Cyclin D1 Expression and the Inhibitory Effect of Celecoxib on Ovarian Tumor Growth in Vivo
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:International Journal of Molecular Sciences
793 文章:The Digital Marauder's Map: A WiFi Forensic Positioning Tool
作者:Fu, Xinwen,Zhang, Nan,Pingley, Aniket,Yu, Wei,Wang, Jie,Zhao, Wei,Xinwen Fu,Nan Zhang,Wei Zhao 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:IEEE Transactions on Mobile Computing
794 文章:Forecast and Control Methods of Landfill Emission Gas to Atmosphere
作者:Wang Qi,Yang Meihua,Wang Jie 引用次数:0 期刊:International Conference on Computer Distributed Control and Intelligent Environmental Monitoring
795 文章:肝移植中使用受体脾动脉行肝动脉重建
作者:刘超,林浩铭,万云乐,刘建平,陈涛,区庆嘉,王捷 引用次数:0 期刊:岭南现代临床外科
796 文章:HSF1 protein expression in fibroblast.
作者:Jiming Li,Yibo Zhang,Li Cui,Jie Wang,Xiufeng Pang,Yan Lai,Yian Yao,Ying Li,Xuebo Liu,Jiming Li,Jiming Li,Yibo Zhang,Xuebo Liu 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:International journal of biological macromolecules
797 文章:A Robust Algorithm for Binaural Audio Reproduction Using Loudspeakers
作者:Wang Jie,Ye Qing-hua,Zheng Cheng-shi,Li Xiao-dong 引用次数:0 期刊:International Conference on Measuring Technology and Mechatronics Automation
798 文章:培养人皮肤黑素细胞在低剂量长波紫外线诱导的适应性反应中mRNA差异表达的研究
作者:刘仲荣,杨慧兰,王捷 引用次数:0 期刊:《中国激光医学杂志》
799 文章:Study of magnetic nanostructures fabricated using laser interference lithography
作者:Zijun Zhang,Yuxian Guo,Youmei Chen,Yin Liu,Xiangdong Xu,Shaojun Fu,Jie Wang,Pengshou Xu 引用次数:0 期刊:Proc SPIE
800 文章:DNA Vaccine Immune Mediated by Gene Gun
作者:Han Shuangyan,Li Jiesheng,Guo Yong,Yang Huilan,Wang Jie,Yang Chuanhong,Zhan Chunlie 引用次数:0 期刊:《Journal of South China University of Technology(Natural Science)》
801 文章:TBIdoc: 3D Content-based CT Image Retrieval System for Traumatic Brain Injury
作者:无 引用次数:0 期刊:
802 文章:不孕相关精子蛋白抗体检测的临床意义
作者:张宏斌,郭新宇,周霞,周烨,王捷 引用次数:0 期刊:《西北国防医学杂志》
803 文章:The application of fuzzy neural network for contamination controlof hydraulic oil
作者:Xu Yong,Wang Xuezhi,Wang Jie,Li Jun 引用次数:0 期刊:IEEE International Conference on Intelligent Processing Systems
804 文章:Edge-Weighted Centroidal Voronoi Tessellations
作者:无 引用次数:0 期刊:《Numerical Mathematics:Theory,Methods and Applications》
805 文章:肝移植手术出血特点及其对术后呼吸功能恢复的影响
作者:陈涛,洪丽霞,刘建平,万云乐,林浩铭,王捷,区庆嘉,李燕,卢玉贞,彭书凌 引用次数:0 期刊:《岭南现代临床外科》
806 文章:Integrated Poly(dimethysiloxane) with an Intrinsic Nonfouling Property Approaching "Absolute" Zero Background in Immunoassays
作者:Hongwei, Ma,Yuanzi, Wu,Xiaoli, Yang,Xing, Liu,Jianan, He,Long, Fu,Jie, Wang,Hongke, Xu,Yi, Shi,Renqian, Zhong 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Analytical chemistry
807 文章:人精子相关抗原7的基因克隆及原核表达
作者:张宏斌,周烨,王捷,周晓宁 引用次数:0 期刊:《中国优生与遗传杂志》
808 文章:Cloning and expression of Chlamydia trachomatis OmcBc gene and antigenicity analysis of the protein
作者:WANG Jie,ZHANG Ying-qian,ZHONG Guang-ming,Jie Wang,Ying-qian Zhang 引用次数:0 期刊:《Journal of Southern Medical University》
809 文章:联合血管切除的胰头癌根治术18例报道及安全性分析
作者:王捷 引用次数:0 期刊:第13届全国胰腺外科学术研讨会
810 文章:盐摄入量与心血管病风险的关系
作者:夏冰,王钢,王捷 引用次数:0 期刊:心血管康复医学杂志
811 文章:深低温对肝脏胆管系统三级以上分支的影响
作者:刘建平,刘波,陈涛,王捷,区庆嘉 引用次数:0 期刊:《岭南现代临床外科》
812 文章:脑挫裂伤术后脑脊液细胞数的变化及临床意义
作者:王满,王捷,魏瑞锁,赵晓鹏,张建龙 引用次数:0 期刊:《白求恩军医学院学报》
813 文章:Validation of the Kingyield BP210 wrist blood pressure monitor for home blood pressure monitoring according to the European Society of Hypertension-International Protocol.
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Blood pressure monitoring
814 文章:Octacoordinate metal carbonyls of lanthanum and cerium: experimental observation and theoretical calculation.
作者:Hua Xie,Jie Wang,Zhengbo Qin,Lei Shi,Zichao Tang,Xiaopeng Xing 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:The journal of physical chemistry. A
815 文章:An Optimal Partner Selection Approach Based on Prospect Theory
作者:无 引用次数:0 期刊:Advanced Management of Information for Globalized Enterprises, 2008. AMIGE 2008. IEEE Symposium on
816 文章:低剂量长波紫外线诱导培养人黑素细胞适应性反应mRNA差异表达研究
作者:刘仲荣,杨慧兰,梁洁,王捷 引用次数:0 期刊:《2011全国中西医结合皮肤性病学术会议论文汇编》
817 文章:Prognostic factors and outcome of 438 Chinese patients with hepatocellular carcinoma underwent partial hepatectomy in a single center.
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:World journal of surgery
818 文章:GIS-based safe area discovery for emergency logistics
作者:Jian-Kun Hu,Bin Yang,Jie Wang,Zhi-Huan Wang,Zhi-Hua Hu 引用次数:0 期刊:Information Management and Engineering (ICIME), 2010 The 2nd IEEE International Conference on
819 文章:Synthesis, Physical Properties and Polymeric Digital Optical Switch of Azo Benzothiazole Polyurethane-Urea
作者:ZHIJUAN CAO,FENGXIAN QIU,QING WANG,GUORONG CAO,YIJUN GUAN,LIN ZHUANG,XIAOLONG XU,JIE WANG,QIAN CHEN,DONGYA YANG 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials
820 文章:ING4在乳腺癌患者肿瘤组织及外周血中的表达
作者:张宏斌,周霞,赖晃文,吴小丽,陈晓东,王捷 引用次数:0 期刊:《肿瘤研究与临床》
821 文章:人鼻咽癌细胞系CNE-2Z及克隆株的放射敏感性差异
作者:余忠华,王捷,邓惠华,孙宁 引用次数:0 期刊:中华放射肿瘤学杂志
822 文章:Semiconductor鈭扞nsulator鈭扴emiconductor Sandwiched Lozenge Crystals of Poly(3-butylthiophene)-block-polyethylene Copolymer
作者:Yuzhen Wang,Jiayue Chen,Sijun Li,Ligui Li,Qing Su,Jie Wang,Xiaoniu Yang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of Medicinal Chemistry
823 文章:女兵军事共同科目训练耻骨支骨折发生情况的调查分析
作者:王满,高连勇,樊明成,冯磊,李玉松,周祥峻,任国庆,王捷 引用次数:0 期刊:《现代中西医结合杂志》
824 文章:A porous LiFePO4 and carbon nanotube composite.
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Chemical communications (Cambridge, England)
825 文章:PTEN/PI3K/mTOR/B7-H1 signaling pathway regulates cell progression and immuno-resistance in pancreatic cancer.
作者:Yingfei Zhang,Jianlong Zhang,Kang Xu,Zhiyu Xiao,Jian Sun,Junyao Xu,Jie Wang,Qibing Tang,Yingfei Zhang,Jianlong Zhang,Qibing Tang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:The Journal of biological chemistry
826 文章:Effects of Different Dosages of Parathyroid Hormone-Related Protein 1–34 on the Bone Metabolism of the Ovariectomized Rat Model of Osteoporosis
作者:Jin Xu,Haiqin Rong,Hong Ji,Dong Wang,Jie Wang,Wenwen Zhang,Yanling Zhang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Calcified Tissue International
827 文章:化疗药物敏感试验指导原发性肝细胞癌术后化疗的临床研究
作者:陈涛,刘建平,楮忠华,王捷,赵海燕,区庆嘉 引用次数:0 期刊:肿瘤防治杂志
828 文章:Composites based on CB/CF/Ag filled EPDM/NBR rubber blends with high conductivity
作者:Xuejiao Ding,Jingwen Wang,Su Zhang,Jie Wang,Shuqin Li 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of Applied Polymer Science
829 文章:乙肝病毒X蛋白对肝癌细胞组蛋白H3K4甲基化修饰的影响及机制
作者:叶华,孙健,徐鋆耀,张建龙,肖治宇,何传超,何波,王捷 引用次数:0 期刊:《中山大学学报:医学科学版》
830 文章:Capacity of MIMO system in the presence of directional interferences
作者:Jie Wang,Zhonghao Zhang,Yuehuan Gong,Jie Wang,Zhonghao Zhang,Yuehuan Gong 引用次数:0 期刊:WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS
831 文章:Synthesis of azo benzothiazole polymer and its application of 1×2 Y-branched and 2×2 Mach-Zehnder interferometer switch
作者:Zhijuan Cao,Fengxian Qiu,Qing Wang,Guorong Cao,Lin Zhuang,Qiang Shen,Xiaolong Xu,Jie Wang,Qian Chen,Dongya Yang 引用次数:0 期刊:Optik - International Journal for Light and Electron Optics
832 文章:钙载体A_(23187)快速诱导人外周血单核细胞成树突状细胞
作者:吴军,王晓怀,杨太成,赖晃文,杨传红,王捷,郑文岭 引用次数:0 期刊:《肿瘤防治研究》
833 文章:An iterative MLD scheme for MIMO-STBC system with directional interference
作者:Jie Wang,Xiaoxu Chen 引用次数:0 期刊:Microwave and Millimeter Wave Technology (ICMMT), 2010 International Conference on
834 文章:中度骨髓型外照射急性放射病患者患甲状腺癌的病因概率分析
作者:何玲,王捷,高艺莹 引用次数:0 期刊:中华放射医学与防护杂志
835 文章:肝移植手术出血特点及重组活化Ⅶ因子在移植中的应用研究
作者:陈涛,刘建平,王捷,彭书崚,李珏,区庆嘉 引用次数:0 期刊:《岭南现代临床外科》
836 文章:集落刺激因子与外科术后感染防治的研究进展
作者:曾丽萍,何清,王捷 引用次数:0 期刊:国际外科学杂志
837 文章:Central Nervous System Imprinting of the G Protein G s α and Its Role in Metabolic Regulation
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Cell metabolism
838 文章:Photoresponsive nucleic acids for gene regulation
作者:Meng Su,Fan Yang,Cong Lv,Li-02Li Yu,Xiao-Yan Gu,Jie Wang,Zhong-Jin Li,Xin-Jing Tang 引用次数:0 期刊:《中国药学(英文版)》
839 文章:MAC token based on WSS defending web service DoS attacks
作者:Chunxia Wei,Linlin Zhang,Kai Zhao,Jie Wang,Shehui Xu,Wenjuan Li 引用次数:0 期刊:International Conference on Mechatronic Sciences, Electric Engineering and Computer
840 文章:Mineral resource prediction based on integration of remote sensing and GIS in Dayao-Wangxian region, northeastern Hunan Province, China
作者:Jie Wang,Zuoxun Zeng,Jieqiang Chen,Caizhi Hu,Zhifang Zeng 引用次数:0 期刊:Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
841 文章:Plasma visfatin, a possible prognostic marker in aneurysmal subarachnoid hemorrhage
作者:Jun-Xing Wang,Yong Hou,Shan-Ping Ruan,Jie Wang,Xiao-Ming Hu 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Peptides
842 文章:High-frequency ultrasound-responsive block copolymer micelle.
作者:无 引用次数:0 期刊:Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
843 文章:3例中度骨髓型急性放射病照后8年医学随访观察
作者:何玲,杜飞平,熊小兵,罗万蓉,王捷 引用次数:0 期刊:《中华放射医学与防护杂志》
844 文章:促甲状腺激素释放激素的广泛生物学作用
作者:夏冰,王钢,王捷 引用次数:0 期刊:《实用医学杂志》
845 文章:体外化疗药物敏感实验对指导原发性肝癌个体化疗的临床意义
作者:陈涛,楮忠华,刘建平,王捷,赵海燕,区庆嘉 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:《癌症:英文版》
846 文章:Fe3O4@C core–shell microspheres: synthesis, characterization, and application as supercapacitor electrodes
作者:Jun Pu,Ling Shen,Shiyu Zhu,Jie Wang,Wu Zhang,Zhenghua Wang,Jun Pu,Ling Shen,Zhenghua Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of Solid State Electrochemistry
847 文章:[Study on Panax notoginseng mobilizing marrow stem cells efferens efficiency of acute myocardial infarction in rats].
作者:Jinsheng Zhang,Jie Wang 引用次数:0 期刊:《China Journal of Chinese Materia Medica》
848 文章:Insight into growth details and characteristics of windmill-like polyethylene crystals
作者:Jie Wang,Ligui Li,Xiaoniu Yang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Polymer
849 文章:Validation of the Health & Life HL168JD wrist blood pressure monitor for home blood pressure monitoring according to the International Protocol.
作者:Chang-Sheng Sheng,Qi-Fang Huang,Jie Wang,Yi Zhang,Yan Li,Ji-Guang Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Blood pressure monitoring
850 文章:四川省放射卫生防护机构应急能力调查
作者:何玲,熊小兵,杜飞平,贺良国,王捷 引用次数:0 期刊:《中华预防医学杂志》
851 文章:Interfacial Defects and Flux-Pinning Effects in Nanostructured YBa2Cu3O _ Thin Films
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:IEEE Transactions on Applied Superconductivity
852 文章:低剂量长波紫外线照射诱导培养人皮肤成纤维细胞mtDNA 4977bp缺失作用的观察
作者:刘仲荣,杨慧兰,梁洁,王捷 引用次数:0 期刊:《中国激光医学杂志》
853 文章:外周血PBMC来源的树突状细胞的快速无血清培养方法及细胞信号转导机制
作者:吴军,王晓怀,杨德懋,杨太成,王捷,陈政良 引用次数:0 期刊:第一军医大学学报
854 文章:White Matter Fiber Tract Segmentation Using Nonnegative Matrix Factorization
作者:无 引用次数:0 期刊:Bioinformatics and Biomedical Engineering , 2009. ICBBE 2009. 3rd International Conference on
855 文章:快速成型技术在复杂性骨折方面的临床应用
作者:周烨,张宏斌,王捷 引用次数:0 期刊:《中国数字医学》
856 文章:钙离子载体诱导HL-60细胞分化成树突状细胞的实验研究
作者:吴军,杨太成,冼江,王捷,陈政良,富宁 引用次数:0 期刊:《细胞与分子免疫学杂志》
857 文章:异丙酚静脉麻醉下瑞芬太尼临床药效学研究
作者:肖彬,张兴安,赵高峰,吴群林,徐波,陈宇珂,施冲,王捷 引用次数:0 期刊:实用医学杂志
858 文章:Influence of Numerical Aperture on Focal Spot in Turbid Media Microscopy
作者:无 引用次数:0 期刊:Image and Signal Processing, 2009. CISP '09. 2nd International Congress on
859 文章:Absolute flatness testing of large synchrotron optics
作者:Weihao Lin,Li Song 引用次数:0 期刊:Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
860 文章:[Preparation and characterization of human phage display antibody against peroxiredoxin I of lung adenocarcinoma].
作者:Yi Luo,Hua Pang,Shu-jie Li,Hui Cao,Shao-lin Li,Chun-bo Fan,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Nan fang yi ke da xue xue bao = Journal of Southern Medical University
861 文章:BioOne Online Journals - Breeding of the Giant Laughingthrush (Garrulax maximus) at Lianhuashan, Southern Gansu, China
作者:无 引用次数:0 期刊:
862 文章:肿瘤体外药敏试验三磷酸腺苷生物发光法在肝癌化疗中的应用
作者:褚忠华,陈涛 引用次数:0 期刊:《中华实验外科杂志》
863 文章:A23187诱导慢性髓性白血病患者外周血单核细胞转化为树突状细胞的实验研究
作者:吴军,杨太成,王晓怀,王捷,陈政良,富宁 引用次数:0 期刊:《广东医学》
864 文章:异丙酚静脉麻醉期间利多卡因临床药动学
作者:张兴安,肖彬,赵高峰,吴群林,徐波,王捷,施冲 引用次数:0 期刊:《中国临床药学杂志》
865 文章:An Authenticity Verification Scheme Based on Hidden Messages for Current Civilian GPS Signals
作者:无 引用次数:0 期刊:Convergence Information Technology, International Conference on
866 文章:乳腺癌保乳术后仰卧/俯卧位放射治疗的物理剂量学研究
作者:王捷,彭瑛,杜驰,程平,郎锦义,万斌 引用次数:0 期刊:《中华医学会放射肿瘤治疗学分会六届二次暨中国抗癌协会肿瘤放疗专业委员会二届二次学术会议论文集》
867 文章:SUBSPACE IMPULSIVE INTERFERENCE SUPPRESSION IN OTHR
作者:Tao Liu,Xiaoxu Chen,Jie Wang,Yaohuan Gong 引用次数:0 期刊:PIER C
868 文章:[Analysis on hepatitis C virus genotypes among 118 HCV-infected patients in Xinjiang region.]
作者:Abuduheilili Xi Er-Nayi,Guang-Ying Shi,Shuang Shi,Fang-Ping He,Feng Lu,Jie Wang,Yue-Xin Zhang,Hui Zhuang,Abuduheilili Xi Er-Nayi,Guang-Ying Shi 引用次数:0 期刊:Zhonghua gan zang bing za zhi = Zhonghua ganzangbing zazhi = Chinese journal of hepatology
869 文章:A comparison of reception schemes for interference suppression in MIMO-OSTBCs system
作者:无 引用次数:0 期刊:Communications, Circuits and Systems, 2009. ICCCAS 2009. International Conference on
870 文章:[Optimization of expression conditions of an induction strategy for improving liver targeted interferon (IFN-CSP) production in E. coli].
作者:Yanting Huang,Xuemei Lu,Jie Wang,Xiaobao Jin,Jiayong Zhu 引用次数:0 期刊:Sheng wu yi xue gong cheng xue za zhi = Journal of biomedical engineering = Shengwu yixue gongchengxue zazhi
871 文章:Low temperature microwave solid-state synthesis of CaCO 3 : Eu 3+ , K + phosphors
作者:Qijun Cheng,Ming Kang,Jie Wang,Ping Zhang,Rong Sun,LiXian Song 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Advanced Powder Technology
872 文章:An interference suppression scheme for MIMO-OSTBC system
作者:无 引用次数:0 期刊:WSEAS Transactions on Communications
873 文章:Ⅲa~Ⅲb期肺鳞癌非常规分割放疗结合化疗的Ⅰ期/Ⅱ期临床试验
作者:王捷,郎锦义,何玲 引用次数:0 期刊:《中日友好医院学报》
874 文章:肺癌患者血浆一氧化氮含量检测及临床意义
作者:王敏,王捷,王宝祥,高墨生,孙辉,魏文志 引用次数:0 期刊:实用心脑肺血管病杂志
875 文章:BioOne Online Journals - Diet of Chinese Grouse (Tetrastes sewerzowi) during Preincubation
作者:无 引用次数:0 期刊:
876 文章:Preparation and ablation properties of ZrC–SiC coating for carbon/carbon composites by solid phase infiltration
作者:Zhaoqian Li,Hejun Li,Wei Li,Jie Wang,Shouyang Zhang,Juan Guo 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Applied Surface Science
877 文章:医院设施色彩对患者与医护人员的心理影响
作者:周烨,周霞,王捷,张宏斌 引用次数:0 期刊:《医药论坛杂志》
878 文章:Accurate tumor positioning from PET-CT by performing registration based segmentation
作者:Dengwang Li,Xueting Liu,Jie Wang,Qinfen Wang 引用次数:0 期刊:IEEE International Conference on Orange Technologies
879 文章:The XMCD Study of Ferromagnetic Films on GaAs(001) Fabricated by Electrochemical Deposition
作者:Wu Wang, Li,Mu Li, Zong,Qiang Xu, Fa,Hua Zhang, Wen,Wang, Jie,Sheng Yan, Wen,Li Wu Wang,Zong Mu Li,Wen Sheng Yan 引用次数:0 期刊:Taylor & Francis Group
880 文章:Ⅲa—Ⅲb期肺鳞癌非常规分割放疗结合化疗的I期/II期临床试验
作者:王捷,何玲 引用次数:0 期刊:《中日友好医院学报》
881 文章:转移性肝癌调强适形放疗及其相关因素分析
作者:王捷,李昉,彭瑛,肖明勇,黎杰,程平,郎锦义 引用次数:0 期刊:2007全国放射肿瘤学学术年会
882 文章:Preparation and tunable luminescence of CaCO3:Eu3+,Dy3+ phosphors
作者:Yanwei Dong,Ming Kang,Ping Zhang,Qijun Cheng,Jie Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Functional Materials Letters
883 文章:The Dynamic Monitoring on Mining Collapsing around Xinglongzhuang Coal Mine Based on Remote Sensing Images
作者:Hai Qing Wang,Ying Jie Zhou,Ling Chen,Qing Qing Jing,Jie Wang,Xiao Hong Wang,Jin Zhong Yang 引用次数:0 期刊:Advanced Materials Research
884 文章:IDENTIFICATION OF DRUG RESISTANT RELATED cDNA IN LUNG ADENOCARCINOMA CELL LINES
作者:王洁,刘叙仪,李西平,李振甫,张宏 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:《Chinese Journal of Cancer Research》
885 文章:Method of treating a cancer
作者:无 引用次数:0 期刊:US
886 文章:Sequential Linezolid-Resistant Staphylococcus epidermidis Isolates with G2576T Mutation
作者:Tao Hong,Xiangyang Li,Jie Wang,Cynthia Sloan,Cristina Cicogna 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of Clinical Microbiology
887 文章:HSV-2333株在Vero细胞中持续感染及增殖特性研究
作者:孙朝晖,石玉玲,冼江,王捷,杨慧兰 引用次数:0 期刊:医学临床研究
888 文章:Preparation and tunable luminescence of CaCO3:Eu3+,Dy3+ phosphors (World Scientific)
作者:Yanwei Dong,Ming Kang,Ping Zhang,Qijun Cheng,Jie Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Functional Materials Letters
889 文章:Unique ZnS nanobuns decorated with reduced graphene oxide as an efficient and low-cost counter electrode for dye-sensitized solar cells
作者:Jie Yin,Jie Wang,Huaiyong Li,Huiyan Ma,Wenzhi Li,Xin Shao 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of Energy Chemistry
890 文章:Effects of simvastatin on ion channel currents in ventricular myocytes from rabbit with acute myocardial infarction
作者:Chao Ding,Xianghua Fu,Li Yang,Huixiao Chen,Junxia Li,Yuying Zhao,Jie Li,Jie Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:《老年心脏病学杂志:英文版》
891 文章:OTHR impulsive interference detection in strong clutter background
作者:Liu Tao,Gong Yaohuan,Wang Jie,Chen Xiaoxu 引用次数:0 期刊:Communications, Circuits and Systems, 2009. ICCCAS 2009. International Conference on
892 文章:孕中期羊水细胞染色体核型分析
作者:叶长烂,江悦华,张中芬,夏冰,周霞,王捷 引用次数:0 期刊:《中国优生与遗传杂志》
893 文章:肥肥走了为世人再次敲响健康警钟专家剖析沈殿霞病情发展及病逝原因
作者:王捷 引用次数:0 期刊:《人人健康》
894 文章:OTHR impulsive interference characteristics and detection based on AR model
作者:Tao Liu,Jie Wang,Xiaoxu Chen,Yaohuan Gong 引用次数:0 期刊:International Conference on Communications, Circuits and Systems
895 文章:An MMSE-DBF Interference Suppression Reception Scheme for MIMO-OSTBCs System
作者:Jie Wang,Zhonghao Zhang,Yuehuan Gong,Xun Wang 引用次数:0 期刊:Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, 2008. WiCOM '08. 4th International Conference on
896 文章:性染色体异常与男性生育异常的关系分析
作者:周霞,叶长烂,王捷,张中芬,江悦华,夏冰 引用次数:0 期刊:《中国优生与遗传杂志》
897 文章:Land Subsidence Disaster Survey and Its Economic Loss Assessment in Tianjin, China
作者:Yi Lixin,Wang Jie,Shao Chuanqing,Jia-Wei Guo,Jiang Yanxiang,Bo Liu 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Natural Hazards Review
898 文章:Obesity resulting from Gs[alpha]; mutations in the maternal (but not paternal) allele is a consequence of Gsa; imprinting in the central nervous system
作者:Min Chen,Kathryn Dickerson,Jie Wang,James Kelleher,Oksana Gavrilova,QingHong Zhang,Tao Xie,Lee Weinstein 引用次数:0 期刊:BioScientifica
899 文章:AR Model-based Rapid Detection of SAR Phase History Data with Wald Tests
作者:Zhang Yanfei,Guan Jian,Wang Jie,Zhang Yanfei,Guan Jian,Wang Jie 引用次数:0 期刊:Radar, 2006. CIE '06. International Conference on
900 文章:A colorimetric and ratiometric fluorescent probe for ClO– targeting on mitochondria and the application in vivo
作者:Hongde Xiao,Jianhui Li,Jin Zhao,Gui Yin,Quan Yiwu,Jie Wang,Rui-Yong Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of Materials Chemistry B
901 文章:Energy-aware virtual network embedding through consolidation
作者:Sen Su,Zhongbao Zhang,Xiang Cheng,Yiwen Wang,Yan Luo,Jie Wang,Sen Su,Zhongbao Zhang,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Computer Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS), 2012 IEEE Conference on
902 文章:间接免疫毒素的制备及肝癌单抗介导杀伤瘤细胞作用
作者:王捷,高汝桢,谈立松,潘惠忠 引用次数:0 期刊:《细胞与分子免疫学杂志》
903 文章:肿瘤转移中癌细胞与间质细胞的作用研究进展
作者:无 引用次数:0 期刊:《广东医学》
904 文章:单纯疱疹病毒Ⅱ型在Vero细胞中培养与增殖特性的研究
作者:冼江,王捷,孙朝晖,石玉玲,杨慧兰 引用次数:0 期刊:《军医进修学院学报》
905 文章:The Allogeneic Effect Revisited: Exogenous Help for Endogenous, Tumor-Specific T Cells
作者:Heather J Symons,Moshe Y Levy,Jie Wang,Xiaotao Zhou,Gang Zhou,Sarah E Cohen,Leo Luznik,Hyam I Levitsky,Ephraim J Fuchs 引用次数:0 期刊:Biology of blood and marrow transplantation : journal of the American Society for Blood and Marrow Transplantation
906 文章:鼻咽癌等中心挡铅野应用放疗中膜固定几何误差的分析
作者:彭瑛,王捷,郎锦义,李肪,谭燕,张德康 引用次数:0 期刊:《四川医学》
907 文章:Impact of mesoporous structure of acid-treated clay on nickel dispersion and carbon deposition for CO methanation
作者:Xuzhuang Yang,Wendurima,Guanjun Gao,Quanquan Shi,Xin Wang,Jianan Zhang,Chenhui Han,Jie Wang,Huailiang Lu,Jie Liu,Xuzhuang Yang,Wendurima,Min Tong 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:International Journal of Hydrogen Energy
908 文章:性反转综合征患者的细胞和分子遗传学检测
作者:叶长烂,江悦华,张中芬,周霞,夏冰,王捷 引用次数:0 期刊:《中国优生与遗传杂志》
909 文章:Comparison of GUF and Monte Carlo methods to evaluate task-specific uncertainty in laser tracker measurement
作者:杨景照,李国喜,吴宝中,龚京忠,王杰 引用次数:0 期刊:《中南大学学报:英文版》
910 文章:Negative regulation of virus-triggered IFN-beta signaling pathway by alternative splicing of TBK1.
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:The Journal of biological chemistry
911 文章:Ethnographic User Study and Concept Design for Chinese Migrant Workers’ Social Networks
作者:Jie Wang,Wei Wang,Ying Liu,Xia Wang,Qiuhong Chen 引用次数:0 期刊:Online Communities and Social Computing, Third International Conference, Ocsc 2009, Held As
912 文章:Solar Energy Photovoltaic Lamp Application Discussion
作者:Yulei Zhao,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Springer Berlin Heidelberg
913 文章:Pb2+, Cu2+, Zn2+, Mg2+ and Mn2+ reduce the affinities of flavone, genistein and kaempferol for human serum albumin in vitro
作者:Fan Yang,Jie Wang,Chunxi Liu,Xu Xiaochen,Li Wenjun,Zhihua Xia,Jianbo Xiao 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Archives of Biological Sciences
914 文章:Nickel on a macro-mesoporous Al2O3@ZrO2 core/shell nanocomposite as a novel catalyst for CO methanation
作者:Xuzhuang Yang,Xin Wang,Guanjun Gao,Wendurima,Erming Liu,Quanquan Shi,Jianan Zhang,Chenhui Han,Jie Wang,Huailiang Lu,Xuzhuang Yang,Xuzhuang Yang,Xin Wang,Min Tong 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:International Journal of Hydrogen Energy
915 文章:Effect of Toxoplasma gondii infection upon the expressions of brain-derived neurotrophic factor and N-methyl-D-aspirate receptor in rat hippocampus
作者:Zhou YongHua,Hu YuHong,Gu XiangMing,Huang YuZheng,Wang Jie,Dong Min,Shi Fang,Xu YongLiang,Gao Qi 引用次数:0 期刊:《Chinese Journal of Zoonoses》
916 文章:The Treatment of Vascular Dementia in Acupuncture Based on Syndromes Differentiation
作者:Liangdeng Zhang,Jie Wang,Kuiwu Yao,Ji Zhang 引用次数:0 期刊:Acupuncture - Clinical Practice, Particular Techniques and Special Issues
917 文章:广州地区自然流产夫妇染色体异常核型三十年回顾分析
作者:夏冰,叶长烂,周霞,张中芬,江悦华,王捷 引用次数:0 期刊:《中国优生与遗传杂志》
918 文章:An MLD scheme for interference suppression based on noise subspace projection for MIMO-OSTBCs system
作者:无 引用次数:0 期刊:Communications, Circuits and Systems, 2008. ICCCAS 2008. International Conference on
919 文章:胰腺实性假乳头状瘤的临床病理特征及外科治疗
作者:万云乐,闵军,陈亚进,王捷 引用次数:0 期刊:腹部外科
920 文章:Experimental study on the influence on infection with Toxoplasma gondii upon the capacity of learning and memory of rats and its possible mechanism
作者:Zhou YongHua,Hu YuHong,Gu XiangMing,Huang YuZheng,Dong Min,Shi Fang,Wang Jie,Xu YongLiang,Gao Qi 引用次数:0 期刊:《Chinese Journal of Zoonoses》
921 文章:A Schema of Dynamic capability updating in BI-PAAS system
作者:无 引用次数:0 期刊:Computer Science and Network Technology (ICCSNT), 2011 International Conference on
922 文章:An Intersection Collision Warning System using Wi-Fi Smartphones in VANET
作者:Jie Yang,Jie Wang,Benyuan Liu 引用次数:0 期刊:Global Telecommunications Conference (GLOBECOM 2011), 2011 IEEE
923 文章:Alkylation of Ammonium Salts Catalyzed by Imidazolium-Based Ionic Liquid Catalysts
作者:无 引用次数:0 期刊:ChemInform
924 文章:生长激素受体mRNA在肝细胞癌和癌旁肝硬化组织中的表达
作者:王洪涛,王捷 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:《癌症》
925 文章:Isothermal oxidation behavior of Ni-Al-Co-Cr-Mo-Ti alloy at 850°C and 950°C
作者:Xudong Lu,Junbao Yang,Ming Yan,Cean Guo,Jie Wang,Shuwu Ma 引用次数:0 期刊:Procedia Engineering
926 文章:Heterotypic piRNA Ping-Pong Requires Qin, a Protein with Both E3 Ligase and Tudor Domains
作者:Zhao Zhang,Jia Xu,Birgit S. Koppetsch,Jie Wang,Cindy Tipping,Shengmei Ma,Zhiping Weng,* William E. Theurkauf,Phillip D. Zamore,Zhao Zhang,Jia Xu,Phillip D Zamore 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Molecular cell
927 文章:[The expression and bioactivity of S gene in Vero-E6 cells using baculovirus vector].
作者:Han-ping Zhu,Ping-ping Yao,Jie Wang,Zhang-nv Yang,Fang Xu,Rong-hui Xie,Yun Zhang,Zhi-yong Zhu 引用次数:0 期刊:Zhonghua shi yan he lin chuang bing du xue za zhi = Zhonghua shiyan he linchuang bingduxue zazhi = Chinese journal of experimental and clinical virology
928 文章:Negative regulation of virus-triggered IFN-beta signaling pathway by alternative splicing of TBK1.
作者:Weiwen Deng,Mude Shi,Meifang Han,Jin Zhong,Zhenhu Li,Weina Li,Yu Hu,Lingchen Yan,Jie Wang,Ying He 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of Biological Chemistry
929 文章:The variation of X-ray absorption spectra intensity caused by external magnetic field in drain current mode
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:《Acta Physica Sinica》
930 文章:免疫毒素与化疗药物体外协同杀伤实验研究
作者:林金容,王亮陞,王捷,谈立松,潘惠忠,谢弘,张尚权 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:《癌症》
931 文章:[A study of immunoassay by using quantum dots to detect Hantavirus infection].
作者:Ya Shen,Jie Wang,Long Ba,Ping-Ping Yao,Xiao-Zhao Deng,Chang-Jun Wang,Han-Ping Zhu,Yun Zhang,Zhan-Qiu Yang 引用次数:0 期刊:Zhonghua shi yan he lin chuang bing du xue za zhi = Zhonghua shiyan he linchuang bingduxue zazhi = Chinese journal of experimental and clinical virology
932 文章:HBSP在乳腺癌靶向骨转移作用与影像病理实验研究
作者:欧陕兴,杨方,柏瑞,王捷,杜红延 引用次数:0 期刊:中华医学会全国放射学大会
933 文章:X-Ray Magnetic Circular Dichroism Measurement of Fe-Co Alloy Films Prepared by Electrodeposition
作者:Li ZongMu,Xu FaQiang,WangLiWu,Wang Jie,Zhu JunFa,Zhang WenHua 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:中国物理快报
934 文章:Cynomorium songaricum extracts functionally modulate transporters of gamma-aminobutyric acid and monoamine.
作者:Gang Zhao,Jie Wang,Guo-Wei Qin,Li-He Guo 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Neurochemical Research
935 文章:A Study of Fuzzy Neural Networks Control for the Quality of Resistance Spot Welding
作者:Zheng Hua Guo,Ping Fang,Jun Hua Cui,Jie Wang,Zheng Hua Guo,Ping Fang,Jun Hua Cui,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Applied Mechanics and Materials
936 文章:乳腺癌化疗药物的体外敏感性与临床病理的关系
作者:夏冰,陈晓东,刘大志,魏春华,周霞,王捷 引用次数:0 期刊:肿瘤研究与临床
937 文章:Element-specific in-plane magnetic anisotropy in Co0.9Fe0.1 films
作者:Guo Yu-Xian,Wang Jie,Cai Jian-Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:《Acta Physica Sinica》
938 文章:调强适形放疗同步吉西他滨治疗36例局部晚期胰腺癌的临床观察
作者:颜高姝,彭瑛,罗阳坤,樊伶俐,文浩,王捷 引用次数:0 期刊:《肿瘤预防与治疗》
939 文章:XANES spectroscopic study of sulfur transformations during co-pyrolysis of a calcium-rich lignite and a high-sulfur bituminous coal
作者:Lijuan Liu,Jinxia Fei,Mingqi Cui,Yongfeng Hu,Jie Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Fuel Processing Technology
940 文章:In vivo radioiodide imaging and treatment of pancreatic cancer xenografts after MUC1 promoter-driven expression of the human sodium-iodide symporter.
作者:无 引用次数:0 期刊:Pancreatology : official journal of the International Association of Pancreatology (IAP) ... [et al.]
941 文章:肝门部胆管癌根治术中的门静脉切除与重建的体会
作者:万云乐,闵军,陈亚进,王捷 引用次数:0 期刊:《腹部外科》
942 文章:Functional activation of monoamine transporters by luteolin and apigenin isolated from the fruit of Perilla frutescens (L.) Britt.
作者:Gang Zhao,Guo-Wei Qin,Jie Wang,Wen-Jing Chu,Li-He Guo 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Neurochemistry international
943 文章:保乳术后俯卧位同步加量调强放疗的初步结果
作者:罗杨坤,潘黎,彭瑛,颜高姝,王捷,文浩,郎锦义 引用次数:0 期刊:中华医学会第九次全国放射肿瘤治疗学学术会议
944 文章:肝癌单抗—RTA结合物的制备及其对肝癌细胞株选择性杀伤作用
作者:王捷,高汝祯,林金容,谈立松,潘惠忠,谢弘,张尚权 引用次数:0 期刊:《华南国防医学杂志》
945 文章:Selective sp3 C–H Bond Activation Based on a Carbocation Relay: Friedel–Crafts Reaction with Alkanes as the Alkylating Component
作者:Jie Wang,Pengfei Zhou,Yang Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:European Journal of Organic Chemistry
946 文章:[Serum proteome in mice after low dose radiation].
作者:Wei Li,Yi-Qiong Zhang,Guan-Jun Wang,Jie Wang,Xue-Min Zhang,Wei Li,Yi-Qiong Zhang,Guan-Jun Wang,Xue-Min Zhang,Wei Li,Yi-Qiong Zhang,Xue-Min Zhang 引用次数:0 期刊:《Journal of Experimental Hematology》
947 文章:原发性肝癌术后超声引导下经皮经肝门静脉穿刺化疗安全性分析
作者:唐启彬,王捷 引用次数:0 期刊:腹部外科
948 文章:直肠穿孔致急性化脓性腹膜炎误诊1例分析
作者:周忠信,王捷 引用次数:0 期刊:《岭南现代临床外科》
949 文章:Distinguishing GR and f(R) gravity with the gravitational lensing Minkowski Functionals
作者:Ling Chenxiaoji,Wang Qiao,Gao Liang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Physical Review D
950 文章:Addressing Accuracy Issues in Privacy Preserving Data Mining through Matrix Factorization
作者:无 引用次数:0 期刊:Intelligence and Security Informatics, 2007 IEEE
951 文章:生长激素受体mRNA在肝细胞癌和癌旁肝硬化组织中的表达及其意义
作者:王洪涛,王捷,区庆嘉,刘晓平,陈双 引用次数:0 期刊:全国肝癌学术会议
952 文章:Virtual Network Embedding Through Topology-Aware Node Ranking
作者:Xiang Cheng,Sen Su,Zhongbao Zhang,Hanchi Wang,Fangchun Yang,Yan Luo,Jie Wang,Xiang Cheng,Sen Su,Jie Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:ACM SIGCOMM Computer Communication Review
953 文章:Molecular Cloning of a Lectin cDNA from Alocasia macrorrhiza and Prediction of Its Characteristics
作者:无 引用次数:0 期刊:《Journal of Plant Physiology and Molecular Biology》
954 文章:颈部放疗时热塑固定面膜对皮肤表面剂量的影响
作者:彭瑛,王捷,何玲,徐珂,谭燕,罗杨坤,文浩,赵艳群,郎锦义 引用次数:0 期刊:《中华医学会放射肿瘤治疗学分会六届二次暨中国抗癌协会肿瘤放疗专业委员会二届二次学术会议论文集》
955 文章:支气管动脉灌注化疗治疗肺癌并发脊髓损伤1例
作者:王捷,陆毅,宋国勇 引用次数:0 期刊:《中华临床新医学》
956 文章:胰管空肠黏膜吻合对胰十二指肠切除术后胰瘘发生率的影响
作者:毛凯,肖治宇,张建龙,唐启彬,王捷 引用次数:0 期刊:《消化肿瘤杂志(电子版)》
957 文章:Synthesis,Crystal Structure and Cytotoxicity Evaluation of 2-Phenoxy-4H-spiro{naphtho[2,3-e][1,4,2] oxazaphosphinane-5,10-dione,1'-cyclohexane} 2-Oxide
作者:WANG Bin,WANG Jie,MIAO Zhi-Wei,CHEN Ru-Yu 引用次数:0 期刊:《结构化学》
958 文章:免疫组织化学法和逆转录聚合酶链反应法检测胃癌微转移的研究
作者:刘永存,龚建安,梁盛枝,邓博,吴跃锐,王捷 引用次数:0 期刊:《中华普通外科学文献(电子版)》
959 文章:39例Klinefelter综合征的临床与细胞遗传学分析
作者:郑霖,夏冰,叶长烂,张中芬,江悦华,王捷,郑霖,夏冰,叶长烂,张中芬,江悦华,王捷 引用次数:0 期刊:《中国优生与遗传杂志》
960 文章:鼻咽癌二维适形放疗中下颌下腺保护技术的可行性探索
作者:李志琳,文浩,谭燕,黎杰,罗阳昆,王捷,郎锦义 引用次数:0 期刊:《中华医学会放射肿瘤治疗学分会六届二次暨中国抗癌协会肿瘤放疗专业委员会二届二次学术会议论文集》
961 文章:改良T分期系统在肝门部胆管癌诊断和治疗中的应用价值
作者:无 引用次数:0 期刊:《中华消化外科杂志》
962 文章:骨涎蛋白单克隆抗体抑制亲骨转移人乳腺癌细胞血管侵袭机制的探讨
作者:王捷,宋惠雪,夏冰,冼江,张宏斌,王江涛 引用次数:0 期刊:《中华肿瘤防治杂志》
963 文章:低剂量伽玛刀照射实验性癫痫老龄大鼠海马神经元超微结构观察
作者:杨传红,赖晃文,唐庚云,王捷,梁军潮,詹纯列,吴小丽 引用次数:0 期刊:《电子显微学报》
964 文章:Genome-wide identification and transcriptional profiling analysis of auxin response-related gene families in cucumber
作者:Jian Wu,Songyu Liu,Xiaoyan Guan,Lifei Chen,Yanjun He,Jie Wang,Gang Lu 引用次数:0 期刊:BMC Research Notes
965 文章:A Monte-Carlo study on numerical aperture of lens and size of focal spots in turbid medium
作者:Jie Wang,Zhi-lie Tang,Zu-kang Lu 引用次数:0 期刊:International Symposium on Advanced Optical Manufacturing and Testing Technologies
966 文章:65例胆总管十二指肠间舌样切除吻合治疗胆管结石
作者:杨建明,蔡绍泉,王捷,刘晓平 引用次数:0 期刊:《岭南现代临床外科》
967 文章:联合血管切除的胰头癌手术安全性分析及18例手术报道
作者:唐启彬,王捷 引用次数:0 期刊:岭南现代临床外科
968 文章:Influence of Interlayer’s Thickness on Strength of Joints between LAS Glass-ceramic and Carbon/Carbon Composites
作者:REN Xiao-Bin,LI He-Jun,LU Jin-Hua,GUO Ling-Jun,WANG Jie,SONG Xin-Rui 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of Inorganic Materials
969 文章:伽玛刀照射癫大鼠海马神经元超微结构及线粒体计量分析
作者:杨传红,赖晃文,王捷,梁军潮,詹纯列,吴小丽,肖育华 引用次数:0 期刊:中国微侵袭神经外科杂志
970 文章:[Preparation of 5-fluorouracil encapsulated in amphiphilic polysaccharide nano-micelles and its killing effect on hepatocarcinoma cell line HepG2].
作者:ZHOU Jia-Jia,CHEN Ru-Fu,TANG Qi-Bin,ZHOU Quan-Bo,LU Hong-Wei,Jia-Jia Zhou,Ru-Fu Chen,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Ai zheng = Aizheng = Chinese journal of cancer
971 文章:二维适形多次缩野加后程加速超分割根治T3期鼻咽癌的前瞻性研究
作者:文浩,谭燕,彭瑛,王捷,罗杨昆,郎锦义 引用次数:0 期刊:《中华医学会放射肿瘤治疗学分会六届二次暨中国抗癌协会肿瘤放疗专业委员会二届二次学术会议论文集》
972 文章:Analysis of DEK-CAN Fusion Gene Expression in Acute Myeloid Leukemia Patients with 6;9 Chromosome Translocation
作者:YL Wang,T Wang,F Xu 引用次数:0 期刊:《Journal of Experimental Hematology》
973 文章:低剂量长波紫外线诱导培养人皮肤成纤维细胞适应性反应观察
作者:刘仲荣,杨慧兰,梁洁,王捷 引用次数:0 期刊:《中国美容医学》
974 文章:INFLUENCE OF TEMPERATURE ON QUASI-STATIC MECHANICAL PROPERTIES OF Zr-45Ti-5Al-3V ALLOY
作者:LIU Dingming,ZHANG Bo,WANG Jie,WANG Aimin,WANG Yandong,ZHANG Haifeng,HU Zhuangqi 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:《Acta Metallurgica Sinica》
975 文章:[Analysis of Flt-3 expression and Flt-3/ITD mutation in acute myeloid leukemia cells].
作者:无 引用次数:0 期刊:《Journal of Experimental Hematology》
976 文章:A Quantitative Diagnostic Method Based on Bayesian Networks in Traditional Chinese Medicine
作者:Huiyan Wang,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Neural Information Processing, International Conference, ICONIP 2006, Hong Kong, China, October 3-6, 2006, Proceedings
977 文章:胆石症手术病人术后肺部并发症的危险因素探讨
作者:无 引用次数:0 期刊:《中华肝胆外科杂志》
978 文章:More than financial investment is needed: Food waste recycling pilots in Shanghai, China
作者:Wenfang Huang,Jie Wang,Marie K. Harder 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of Cleaner Production
979 文章:Relaxor ferroelectric characteristics and temperature-dependent domain structure in a (110)-cut (PbMg[sub ⅓]Nb[sub ⅔]O₃)[sub 0.75](PbTiO₃)[sub 0.25] single crystal
作者:X. Zhao,Jiyan Dai,Jie Wang,Helen L. W. Chan,Chung-loong Choy,X. M. Wan,Haosu Luo 引用次数:0 期刊:Relaxor ferroelectric characteristics and temperature-dependent domain structure in a (110)-cut (PbMg[sub 63]Nb[sub 64]O61)[sub 0.75](PbTiO61)[sub 0.25] single crystal - ResearchGate
980 文章:Amplification of unknown RNAs and RNA mixtures based on unique restriction enzyme cleavage in vitro
作者:Fangyi Yang,Jie Wang,Yajun Ji,Hao Cheng,Junting Wan,Zhiyu Xiao,Guochun Zhou 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:《生物化学与生物物理学报:英文版》
981 文章:ALPHA-CYCLODEXTRIN MODIFIED POLY(ACRYLIC ACID) AND TUNABLE NETWORKS BASED ON ITS HOST-GUEST COMPLEXATION
作者:Hailan Ke,Jie Wang,Xuhong Guo,Li Li 引用次数:0 期刊:
982 文章:Antitumor activity of G-quadruplex-interactive agent TMPyP4 with photodynamic therapy in ovarian carcinoma cells.
作者:HONGLI LIU,CHANGSHUAI LV,BAIJUAN DING,JIE WANG,SHAN LI,YOUZHONG ZHANG 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Oncology letters
983 文章:人ING4基因克隆及真核表达
作者:张宏斌,赵华福,周霞,武婕,冼江,王捷,赵树进 引用次数:0 期刊:全军生物医药博士后论坛
984 文章:Effects of Ca doping on the Curie temperature, structural, dielectric, and elastic properties of Ba0.4Sr0.6-xCaxTiO3 (0<=x<=0.3) perovskites
作者:R. K. Zheng,Jie Wang,Xingui Tang,Yu Wang,Helen L. W. Chan,Chung-loong Choy,X. G. Li,Helen L. W. Chan,Chung-loong Choy,X. G. Li 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of Applied Physics
985 文章:Registration method and system in ip multimedia subsystem
作者:Weihua Hu,Lan Liu,Jie Wang,Xu Wang,Wenfu Wu,Wenlin Ye,Jin Zhang,Wenlin Zhang,Sihong Zhou,Zhiming Zhu 引用次数:0 期刊:WO
986 文章:Whole-cell biotransformation systems for reduction of prochiral carbonyl compounds to chiral alcohol in Escherichia coli
作者:Bingjuan Li,Yuxia Li,Dongmei Bai,Xin Zhang,Huiying Yang,Jie Wang,Gang Liu,Juejie Yue,Yan Ling,Dongsheng Zhou,Bingjuan Li,Yuxia Li,Huipeng Chen 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:American Journal of Ophthalmology
987 文章:Calcium-promoted catalytic activity of potassium carbonate for steam gasification of coal char: Transformations of sulfur
作者:Lijuan Liu,Huijun Liu,Mingqi Cui,Yongfeng Hu,Jie Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Fuel
988 文章:马来酸桂哌齐特辅以高压氧治疗爆震性耳聋的临床观察
作者:张彦哲,胡亚兰,王满,王捷 引用次数:0 期刊:《临床合理用药杂志》
989 文章:Construction of pEGFP-N3-APC vectors carrying various APC functional domains and their expression in HCT-116 cells.
作者:LüLiang,Huo JiRong,Liu Jia,Zhang HongBin,Wu Jie,Wang Jie 引用次数:0 期刊:Cancer Research and Clinic
990 文章:包含体的体外复性策略
作者:无 引用次数:0 期刊:《生物技术》
991 文章:A New Method of Fitting Conic Based on Circular Transformation
作者:Yu Wei,Xuemei Li,Jie Wang,Yuanfeng Zhou,Caiming Zhang,Yu Wei,Xuemei Li,Jie Wang,Yuanfeng Zhou 引用次数:0 期刊:Third International Conference on Mechanic Automation and Control Engineering
992 文章:分词立体定向放射治疗(SRT)复发、残留鼻咽癌前瞻性临床研究
作者:郎锦义,李涛,吴大可,李健,文浩,王捷,谭燕,张德康 引用次数:0 期刊:年会
993 文章:直线加速器使用人员上岗培训CAI课件的设计
作者:王捷,余忠华 引用次数:0 期刊:《中国医学教育技术》
994 文章:Dielectric properties of columnar
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of Crystal Growth
995 文章:Parameters Optimization and Application Research of v-Support Vector Machine
作者:Jing Bai,Peiyun Xue,Xueying Zhang,Jie Wang 引用次数:0 期刊:International Journal of Advancements in Computing Technology
996 文章:Mitotype-specific sequences related to cytoplasmic male sterility in Oryza species
作者:Hongwei Xie,Jie Wang,Mingjuan Qian,Nengwu Li,Yingguo Zhu,Shaoqing Li 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Molecular Breeding
997 文章:Single nucleotide polymorphism discovery of peroxisome proliferators-activated receptors gamma gene and its association with carcass traits in duck
作者:Yan Wu,Xiaolin Liu,Shuisheng Hou,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Archiv fur Tierzucht
998 文章:Orientation discrimination and learning may not rely on direct sensory inputs from orientation detectors
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of Vision
999 文章:马来酸桂哌齐特辅以高压氧治疗爆震性耳聋的临床观察
作者:志彦哲,胡亚兰,王满,王捷 引用次数:0 期刊:《临床合理用药杂志》
1000 文章:Incorporating Auxiliary Information in Collaborative Filtering Data Update with Privacy Preservation
作者:Xiwei Wang,Jun Zhang,Pengpeng Lin,Nirmal Thapa,Yin Wang,Jie Wang 引用次数:0 期刊:International Journal of Advanced Computer Science and Applications
1001 文章:Sum Frequency Generation Vibrational Spectroscopy Studies on Molecular Conformation and Orientation of Biological Molecules at Interfaces
作者:Xiaoyun Chen,Matthew L. Clarke 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:International Journal of Modern Physics B
1002 文章:Effects of Xuesaitong Soft Capsule on hemodynamics and cardiocyte apoptosis of rats after myocardial infarction
作者:Xue-ying WANG 引用次数:0 期刊:《Journal of Chinese Integrative Medicine》
1003 文章:A Parameters Optimization Method of v-Support Vector Machine and Its Application in Speech Recognition
作者:Jing Bai,Jie Wang,Xueying Zhang 引用次数:0 期刊:Journal of Computers
1004 文章:Effect of bone sialoprotein on proliferation and osteodifferentiation of human bone marrow-derived mesenchymal stem cells invitro
作者:Bing Xia,Jie Wang,Lida Guo,Zujun Jiang,Bing Xia,Jie Wang,Lida Guo,Zujun Jiang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Biologicals : journal of the International Association of Biological Standardization
1005 文章:[Expression and characterization of recombinant Sj23HD-HSA fusion protein in Saccharomyces cerevisiae].
作者:无 引用次数:0 期刊:Zhongguo xue xi chong bing fang zhi za zhi = Chinese journal of schistosomiasis control
1006 文章:Study on Dynamic Priority Scheduling Based on Fuzzy Logic for Networked Control Systems
作者:Wang, Baoren,Shi, Daguang,Jia, Lei,Wang, Jie,Tan, Longhai 引用次数:0 期刊:IEEE International Conference on Automation and Logistics
1007 文章:The primary study of liver regeneration and recurrence of hepatocellular carcinoma
作者:Chao Liu,Jie Wang,Shuang Chen,Qingjia Ou 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of Hepatology
1008 文章:The localized surface plasmon resonances based on a Bragg reflector
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Modern Physics Letters B
1009 文章:In-plane anisotropy of iron single-crystal thin film using x-ray magnetic circular dichroism
作者:Li RuiPeng,Wang Jie,Li HongHong,Guo YuXian,Wang Feng,Hu ZhiWei 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:《Acta Physica Sinica》
1010 文章:后程立体定向放疗加量方法在首程鼻咽癌治疗应用研究
作者:郎锦义,李涛,吴大可,李健,文浩,王捷,谭燕,张德康 引用次数:0 期刊:2007全国放射肿瘤学学术年会
1011 文章:肝内胆管细胞癌的外科治疗及预后因素分析
作者:无 引用次数:0 期刊:中华普通外科学文献(电子版)
1012 文章:APC蛋白功能区域重组质粒的构建及其在结肠癌细胞株HCT-116中的表达
作者:吕梁,霍继荣,刘佳,张宏斌,武捷,王捷 引用次数:0 期刊:《肿瘤研究与临床》
1013 文章:Dielectric relaxation and electrical properties of 0.94Pb(Fe[sub ½]Nb[sub ½])O₃-0.06PbTiO₃ single crystals
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Applied physics letters
1014 文章:大鼠同种骨髓间充质细胞门静脉输注对肝大部分切除肝衰模型术后肝功能、生存率的影响
作者:无 引用次数:0 期刊:《中华实验外科杂志》
1015 文章:APC蛋白功能区域重组质粒的构建及其在结肠癌细胞株HCT-116中的表达
作者:吕粱,霍继荣,刘隹,张宏斌,武捷,王捷 引用次数:0 期刊:《肿瘤研究与临床》
1016 文章:神经干细胞增殖与分化调控的研究进展
作者:刘增田,王捷,梁军潮 引用次数:0 期刊:《中国微侵袭神经外科杂志》
1017 文章:Dielectric relaxation and electrical properties of 0.94Pb(Fe1/2Nb1/2)O3–0.06PbTiO3 single crystals
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Applied Physics Letters
1018 文章:原发性胆囊癌Survivin和Ki-67的表达及意义
作者:万云乐,丁伟,郑树森,闵军,王捷 引用次数:0 期刊:《中华实验外科杂志》
1019 文章:广州地区不良孕产史夫妇外周血异常核型分析
作者:夏冰,叶长烂,张中芬,郑霖,江悦华,王捷,夏冰,叶长烂,张中芬,郑霖,江悦华,王捷 引用次数:0 期刊:《中国优生与遗传杂志》
1020 文章:苯并芘对HELF细胞周期及相关基因表达的影响
作者:王智琴,齐以涛,杨迪,陈倩,周宗灿,王捷,梁震,肖希龙 引用次数:0 期刊:癌变·畸变·突变
1021 文章:累及肠系膜上静脉分支的联合血管重建胰十二指肠切除术1例并文献复习
作者:张贺云,肖治宇,叶华,孙健,曾丽萍,王捷 引用次数:0 期刊:《消化肿瘤杂志(电子版)》
1022 文章:mGM-CSF膜修饰B16黑色素瘤细胞疫苗的预防性免疫保护作用
作者:王捷,陈鸣丽,夏冰,冼江,黄树其,高基民 引用次数:0 期刊:全国肿瘤生物治疗学术会议
1023 文章:Molecular studies on protein conformations at polymer/liquid interfaces using sum frequency generation vibrational spectroscopy
作者:Jie Wang,Matthew L. Clarke,Zhan Chen 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Surface Science
1024 文章:丙肝感染导致肝门部胆管癌中HCVc-SMYD3-RASSF1A途径的研究
作者:无 引用次数:0 期刊:海峡两岸一般外科学术研讨会暨中国临床普外科前沿与争论高峰论坛
1025 文章:姑息性胰体尾癌切除术临床治疗价值研究
作者:张贺云,肖治宇,叶华,孙健,曾丽萍,王捷 引用次数:0 期刊:岭南现代临床外科
1026 文章:Long-term Results of the Paraesophagogastric Devascularization with or without Esophageal Transection: Which Is More Suitable for Variceal Bleeding?
作者:He-yun Zhang,Wen-bin Li,Hua Ye,Zhi-yu Xiao,Yao-rong Peng,Jie Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:World Journal of Surgery
1027 文章:Research on the effects of thickness of cobalt layers on the orbital and spin moments of Co atoms using x-ray magnetic circular dichroism in absorption
作者:Wang Jie,Li HongHong,Li RuiPeng,Guo YuXian,Wang YaXin 引用次数:0 期刊:Acta Physica Sinica -Chinese Edition-
1028 文章:双周PF方案同步调强适形放化疗(CCRT)联合根治首程鼻咽癌的临床研究
作者:李涛,付彬玉,谭燕,刁鹏,张军,文浩,王捷,郎锦义 引用次数:0 期刊:全国鼻咽癌学术会议
1029 文章:保留十二指肠在慢性胰腺炎外科治疗中临床价值的Meta分析
作者:殷子,孙健,徐康,肖治宇,叶华,张建龙,张贺云,毛凯,唐启彬,王捷 引用次数:0 期刊:消化肿瘤杂志(电子版)
1030 文章:IgE高亲和力受体FcεRⅠ与过敏性疾病的治疗
作者:毕媛,张宏斌,王捷 引用次数:0 期刊:《广东医学》
1031 文章:阿霉素对裸小鼠人肝癌原位移植瘤多药耐药性的影响
作者:熊茂明,区庆嘉,王捷,陈双 引用次数:0 期刊:《中国药理学通报》
1032 文章:原发性肝癌细胞中PyNPase的表达及其临床意义
作者:无 引用次数:0 期刊:《岭南现代临床外科》
1033 文章:原发性胆囊癌表达及意义Survivin和Ki-67的
作者:万云乐,丁伟,郑树森,闵军,王捷 引用次数:0 期刊:《中华实验外科杂志》
1034 文章:大鼠骨髓基质干细胞的成骨诱导及鉴定
作者:郭立达,王捷,夏冰,郭立达,王捷,夏冰 引用次数:0 期刊:中国康复医学杂志
1035 文章:Cyclin A is essential for the p53-modulated inhibition from benzo(a)pyrene toxicity in A549 cells.
作者:Zhiqin Wang,Yitao Qi,Qian Chen,Di Yang,Shusheng Tang,Xi Jin,Jie Gao,Juanling Fu,Zongcan Zhou,Jie Wang,Zhiqin Wang,Yitao Qi,Xilong Xiao 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Toxicology
1036 文章:胰管结石合并胰腺癌的诊断及外科治疗
作者:无 引用次数:0 期刊:《中华普通外科学文献(电子版)》
1037 文章:腹腔镜胆总管探查取石术后一期缝合与T管引流随机对照试验的系统评价和meta-分析
作者:殷子,徐康,孙健,肖治宇,张建龙,叶华,张贺云,毛凯,王捷 引用次数:0 期刊:《岭南现代临床外科》
1038 文章:[HCV DF protein inhibits expression of p16 and p21 in HepG₂ cells].
作者:Hao-Peng Wang,Yun Zhang,Jing-Jing Yang,Jie Wang,Xiao-Zhao Deng,Ke Xu 引用次数:0 期刊:Xi bao yu fen zi mian yi xue za zhi = Chinese journal of cellular and molecular immunology
1039 文章:An isolated nucleic acid sequence encoding a DNA methyltransferase-3B variant having aseleted amino acid sequence; screening for enzyme inhibitor compounds to be used as anticarcinogenic agents for...
作者:Li Mao,Jie Wang,Luo Wang 引用次数:0 期刊:US
1040 文章:Hydrous ruthenium oxide prepared by steam-assisted thermolysis: Capacitance and stability
作者:Jie Wang,Youlong Xu,Liang Li,Jun Lin 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Solid State Ionics
1041 文章:Short- and Long-term Outcomes after Laparoscopic and Open Hepatectomy for Hepatocellular Carcinoma: A Global Systematic Review and Meta-analysis.
作者:Zi Yin,Xinxiang Fan,Hua Ye,Dong Yin,Jie Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Annals of surgical oncology
1042 文章:Application of Adenosine Triphosphate Tumor Chemosensitive Assay System to Individual Chemotherapy for Hepatocellular Carcinoma
作者:无 引用次数:0 期刊:Ai zheng = Aizheng = Chinese journal of cancer
1043 文章:Cellular network based wireless video surveillance system for substation
作者:Jian Zheng,Jun Shi,Jie Wang,Yanwen Zhang 引用次数:0 期刊:China International Conference on Electricity Distribution
1044 文章:Effects of NiO on Electric Properties of K0.5Na0.5NbO3 Lead-Free Ceramics
作者:Xiangping Jiang,Yan Chen,Jie Wang,Na Tu,Chao Chen 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Ferroelectrics
1045 文章:重组人粒细胞巨噬细胞集落刺激因子联合抗生素治疗腹腔感染
作者:曾丽萍,何清,包蕴文,孙健,叶华,吴畏,王捷 引用次数:0 期刊:《中国病理生理杂志》
1046 文章:RAD23A negatively regulates RIG-I/MDA5 signaling through promoting TRAF2 polyubiquitination and degradation
作者:Di-Feng Fang,Kun He,Jie Wang,Rui Mu,Bo Tan,Zhao Jian,Hui-Yan Li,Wei Song,Yan Chang,Wei-Li Gong,Di-Feng Fang,Kun He,Guan-Jun Wang 引用次数:0 期刊:Biochemical and Biophysical Research Communications
1047 文章:[Prokaryotic expression, purification and preparation of polyclonal antibody for human SUMO-2 gene].
作者:Zhen Yang,Zhen Song,Ning An,Jie Wang,Ai-Guang Guo,Ming Lei,Ze-Kun Guo,Zhen Yang,Zhen Song,Ze-Kun Guo 引用次数:0 期刊:Xi bao yu fen zi mian yi xue za zhi = Chinese journal of cellular and molecular immunology
1048 文章:裸鼠人肝癌原位移植多药耐药模型的建立及其耐药机制的探讨
作者:熊茂明,区庆嘉,王捷,陈双 引用次数:0 期刊:《中华实验外科杂志》
1049 文章:固定化金属离子亲和层析研究进展
作者:王捷 引用次数:0 期刊:《中国生物工程学会第四次会员代表大会暨学术讨论会论文摘要集》
1050 文章:β-干扰素抑制裸鼠荷人肝癌切除术后复发和生长的实验研究
作者:1,叶华,张健龙,肖治宇,陈凤英,郭芬芬,王捷,WAN Yun-le,YE Hua,ZHANG Jian-long 引用次数:0 期刊:《中国病理生理杂志》
1051 文章:Microbridge testing on symmetrical trilayer films
作者:Xusheng Wang,Jie Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of Microelectromechanical Systems
1052 文章:Xiong XJ, Yang XC, Liu YM, et al. Chinese herbal formulas for treating hypertension in traditional Chinese medicine: perspective of modern science
作者:Xingjiang Xiong,Xiaochen Yang,Yongmei Liu,Yun Zhang,Pengqian Wang,Jie Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Hypertension research : official journal of the Japanese Society of Hypertension
1053 文章:肠系膜上动脉压迫综合征继发食管裂孔疝1例报告
作者:王捷,刘晓平,刘超,吕永添,区庆嘉 引用次数:0 期刊:《中国实用外科杂志》
1054 文章:β-干扰素预防肝癌根治性肝切除后复发的动物实验
作者:王捷,孙健 引用次数:0 期刊:中国国际肝胆外科论坛
1055 文章:Gene expression of transforming growth factor β 1 type II receptor in HCC and its clinical significance
作者:刘超,陈双,王捷,区庆嘉 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Chinese Journal of Cancer Research
1056 文章:A New Proxy Signature Scheme As Secure As ElGamal Signature
作者:无 引用次数:0 期刊:Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology
1057 文章:生长抑素对兔大部分肝切除术后门静脉压力的影响
作者:叶华,何波,文艳玲,肖治宇,孙健,王捷 引用次数:0 期刊:岭南现代临床外科
1058 文章:用于骨移植的hCbfa1重组腺病毒载体的构建
作者:陈静韵,丁焕文,王捷,杨汝德 引用次数:0 期刊:《华南理工大学学报:自然科学版》
1059 文章:Variants from GIPR , TCF7L2 , DGKB , MADD , CRY2 , GLIS3 , PROX1 , SLC30A8 and IGF1 Are Associated with Glucose Metabolism in the Chinese
作者:Cheng Hu,Rong Zhang,Weiping Jia 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:PloS one
1060 文章:Preparation and Electrical Properties of Highly (111)-Oriented (Na0.5Bi0.5)TiO3 Thin Films by a Sol−Gel Process
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Chemistry of Materials
1061 文章:Parameters Optimization and Application of v-Support Vector Machine Based on Particle Swarm Optimization Algorithm
作者:无 引用次数:0 期刊:Parameters Optimization and Application of v-Support Vector Machine Based on Particle Swarm Optimization Algorithm
1062 文章:色素上皮衍生因子和血管内皮生长因子在胰腺癌中表达
作者:无 引用次数:0 期刊:岭南现代临床外科
1063 文章:门脉性肺动脉高压的研究进展(文献综述)
作者:张彤,孙健,王捷 引用次数:0 期刊:《国外医学.外科学分册》
1064 文章:腹股沟疝前、后进路修补的随机对照研究
作者:陈双,常建星,杨斌,叶华,王捷 引用次数:0 期刊:《外科理论与实践》
1065 文章:低功率毫米波辐射对HL60白血病细胞基因表达谱的影响
作者:武婕 引用次数:0 期刊:华南理工大学学报(自然科学版)
1066 文章:Ag/AgBr/rGO nanocomposite: Synthesis and its application in photocatalysis
作者:Xian-hua Meng,Xin Shao,Huai-yong Li,Jie Yin,Jie Wang,Feng-zhen Liu,Xue-hua Liu,Min Wang,Hui-ling Zhong 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Materials Letters
1067 文章:Effects of GCK, GCKR, G6PC2 and MTNR1B Variants on Glucose Metabolism and Insulin Secretion
作者:Cheng Hu,Rong Zhang,Weiping Jia 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:PLoS ONE
1068 文章:Comparison of three-dimensional nano-optical Yagi-Uda antenna and backfire antenna
作者:Pengjv Wang,Zhongyuan Yu,Yumin Liu,Chunwei Ye,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Asia Communications and Photonics Conference
1069 文章:Dielectric tunability of (Ba[sub 0.90]Ca[sub 0.10])(Ti[sub 0.75]Zr[sub 0.25])O₃ ceramics
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Applied Physics Letters
1070 文章:An efficient design method of LTCC filters with aggressive space mapping technique
作者:无 引用次数:0 期刊:Microwave and Optical Technology Letters
1071 文章:骨唾液酸蛋白通过整合素α_vβ_3调控ILK信号通路
作者:彭远远,王捷 引用次数:0 期刊:生物技术通报
1072 文章:Highly Enhanced Lithium Storage Capability of LiNi0.5Mn1.5O4 by Coating with Li2TiO3 for Li-ion Batteries
作者:Haifu Deng,Haifu Deng,Ping Nie,Xiaogang Zhang 引用次数:0 期刊:J. Mater. Chem. A
1073 文章:非融合型重组人骨唾液蛋白在毕赤酵母中的高效表达及纯化
作者:王江涛,王捷,廖新梅,张宏斌 引用次数:0 期刊:《药物生物技术》
1074 文章:Relationship between performance and microvoids of aramid fibers revealed by two-dimensional small-angle X-ray scattering
作者:Caizhen Zhu,Xiaofang Liu,Jing Guo,Ning Zhao,Changsheng Li,Jie Wang,Jianhong Liu,Jian Xu 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of Applied Crystallography
1075 文章:Investigation on optical transmission spectra of (1− x )Pb(Mg 1/3 Nb 2/3 )O 3 – x PbTiO 3 single crystals
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Solid State Communications
1076 文章:Risk factors of mental health disorder among Chinese women in the third trimester of pregnancy
作者:Yang Chen,Liang Wang,Maosun Fu,Jie Wang,Arsham Alamian,Marc Stevens Jr,Yang Chen,Maosun Fu,Jie Wang,Marc Stevens Jr 引用次数:0 期刊:Apha Meeting and Exposition
1077 文章:M—CSF和RANKL联合诱导小鼠骨髓源破骨细胞形成的实验研究
作者:夏冰,王捷,夏冰,王捷 引用次数:0 期刊:《中国骨肿瘤骨病》
1078 文章:Surface modification of Mg-doped spinel with different Li-containing manganese oxides
作者:Xiaoqing Wang,Jie Wang,Junwei Wu,Bowen Cheng,Mingbo Ma,Zhenzhong Jiang,Xiaoqing Wang,Jie Wang,Zhenzhong Jiang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Ionics
1079 文章:Electrical properties of highly (111)-oriented lead zirconate thin films
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Solid State Communications
1080 文章:"两步评估法"对肝门部胆管癌手术治疗价值初探
作者:无 引用次数:0 期刊:中华肝胆外科杂志
1081 文章:The Design of the Solar Cell Simulator
作者:Pan Huajiin,Zhang Li,Zhang Qinghai,Qi Jianying,Wang Jie 引用次数:0 期刊:Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), 2010 Asia-Pacific
1082 文章:Growth and pyroelectric property of 0.2 mol % Fe-doped Pb(Mg[sub ⅓]Nb[sub ⅔])O₃-0.38PbTiO₃ single crystals measured by a dynamic technique
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Applied Physics Letters
1083 文章:GM-CSF膜修饰B16.F10肿瘤疫苗的制备及保护作用
作者:杨传红,王捷,陈鸣丽,夏冰,詹纯列,肖育华,杨传红,王捷,陈鸣丽,夏冰,詹纯列,肖育华 引用次数:0 期刊:全国免疫学学术大会
1084 文章:MicroRNAs as new biomarkers for human papilloma virus related head and neck cancers.
作者:Wang Y,Wang J,Huang Y 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Cancer biomarkers : section A of Disease markers
1085 文章:Feasibility study on magnetic enhanced flocculation for mitigating membrane fouling
作者:Jie Wang,Jun Yang,Hongwei Zhang,Wenshan Guo,Huu-Hao Ngo,Jie Wang,Jun Yang,Hongwei Zhang,Wenshan Guo,Huu-Hao Ngo,Jie Wang,Jun Yang,Huu-Hao Ngo 引用次数:0 期刊:Journal of Industrial and Engineering Chemistry
1086 文章:A comparative study of SPECT/CT fusion imaging and CT in infiltrated mandible by gingival carcinoma
作者:Hongwei,Guichang,Ningyi,Wang,Baomei,Fang 引用次数:0 期刊:《中德临床肿瘤学杂志:英文版》
1087 文章:CHK2 kinase expression is down-regulated due to promoter methylation in non-small cell lung cancer
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Molecular Cancer
1088 文章:中晚期原发性肝癌介入治疗后二期切除
作者:周经兴,江容坚,王捷 引用次数:0 期刊:《广东医学》
1089 文章:骨唾液酸蛋白在乳腺癌细胞中的表达与骨基质黏附的关系
作者:王捷,龚应静,夏冰,冼江,杨传红,赖晃文,王捷,龚应静,夏冰,冼江,杨传红,赖晃文 引用次数:0 期刊:全国免疫学学术大会
1090 文章:[Current research progress towards understanding the roles of hepatitis c-related microRNAs].
作者:Jie Wang,Yuanshuai Huang 引用次数:0 期刊:Zhonghua gan zang bing za zhi = Zhonghua ganzangbing zazhi = Chinese journal of hepatology
1091 文章:Notice of Retraction The Design of the Solar Cell Simulator
作者:Pan Huajiin,Zhang Li,Zhang Qinghai,Qi Jianying 引用次数:0 期刊:Power and Energy Engineering Conference
1092 文章:The preparation and mechanical properties of carbon/carbon composite joints using Ti–Si–SiC–C filler as interlayer
作者:Jie Wang,Kezhi Li,Wei Li,Hejun Li,Zhaoqian Li,Lingjun Guo,Jie Wang,Kezhi Li,Lingjun Guo 引用次数:0 期刊:Materials Science and Engineering: A
1093 文章:Value of p16INK4a and RASSF1A promoter hypermethylation in prognosis of patients with resectable non-small cell lung cancer.
作者:Jie Wang,J Jack Lee,Li Mao 引用次数:0 期刊:Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research
1094 文章:Optimization of Process Parameters for Litopenaeus vannamei Seafood Sauce using Response Surface Methodology
作者:Xinyue Li,Jianfeng Sun,Xiaopeng Cui,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Advance Journal of Food Science & Technology
1095 文章:Laparoscopic anterior approach of major hepatectomy combined with colorectal resection for synchronous colorectal liver metastases.
作者:Lu Liu,Yujie Zeng,Wei Lai,Feiyu Diao,Heng Wu,Jie Wang,Zhonghua Chu 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Surgical laparoscopy, endoscopy & percutaneous techniques
1096 文章:[Effect of transarterial chemotherapy after hepatocellular carcinoma resection surgery].
作者:Quan-bo Zhou,Ru-fu Chen,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Zhonghua gan zang bing za zhi = Zhonghua ganzangbing zazhi = Chinese journal of hepatology
1097 文章:Correlation between expression of DNMT3B6s and promoter methylation of tumor suppressor genes P16INK4a and RASSF1A in non-small cell lung cancer
作者:Jie Wang,Luo Wang,Diane Liu,Jack J. Lee,You-Hong Fan,Charles Lu,Waun Ki Hong,Li Mao 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Cancer Research
1098 文章:改良体外培养方法及诱导剂配比条件下骨髓间充质干细胞向成骨细胞的分化(英文)
作者:郭立达,夏冰,王捷,郭立达,夏冰,王捷 引用次数:0 期刊:《中国组织工程研究与临床康复》
1099 文章:Prognostic Significance of Neuroendocrine Differentiation in Colorectal Adenocarcinoma After Radical Operation: a Meta-analysis
作者:Yu-Jie Zeng,Wei Lai,Lu Liu,Heng Wu,Xing-Xi Luo,Jie Wang,Zhong-Hua Chu 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of gastrointestinal surgery : official journal of the Society for Surgery of the Alimentary Tract
1100 文章:67例肝门部胆管癌的外科治疗及预后分析
作者:无 引用次数:0 期刊:《中国肿瘤临床》
1101 文章:一次性锁骨下静脉穿刺套管包在门静脉置管中的应用
作者:马健鸿,罗葆明,潘景升,文艳玲,王捷 引用次数:0 期刊:MODERN MEDICAL SCIENCE APPARATUS AND APPLICATION
1102 文章:骨唾液酸蛋白在人乳腺癌细胞中的表达与血管侵袭的关系
作者:王捷,宋惠雪,夏冰,冼江,张宏斌,杨传红,赖晃文 引用次数:0 期刊:中日肿瘤介入治疗学术会议
1103 文章:抗性淀粉体外消化模拟的研究
作者:无 引用次数:0 期刊:《食品工业科技》
1104 文章:Genome-wide analysis of SAUR gene family in Solanaceae species.
作者:Jian Wu,Songyu Liu,Yanjun He,Xiaoyan Guan,Xiangfei Zhu,Lin Cheng,Jie Wang,Gang Lu 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Gene
1105 文章:An effective dynamic coarse model for optimization design of LTCC RF circuits with aggressive space mapping
作者:无 引用次数:0 期刊:Microwave Theory and Techniques, IEEE Transactions on
1106 文章:Study on utilization of lactic acid for the decalcifying of the shrimp head and shell
作者:Hong Wang,Jianfeng Sun,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Journal of Chemical & Pharmaceutical Research
1107 文章:改良体外培养方法及诱导剂配比条件下骨髓间充质干细胞向成骨细胞的分化(英文)
作者:郭立达,夏冰,王捷,郭立达,夏冰,王捷 引用次数:0 期刊:《中国组织工程研究与临床康复》
1108 文章:Low-profile capacitive fed air-supported microstrip antenna at UHF band for biomedical application
作者:Hao Wang,Jing Zhou,Yong Huang,Jie Wang 引用次数:0 期刊:IEEE Mtt-S International Microwave Workshop Series on Rf and Wireless Technologies for Biomedical and Healthcare Applications
1109 文章:An Efficient Identity-Based Group Signature Scheme over Elliptic Curves
作者:无 引用次数:0 期刊:《Lecture Notes in Computer Science》
1110 文章:Optimization for Ultrasound-assisted Calcium Hydroxide Extraction of Protein from Shrimp Waste using Response Surface Methodology
作者:Xiaopeng Cui,Jianfeng Sun,Xinyue Li,Jie Wang,Hong Wang 引用次数:0 期刊:Advance Journal of Food Science & Technology
1111 文章:Optimization of the Magnetic Pole Shape of a Permanent-Magnet Synchronous Motor
作者:Ping Zheng,Jing Zhao,Jianqun Han,Jie Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:IEEE Transactions on Magnetics
1112 文章:肝癌根治术后经肝动脉辅助化疗的疗效评价
作者:无 引用次数:0 期刊:《中华肝脏病杂志》
1113 文章:腹腔镜胆囊切除术后残留胆囊管结石的诊治分析(附13例报告)
作者:梁志宏,张建龙,王捷 引用次数:0 期刊:《岭南现代临床外科》
1114 文章:Using Isotope-Labeled Proteins and Sum Frequency Generation Vibrational Spectroscopy to Study Protein Adsorption
作者:Jie Wang,Matthew L. Clarke,Zhan Chen 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Langmuir
1115 文章:大鼠骨髓间充质干细胞定向成骨诱导的动态观察
作者:郭立达,夏冰,王捷,郭立达,夏冰,王捷 引用次数:0 期刊:中国组织工程研究与临床康复
1116 文章:丁香提取物对肺癌细胞A549的抑制作用研究
作者:王丽,王捷,夏冰,李娟 引用次数:0 期刊:全国肿瘤生物治疗大会
1117 文章:Synthesis, Characterization, and Photoluminescence Properties of Silver(I) Metal-Organic Polymers with Nanochannels Based on 2-Sulfoterephthalic Acid and Di(pyridin-2-yl)amine Ligands
作者:Hui Huang,Mahmood Payehghadr,Jie Wang,Hong-Ping Xiao,Ai-Yin Wang,Xin-Hua Li,Ali Morsali,Hui Huang,Mahmood Payehghadr,Ali Morsali 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Helvetica Chimica Acta
1118 文章:抗性淀粉食品安全性毒理学研究
作者:无 引用次数:0 期刊:毒理学杂志
1119 文章:Hydrogen-Induced Degradation in Mn-Co-Ni-O Negative-Temperature-Coefficient Thermistors
作者:Wan Ping Chen,Xiao Xing Wang,Jie Wang,Yu Wang,Helen Lai Wah Chan 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Japanese Journal of Applied Physics
1120 文章:大鼠骨髓间充质干细胞定向成骨诱导的动态观察
作者:郭立达,夏冰,王捷,郭立达,夏冰,王捷 引用次数:0 期刊:中国组织工程研究与临床康复
1121 文章:肝内胆管结石合并周围型胆管癌的临床分析
作者:无 引用次数:0 期刊:《临床外科杂志》
1122 文章:镧示踪检测低功率毫米波辐射对HL60细胞膜通透性的影响
作者:赖晃文,江悦华,王捷,赖声礼,杨传红,吴小丽,张宏斌 引用次数:0 期刊:中国组织工程研究与临床康复
1123 文章:A LTCC Ka-band conformal AMC-based array with mixed feeding network
作者:Xin Fang,Hao Wang,Yong Huang,Jie Wang,Wu Yang Zhang 引用次数:0 期刊:Cross Strait Quad-Regional Radio Science and Wireless Technology Conference
1124 文章:The Relationship between the Micromeritic Properties of Mixture and Raw Materials: Microcrystalline Cellulose and Herba sarcandrae Extract
作者:Zheng Gen Liao,Liang Shan Ming,Jing Zhang,Nan Zhang,Shao Jin Zhong,Jie Wang,Xin Li Liang,Guo Wei Zhao,Zheng Gen Liao,Liang Shan Ming,Zheng Gen Liao,Liang Shan Ming,Guo Wei Zhao 引用次数:0 期刊:Advanced Materials Research
1125 文章:Leakage current and relaxation characteristics of highly (111)-oriented lead calcium titanate thin films
作者:Xingui Tang,Jie Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of Applied Physics
1126 文章:Metabolic Changes in the Visual Cortex of Binocular Blindness Macaque Monkeys: A Proton Magnetic Resonance Spectroscopy Study
作者:Lingjie Wu,Zuohua Tang,Xinghuai Sun,Xiaoyuan Feng,Wen Qian,Jie Wang,Lixin Jin,Lingjie Wu,Zuohua Tang,Lixin Jin 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:PLOS ONE
1127 文章:A novel quantitative structure-activity relationship method to predict the affinities of MT3 melatonin binding site.
作者:Hongying Du,Jie Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:European Journal of Medicinal Chemistry
1128 文章:抗人尿道高分化鳞癌单克隆抗体效价以及亚类的鉴定
作者:冯爱娟,杨太成,刘耘,王捷 引用次数:0 期刊:全军检验医学学术会议
1129 文章:Optimal linear estimation fusion .I. Unified fusion rules
作者:无 引用次数:0 期刊:Information Theory, IEEE Transactions on
1130 文章:骨涎蛋白单克隆抗体对亲骨转移乳腺癌细胞与骨基质黏附的抑制
作者:龚应静,王捷,宋惠雪,夏冰,龚应静,王捷,宋惠雪,夏冰 引用次数:0 期刊:中国肿瘤生物治疗杂志
1131 文章:Butyrate interferes with the differentiation and function of human monocyte-derived dendritic cells
作者:Lu Liu,Lin Li,Jun Min,Jie Wang,Heng Wu,Yujie Zeng,Shuang Chen,Zhonghua Chu 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Cellular immunology
1132 文章:Synthesis of rotenone-O-monosaccharide derivatives and their phloem mobility.
作者:Pei-Wen Qin,Wang Hao,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Journal of agricultural and food chemistry
1133 文章:Helicobacter pylori Infection and Oncogene Expressions in Gastric Carcinoma and Its Precursor Lesions
作者:无 引用次数:0 期刊:Digestive diseases and sciences
1134 文章:骨唾液酸蛋白在体外培养人骨髓间充质干细胞向成骨细胞分化中的角色
作者:夏冰,王捷,郭立达,詹纯列,肖育华,杨传红,夏冰,王捷,郭立达,詹纯列,肖育华,杨传红 引用次数:0 期刊:中国组织工程研究与临床康复
1135 文章:乳腺癌不同放疗分割模式的研究进展
作者:王伟,王捷 引用次数:0 期刊:《肿瘤预防与治疗》
1136 文章:Temperature-induced turnover of the well and barrier layers in ZnSe/Zn_ {0.84} Mn_ {0.16} Se superlattices
作者:Zuo-Ming Zhu,Guo-Hua Li,Wang Zhang,He-Xiang Han,Zhao-Ping Wang,Jie Wang,Xun Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Physical Review B
1137 文章:镧示踪检测低功率毫米波辐射对HL60细胞膜通透性的影响
作者:赖晃文,江悦华,王捷,赖声礼,杨传红,吴小丽,张宏斌 引用次数:0 期刊:中国组织工程研究与临床康复
1138 文章:[Construction of plasmid stably expressing shRNA and inhibition of HBV replication and expression].
作者:Hong-Bin Zhang,Jie Wu,Wen-Ling Zheng,Wen-Li Ma,Jiang Xian,Wen-Yue Xie,Wei Li,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Xi bao yu fen zi mian yi xue za zhi = Chinese journal of cellular and molecular immunology
1139 文章:Thermodynamics of ion pairs in mixed solvents. I. The standard association constant of the ion pair [ MgSO 4 ] o in { 0.03226 CO(NH 2 ) 2 + 0.96774 H 2 O }
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:The Journal of Chemical Thermodynamics
1140 文章:NF-kappaB subtypes regulate CCCTC binding factor affecting corneal epithelial cell fate.
作者:Luo Lu,Ling Wang,Tie Li,Jie Wang,Luo Lu,Ling Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:The Journal of biological chemistry
1141 文章:完全腹腔镜下直肠癌根治合并肝左叶转移癌规则左半肝切除
作者:刘璐,褚忠华,王捷,伍衡,刁飞宇 引用次数:0 期刊:《岭南现代临床外科》
1142 文章:诊断学实习教学的实践与经验
作者:无 引用次数:0 期刊:《中山大学学报论丛》
1143 文章:放射线与物质相互作用的CAI多媒体课件设计
作者:王捷 引用次数:0 期刊:《医学信息》
1144 文章:鼻咽癌患者血清血管生长素水平的临床意义初探
作者:夏冰,杨太成,冼江,王捷 引用次数:0 期刊:临床耳鼻咽喉科杂志
1145 文章:Study of the interaction between 5-sulfosalicylic acid and bovine serum albumin by fluorescence spectroscopy
作者:Juan Zhang,Qianshun Yan,Jianping Liu,Xiaohong Lu,Yanshu Zhu,Jie Wang,Shujing Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of Luminescence
1146 文章:NF-kappaB subtypes regulate CCCTC binding factor affecting corneal epithelial cell fate.
作者:Luo Lu,Ling Wang,Tie Li,Jie Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:The Journal of biological chemistry
1147 文章:Comprehensive Analysis of Dicer-Like, Argonaute, and RNA-dependent RNA Polymerase Gene Families in Grapevine (Vitis Vinifera)
作者:Hualin Zhao,Kang Zhao,Jie Wang,Xue Chen,Zhu Chen,Ronghao Cai,Yan Xiang,Hualin Zhao,Kang Zhao,Yan Xiang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of Plant Growth Regulation
1148 文章:组织蛋白酶B、D在原发性胆囊癌、胆囊腺瘤样息肉和慢性胆囊炎组织中的表达
作者:李文滨,许晓婷,梁思华,褚忠华,赖东明,彭耀荣,王捷,万云乐 引用次数:0 期刊:中华实验外科杂志
1149 文章:[Humus composition of black soil and its organo-mineral complexes under different fertility level].
作者:Lanpo Zhao,Jie Wang,Jingshuan Liu,Shuxia Liu,Yanling Wang,Hongbin Wang,Zhidan Zhang,Lanpo Zhao,Jie Wang,Zhidan Zhang 引用次数:0 期刊:《Chinese Journal of Applied Ecology》
1150 文章:Comparison of cytotoxin genotypes between Helicobacter pylori isolates from gastric biopsy and saliva H. pylori DNA
作者:Eapen Thomas,Jie Wang,Chuanful Li,John J Laffan,Donald A Ferguson,Peter Litchfield,David S Chi 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:The American Journal of Gastroenterology
1151 文章:鼻咽癌患者血清血管形成素水平的测定及其临床意义
作者:夏冰,杨太成,冼江,王捷 引用次数:0 期刊:《肿瘤》
1152 文章:Cost-Efficient Coordinated Scheduling for Leasing Cloud Resources on Hybrid Workloads
作者:Jian Li,Sen Su,Xiang Cheng,Meina Song,Liyu Ma,Jie Wang,Jian Li,Sen Su,Jie Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Parallel Computing
1153 文章:Effect of Qiangxin Fumai Granule(强心复脉颗粒) on Electrophysiological Functions of the Sinoatrial Node during Ischemia-reperfusion of the Right Coronary Artery in Rabbits
作者:刘如秀,谭双,刘志明,王阶,王彦云 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:《Chinese Journal of Integrative Medicine》
1154 文章:Spatial-temporal change of major reserve resources of cultivated land in China in recent 30 years
作者:Yi Ling,Zhang Zengxiang,Wang Xiao,Liu Bin,Zuo Lijun,Zhao Xiaoli,Wang Jie 引用次数:0 期刊:Nongye Gongcheng Xuebao/Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering
1155 文章:The second dissociation constant of carbonic acid in ethanol–water mixture from 5°C to 45°C
作者:Jia-Zhen Yang,Dian-Zhen Lu,Chao-Jun Hou,Jie Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Thermochimica Acta
1156 文章:Progressive Online Aggregation in a Distributed Stream System
作者:无 引用次数:0 期刊:Journal of Systems and Software
1157 文章:Investigation on the aggregation behaviors of DDAB/NaDEHP catanionic vesicles in the absence and presence of a negatively charged polyelectrolyte
作者:Feifei Li,Yuxia Luan,Xiaoli Liu,Guiying Xu,Xiuhong Li,Xiaolong Li,Jie Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Physical chemistry chemical physics : PCCP
1158 文章:Androgens promote oocyte insulin-like growth factor I expression and initiation of follicle development in the primate ovary.
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Biology of reproduction
1159 文章:改良法培养骨髓基质干细胞向成骨细胞分化的实验研究
作者:郭立达,王捷,夏冰 引用次数:0 期刊:《实用医学杂志》
1160 文章:A pattern fusion model for multi-step-ahead CPU load prediction
作者:无 引用次数:0 期刊:Journal of Systems and Software
1161 文章:Evaluation on Dietary Intake and Nutritional Status of Children in Migrant Population
作者:Wang Jie,Huo JunSheng,Sun Jing,Li WenXian,Wang Bing,Ning ZhengXiang 引用次数:0 期刊:《Modern Food Science and Technology》
1162 文章:α型人肿瘤坏死因子在鱼腥藻7120中的表达及其初步纯化
作者:无 引用次数:0 期刊:华南理工大学
1163 文章:几种骨髓间充质干细胞体外培养特性的比较(英文)
作者:夏冰,王捷,郭立达,詹纯列,肖育华,杨传红 引用次数:0 期刊:《中国临床康复》
1164 文章:支气管动脉药物灌注治疗中晚期肺癌39例报告
作者:牛三录,王捷,王保平,张如印 引用次数:0 期刊:《河北医药》
1165 文章:Evaluation of spinal cord motor function in Alzheimer's disease using electrophysiological techniques indicates association of acetylcholine receptors with the disease.
作者:无 引用次数:0 期刊:International Journal of Clinical and Experimental Medicine
1166 文章:几种骨髓间充质干细胞体外培养特性的比较
作者:夏冰,王捷,郭立达,詹纯列,肖育华,杨传红 引用次数:0 期刊:《中国临床康复》
1167 文章:Study of means of formulating prescription based on combination disease with syndrome
作者:Wang Jie,Wang YongYan,Guo Lili 引用次数:0 期刊:Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica
1168 文章:Formation behaviors of gas and liquid products during the two-stage hydrogasification of low-rank coal
作者:Jie Zhang,Xuantao Wu,Yangyang Qian,Jie Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Fuel
1169 文章:Over-expression of bone sialoprotein enhances bone metastasis of human breast cancer cells in a mouse model.
作者:Zhang, JianHua,Tang, Jean,Wang, Jie,Ma, Wenli,Zheng, Wenling,Yoneda, Toshiyuki,Chen, Jake 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:《Radio Communications Technology》
1170 文章:[Progress of positive airway pressure and upper airway multilevel surgeries in the treatment of obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome].
作者:Jie Wang,Ying Li,Zhonghui Lin 引用次数:0 期刊:Lin chuang er bi yan hou ke za zhi = Journal of clinical otorhinolaryngology
1171 文章:RF design software research of the TWT computing environment
作者:Wang Jie,Zhang Jinlin,Li Qinji,Wu Xianpin,Wang Yanmei 引用次数:0 期刊:Microwave and Millimeter Wave Technology Proceedings, 1998. ICMMT '98. 1998 International Conference on
1172 文章:亲骨转移乳腺癌细胞MDA-MB-231BO成瘤性的初步研究
作者:无 引用次数:0 期刊:
1173 文章:Transparent electrode material and manufacturing method thereof
作者:无 引用次数:0 期刊:WO
1174 文章:普通带电视X线机介入治疗的应用:附57例报告
作者:牛三录,王捷,王保平,张如印 引用次数:0 期刊:《河北医药》
1175 文章:单纯疱疹病毒2型DNA疫苗对豚鼠抗病毒感染的研究
作者:韩双艳,杨慧兰,王捷,冼江,杨太成 引用次数:0 期刊:《中华皮肤科杂志》
1176 文章:缺血性心肌病药物治疗的能量代谢支持作用
作者:夏冰,王捷 引用次数:0 期刊:西北国防医学杂志
1177 文章:Synthesis and application of clickable and biocompatible fluorescent glycosyl labels
作者:Lei Zhiwei,Wang jie,Tian Yuxin,Song Gaopeng,Zhao Gang,Xu hanhong,Lei Zhiwei,Tian Yuxin,Song Gaopeng,Zhao Gang,Lei Zhiwei,Wang jie,Xu hanhong 引用次数:0 期刊:Dyes and Pigments
1178 文章:Towards cognitive device-free localization in wireless networks
作者:Lifei Wu,Jie Wang,Qinghua Gao,Hongyu Wang,Lifei Wu,Qinghua Gao,Hongyu Wang 引用次数:0 期刊:Ieee/cic International Conference on Communications in China
1179 文章:改良疝环填充式无张力疝修补术(Millikan术式)的临床疗效观察
作者:无 引用次数:0 期刊:
1180 文章:A Study of Operation Performance of Circulating Fluidized Bed Combustion Boiler
作者:无 引用次数:0 期刊:
1181 文章:PRELIMINARY STUDIES ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE THIRD TRIEE CROP ZONE IN CHINA
作者:Chen Zhaofeng,Wang Jie,Chen Yanhui,Jiang Zhengwang,Huang Renhuang,Zhao Lixin 引用次数:0 期刊:《JOURNAL OF WUHAN BOTANICAL RESEARCH》
1182 文章:阳极电沉积制备CeO_2薄膜
作者:李纯,王杰,陈宇,张昭,张鉴清 引用次数:0 期刊:《中国腐蚀与防护学报》
1183 文章:肾移植患者血清血管形成素水平检测及其临床意义
作者:夏冰,杨太成,朱云松,聂海波,冼江,王捷 引用次数:0 期刊:《广东医学》
1184 文章:V type three-level symmetric second-order coherence theory of attosecond polarization beats
作者:Gan ChenLi,Zhang YanPeng,Feng Yu,Yu XiaoJun,Wang Jie,Li ChuangShe,Song JianPing,Lu KeQing,Hou Xun 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:《Acta Physica Sinica》
1185 文章:PhysicaB 339(2003)68
作者:Xiangyong Zhao,Jie Wang,Zhi Peng,K.-H. Chew,H. L. W. Chan,C. L. Choy,Haosu Luo,Xiangyong Zhao,Jie Wang,Zhi Peng 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:《Physica D》
1186 文章:Effect of Iron Deficient Anemia on Physical Ability of School Children
作者:Wang Jie,Huo JunSheng,Sun Jing,Li WenXian,Ning ZhengXiang,Zhang ShuiHua 引用次数:0 期刊:《Modern Food Science and Technology》
1187 文章:改良疝环填充式无张力疝修补术(Millikan术式)的临床疗效观察
作者:冼华寿,王捷,陈双,刘超,叶华,张建龙,肖治宇 引用次数:0 期刊:岭南现代临床外科
1188 文章:Matériau d'électrode transparent et procédé de fabrication de celui-ci
作者:Minghui Liang,Bin Luo,Tengfei Qiu,Jie Wang,Linjie Zhi,智林杰,梁明会,王杰,罗彬,邱腾飞 引用次数:0 期刊:WO
1189 文章:New paleomagnetic results from northern China: collision and suturing with Siberia and Kazakhstan
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Tectonophysics
1190 文章:Androgens promote insulin-like growth factor-I and insulin-like growth factor-I receptor gene expression in the primate ovary.
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Human Reproduction
1191 文章:Thyroid-stimulating Hormone Maintains Bone Mass and Strength by Suppressing Osteoclast Differentiation
作者:Wenwen Zhang,Yanling Zhang,Jin Xu 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of Biomechanics
1192 文章:高压氧联合盐酸丁咯地尔及天麻素治疗突发性耳聋58例
作者:张彦哲,刘双云,王满,王捷 引用次数:0 期刊:中国实用医药
1193 文章:A scalable message authentication scheme for JPEG2000 codestreams
作者:Jing Zhang,Xiaoqian Liu,Jie Wang 引用次数:0 期刊:《IEEE》
1194 文章:术后辅助化疗有力改善了胰腺癌的治疗效果
作者:王捷(评价),董秋美 引用次数:0 期刊:循证医学
1195 文章:骨髓基质干细胞向成骨细胞的定向诱导分化
作者:郭立达,王捷,夏冰 引用次数:0 期刊:生命的化学
1196 文章:Heuristic Active Queue Management with Hazard rate function.
作者:Xunli Fan,Jie Wang,Lin Guan,Li Gao,Xingang Wang 引用次数:0 期刊:Eighth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery
1197 文章:生物蛋白胶混合丝裂霉素治疗进展期胃癌
作者:伍衡,褚忠华,刘璐,来伟,王捷 引用次数:0 期刊:中华实验外科杂志
1198 文章:嘧啶核苷磷酸化酶和P-糖蛋白在肝癌组织中的表达及其意义的探讨
作者:李文滨,王捷 引用次数:0 期刊:全国肝癌学术会议
1199 文章:NO Catalytic Oxidation Behaviors over CoOx/TiO2 Catalysts Synthesized by Sol–Gel Method
作者:Haiqiang Wang,Jie Wang,Zhongbiao Wu,Yue Liu 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Catalysis Letters
1200 文章:Double emulsions from a capillary array injection microfluidic device
作者:Luoran Shang,Yao Cheng,Jie Wang,Haibo Ding,Fei Rong,Yuanjin Zhao,Zhongze Gu 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Lab on a Chip
1201 文章:大鼠IL-12基因双亚基真核表达质粒的构建及表达
作者:林健,王伟民,徐如祥,姜晓丹,张宏斌,武婕,王捷 引用次数:0 期刊:中华神经医学杂志
1202 文章:Strain Effects in Superlattices of Diluted Magnetic Semiconductor ZnTe/Zn1-xMnxTe
作者:Chenjia Chen,Xi Chen,Xiaoli Li,Haitiao Li,Xuezhong Wang,Zhen Ling,Jie Wang,Xun Wang,Chenjia Chen,Xi Chen,Xun Wang 引用次数:0 期刊:MRS Online Proceeding Library
1203 文章:胆囊切除术胆管损伤的原因分析与处理
作者:无 引用次数:0 期刊:《岭南现代临床外科》
1204 文章:瑞芬太尼和异丙酚对健康志愿者体外静脉血中性粒细胞呼吸爆发的影响
作者:李新友,屠伟峰,郄文斌,杨传红,戴建强,王捷 引用次数:0 期刊:中华麻醉学杂志
1205 文章:一种透明电极材料及其制备方法
作者:Minghui Liang,Bin Luo,Tengfei Qiu,Jie Wang,Linjie Zhi,智林杰,梁明会,王杰,罗彬,邱腾飞 引用次数:0 期刊:WO
1206 文章:肝动脉栓塞化疗对大肝癌切除术后复发率及生存率的疗效分析
作者:王捷,刘璐 引用次数:0 期刊:全国肝胆胰外科学术会议暨岭南外科论坛
1207 文章:Optimal track seeking control of dual-stage Actuator for high density Hard Disk Drives
作者:Zhou Haomiao,Wang Jie,Zhou Youhe,Zheng Xiaojing,Zhou Haomiao,Wang Jie 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Acta Mechanica Solida Sinica
1208 文章:丁酸钠诱导人单核细胞源性未成熟树突状细胞的形态及免疫功能变化
作者:闵军,刘璐,王捷,商昌珍,万云乐,余强,杨梅,曹君,陈积圣 引用次数:0 期刊:中国组织工程研究与临床康复
1209 文章:OPG knockout mouse teeth display reduced alveolar bone mass and hypermineralization in enamel and dentin.
作者:Zhi-Feng Sheng,Wei Ye,Jie Wang,Chun-Hai Li,Jiang-Hua Liu,Qing-Chun Liang,Shan Li,Kang Xu,Er-Yuan Liao,Zhi-Feng Sheng,Wei Ye,Er-Yuan Liao 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Archives of oral biology
1210 文章:Aging alters histone H3 lysine 4 methylation in mouse germinal vesicle stage oocytes
作者:Gen-Bao Shao,Jie Wang,Liu-Ping Zhang,Chao-Yang Wu,Jie Jin,Jian-Rong Sang,Hong-Yan Lu,Ai-Hua Gong,Feng-Yi Du,Wan-Xin Peng 引用次数:0 期刊:Reproduction, fertility, and development
1211 文章:无张力疝修补术治疗复发性腹股沟疝的效果
作者:冼华寿,王捷,张建龙,叶华 引用次数:0 期刊:《广东医学》
1212 文章:EXPRESSION OF HUMAN TUMOR NECROSIS FACTOR α IN ANABAENA SP.PCC7120
作者:王捷,郭勇 引用次数:0 期刊:《华南理工大学学报(自然科学版)》
1213 文章:无创性动态测定血糖的动物实验
作者:王建,李昉,张伟,王捷,高海燕,魏素萍,张士碧,冉均国,苟立,周松 引用次数:0 期刊:《生物医学工程学杂志》
1214 文章:Design, synthesis and biological evaluation of pyridazino[3,4,5-de]quinazolin-3(2 H )-one as a new class of PARP-1 inhibitors
作者:Jie Wang,Hailiang Tan,Qi Sun,Zemei Ge,Xin Wang,Yinye Wang,Runtao Li,Jie Wang,Hailiang Tan,Runtao Li 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters
1215 文章:托瑞米芬在肿瘤辅助化疗中的研究进展
作者:张建龙,王捷 引用次数:0 期刊:《岭南现代临床外科》
1216 文章:[Expressions of angiotensin II type 1 receptor mRNA in fibrotic and normal liver tissues].
作者:Wei-wei Wang,Xi-shan Yang,Ping-sheng Wu,Jie Wang,Hong-bin Zhang,Xu Li,Wen-ling Zheng 引用次数:0 期刊:Di 1 jun yi da xue xue bao = Academic journal of the first medical college of PLA
1217 文章:乌司他丁在腹部大手术中应用对肝肾功能的影响
作者:张建龙,王捷,叶华,肖治宇 引用次数:0 期刊:《岭南现代临床外科》
1218 文章:Dynamics of CD4~+CD25~+ regulatory T cells of mice infected with Schistosoma japonicum and reversal of function
作者:Yu ChuanXin,Wu YuDi,Wang Jie,Yin XuRen,Hua WanQuan,Qian ChunYan,Liang YouSheng,Gao Qi 引用次数:0 期刊:《Journal of Pathogen Biology》
1219 文章:Solid-phase photocatalytic degradation of polystyrene with TiO 2 /Fe(St) 3 as catalyst
作者:无 引用次数:0 期刊:
1220 文章:腹腔镜辅助根治性全胃切除术的Meta分析
作者:陈钶,牟一平,徐晓武,周育成,严加费,王捷 引用次数:0 期刊:中华普通外科杂志
1221 文章:NADPH oxidase-derived reactive oxygen species are responsible for the high susceptibility to arsenic cytotoxicity in acute promyelocytic leukemia cells.
作者:Jie Wang,Lingna Li,Hui Cang,Guiying Shi,Jing Yi 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Leukemia research
1222 文章:METHOD FOR INFORMING THAT THE NETWORK SUPPORTS THE MOBILE IP ENHANCEMENT CAPABILITY
作者:Liu, Jixing,Zhao, Jie,Wang, Jie,Yang, Xia 引用次数:0 期刊:US
1223 文章:肝动脉栓塞化疗对大肝癌根治术后复发率及生存率的影响
作者:刘璐,王捷 引用次数:0 期刊:《岭南现代临床外科》
1224 文章:Target Tracking with Size Estimation in Wireless Sensor Networks
作者:Jie Wang,Peng Cheng,Jiming Chen,Youxian Sun,Xuemin Shen,Jie Wang,Peng Cheng 引用次数:0 期刊:无线通信与信号处理国际会议
1225 文章:THE EFFECT OF IRON SUPPLEMENTATION TO IRON DEFICIENT FEMALE COTTON MILL WORKERS ON PRODUCTION EFFICIENCY
作者:Li Ruowei,Chen Xuecun,Yan Huaicheng,Wang Jie,Wang Jingzhong,Huang Lei 引用次数:0 期刊:《Acta Nutrimenta Sinica》
1226 文章:Impact of cyclophosphamide on schistosome infection in mice
作者:Yu ChuanXin,Wu YuDi,Wang Jie,Yin XuRen,Hua WanQuan,Xu YongLiang,Liang YouSheng,Gao Qi 引用次数:0 期刊:《Chinese Journal of Schistosomiasis Control》
1227 文章:Expression of histone H3 lysine 4 methylation and its demethylases in the developing mouse testis.
作者:Liuping Zhang,Jie Wang,Yaoqian Pan,Jie Jin,Jianrong Sang,Pan Huang,Genbao Shao 引用次数:0 期刊:Cell & Tissue Research
1228 文章:Association of the mutation for the human carboxypeptidase E gene exon 4 with the severity of coronary artery atherosclerosis.
作者:En-Zhi Jia,Jie Wang,Zhi-Jian Yang,Tie-Bing Zhu,Lian-Sheng Wang,Hui Wang,Chun-Jian Li,BO Chen,Ke-Jiang Cao,Jun Huang,En-Zhi Jia,Jie Wang,Wen-Zhu Ma 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Molecular biology reports
1229 文章:腹腔镜胰腺节段切除术治疗胰腺颈部囊腺瘤一例
作者:严加费,牟一平,徐晓武,倪俊俊,张人超,王捷 引用次数:0 期刊:中华外科杂志
1230 文章:通痹灵对类风湿关节炎滑膜细胞血管内皮生长因子mRNA的影响
作者:无 引用次数:0 期刊:《中国中医药信息杂志》
1231 文章:磁共振胆胰管成像对肝门部胆管癌术前分型与手术结果的对比
作者:无 引用次数:0 期刊:《消化肿瘤杂志(电子版)》
1232 文章:P-type calcium ATPase functions as a core regulator of Beauveria bassiana growth, conidiation and responses to multiple stressful stimuli through cross-talk with signalling networks.
作者:Jie Wang,Gang Zhou,Sheng-Hua Ying,Ming-Guang Feng,Jie Wang,Gang Zhou 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Environmental Microbiology
1233 文章:A novel DNMT3B subfamily, DeltaDNMT3B, is the predominant form of DNMT3B in non-small cell lung cancer.
作者:Luo Wang,Jie Wang,Shiyong Sun,Marivonne Rodriguez,Ping Yue,Se Jin Jang,Li Mao 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:International Journal of Oncology
1234 文章:肝细胞癌中HBx的表达及其与患者预后的关系
作者:洪清琦,何传超,徐鋆耀,胡斌,王捷 引用次数:0 期刊:《岭南现代临床外科》
1235 文章:Comparison of fresh-keeping effects of Portunus trituberculatus by different package methods
作者:Zheng Dan,Duan QingYuan,Zhu LiHua,Zhong HuiYing,Yang JiaFeng,Wang Jie,D. Zheng,Q. Duan,J. Wang 引用次数:0 期刊:《Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering》
1236 文章:Proteome analysis of Physcomitrella patens exposed to progressive dehydration and rehydration
作者:Suxia Cui,Jia Hu,Shilei Guo,Jie Wang,Yali Cheng,Xinxing Dang,Lili Wu,Yikun He 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of Experimental Botany
1237 文章:Polymorphism of Avian Leukosis Virus Subgroup E Loci Showing Selective Footprints in Chicken
作者:Weiguo Chen,Hao Qu,Chunyu Li,Chenglong Luo,Jie Wang,Chunfen Yang,Dingming Shu 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Biochemical Genetics
1238 文章:完全腹腔镜与开腹根治性全胃切除术的临床对照研究
作者:陈钶,牟一平,徐晓武,王捷,严加费,张人超,周育成 引用次数:0 期刊:中华外科杂志
1239 文章:Preparation of polydopamine nanocapsules in miscible tetrahydrofuran/buffer mixture
作者:Yunzhou Ni,Wenfeng Jiang,Gangsheng Tong,Jianxin Chen,Jie Wang,Huimei Li,Chunyang Yu,Xiaohua Huang,Yongfeng Zhou 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Organic & Biomolecular Chemistry
1240 文章:Robust Device-Free Wireless Localization Based On Differential Rss Measurements
作者:Jie Wang,Qinghua Gao,Yan Yu,Peng Cheng,Lifei Wu,Hongyu Wang,Jie Wang,Qinghua Gao,Hongyu Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:IEEE Transactions on Industrial Electronics
1241 文章:RNA干扰技术对小鼠肝脏缺血再灌注中肝细胞损伤的保护作用及其机制
作者:刘璐,王捷,赖东明,李文滨,宋尔卫 引用次数:0 期刊:《中华实验外科杂志》
1242 文章:Synthesis and biological evaluation of pseudolaric acid B derivatives as potential immunosuppressive agents
作者:ShouQiang Chen,Jie Wang,Chuan Zhao,QiangWen Sun,YiTeng Wang,Ting Ai,Tan Li,Ying Gao,Huo Wang,Hong Chen 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of Asian natural products research
1243 文章:Comparative Sucrose Responsiveness in Apis mellifera and A. cerana Foragers.
作者:Wenchao Yang,Haiou Kuang,Shanshan Wang,Jie Wang,Wei Liu,Zhenhong Wu,Yuanyuan Tian,Zachary Y. Huang,Xiaoqing Miao 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:PLoS ONE
1244 文章:[Construction and identification of anti-chymopapain scFv phage display library].
作者:Jian-ping Wang,Shu-jin Zhao,Jie Wang,Jie Wu,Tai-cheng Yang,Jing Yang 引用次数:0 期刊:Xi bao yu fen zi mian yi xue za zhi = Chinese journal of cellular and molecular immunology
1245 文章:Hard X-ray optics simulation using the coherent mode decomposition of Gaussian Schell model
作者:滑文强,边风刚,宋丽,李秀宏,王劼 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:《Chinese Physics C》
1246 文章:腹腔镜辅助与开腹远端胃癌根治术对比研究的荟萃分析
作者:徐晓武,陈钶,张人超,王捷,牟一平 引用次数:0 期刊:中华医学杂志
1247 文章:The effect of fiber length on non-uniform and hysteresis phenomenon in hollow fiber membrane backflushing
作者:Jie Wang,Zhao Cui 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Desalination
1248 文章:营养学——抗克伦特罗噬菌体单链抗体库的构建、筛选及鉴定
作者:潘科,王弘,雷红涛,杨金易,孙远明,张宏斌,王捷 引用次数:0 期刊:《中国学术期刊文摘》
1249 文章:3DLoc: Three Dimensional Wireless Localization Toolkit
作者:Jizhi Wang,Yinjie Chen,Xinwen Fu,Jie Wang,Wei Yu,Nan Zhang 引用次数:0 期刊:Distributed Computing Systems (ICDCS), 2010 IEEE 30th International Conference on
1250 文章:Riparian vegetation’s responses to the new hydrological regimes from the Three Gorges Project: Clues to revegetation in reservoir water-level-fluctuation zone
作者:Fan Yang,Wei-Wei Liu,Jie Wang,Liao Liao,Yong Wang,Fan Yang,Wei-Wei Liu,Jie Wang,Liao Liao,Yong Wang 引用次数:0 期刊:Acta Ecologica Sinica
1251 文章:A MEHTOD FOR INFORMING THAT THE NETWORK SIDE SUPPORTS THE MOBILE IP ENHANCEMENT CAPABILITY
作者:Jixing Liu,Jie Wang,Xia Yang,Jie Zhao 引用次数:0 期刊:WO
1252 文章:Kugel疝修补术-新型无张力疝修补术(附2例报告)
作者:王捷,陈双,叶华,刘超,赖东明 引用次数:0 期刊:岭南现代临床外科
1253 文章:疱疹病毒Ⅱ型糖蛋白D多聚核苷酸疫苗免疫豚鼠的评价
作者:杨慧兰,王捷,吴锦银,郝飞,刘荣卿 引用次数:0 期刊:《2002中国中西医结合皮肤性病学术会议论文汇编》
1254 文章:Successful diagnosis of pulmonary artery sarcoma by contrast-enhanced computed tomography.
作者:Xu Panfeng,Zhang Zheying,Wang Jie,Zhou Jianying,Teng Xiaodong 引用次数:0 期刊:Journal of thoracic oncology: official publication of the International Association for the Study of Lung Cancer
1255 文章:A SYSTEM AND METHOD FOR REALIZING INTERFUSION OF MULTI-TYPE COMMUNICATION NETWORKS
作者:Chen Weimin,Liu Jixing,Wang Jie,Yang Xia,Zhao Jie 引用次数:0 期刊:WO
1256 文章:大鼠小体积肝移植后肝细胞再生的研究
作者:无 引用次数:0 期刊:《岭南现代临床外科》
1257 文章:完全腹腔镜与开腹根治性全胃切除术的临床对照研究
作者:陈钶,牟一平,徐晓武,王捷,严加费,周育成 引用次数:0 期刊:浙江省外科学学术年会
1258 文章:Method and device for terminal handover, method and device for getting address of origin access entity
作者:Jie Wang,Xia Yang,Jie Zhao 引用次数:0 期刊:WO
1259 文章:Cross-platform comparison of SYBR Green real-time PCR with TaqMan PCR, microarrays and other gene expression measurement technologies evaluated in the MicroArray Quality Control (MAQC) study.
作者:Emi Arikawa,Yanyang Sun,Jie Wang,Qiong Zhou,Baitang Ning,Stacey L Dial,Lei Guo,Jingping Yang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:BMC Genomics
1260 文章:中老年腹股沟疝局麻与硬膜外麻醉手术的比较
作者:陈双,伍衡,叶华,王捷,区庆嘉 引用次数:0 期刊:《岭南现代临床外科》
1261 文章:Study of ARED algorithm based on the 2 nd order difference equation
作者:Xunli Fan,Feng Zheng,Lin Guan,Jie Wang,Li Gao,Xingang Wang,Xunli Fan,Feng Zheng,Lin Guan,Jie Wang,Xunli Fan,Feng Zheng,Xingang Wang 引用次数:0 期刊:
1262 文章:Growth and anaemia among infants and young children for two years after the Wenchuan Earthquake.
作者:Dong C,Ge P,Ren X,Zhao X,Wang J,Fan H,Yin SA,Caixia Dong,Pengfei Ge,Shi-An Yin 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Asia Pacific journal of clinical nutrition
1263 文章:Procédé et système d'allocation d'agent local
作者:Jixing Liu,Jie Wang,Jie Zhao 引用次数:0 期刊:WO
1264 文章:Systematic and simultaneous gene profiling of 84 drug-metabolizing genes in primary human hepatocytes.
作者:Ning B,Dial S,Sun Y,Wang J,Yang J,Guo L,Baitang Ning,Stacey Dial,Lei Guo 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of Biomolecular Screening
1265 文章:肝动脉,门静脉双重插管在中晚期肝癌治疗中的作用
作者:邓正兴,王捷,叶华,张建龙,赖东明 引用次数:0 期刊:《岭南现代临床外科》
1266 文章:A ballistocardiogram measurement system for home monitoring: design, performance, and evaluation
作者:Xinrong Cao,Jie Wang,Xianwen Zhang,Jintian Tang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Chinese Science Bulletin
1267 文章:纤维蛋白胶对丝裂霉素缓释作用的体外实验研究
作者:王捷,殷香保 引用次数:0 期刊:中国国际肝胆外科论坛
1268 文章:[Integrated control of main diseases and insects of Dendranthema morifolium].
作者:Jie Wang,Huilu Hu,Chenglin Zhang,Yibing Hu,Mingfang Liu 引用次数:0 期刊:Ying yong sheng tai xue bao = The journal of applied ecology / Zhongguo sheng tai xue xue hui, Zhongguo ke xue yuan Shenyang ying yong sheng tai yan jiu suo zhu ban
1269 文章:Progress of the Study on DNA Electrochemical Biosensor
作者:Yanzhen Zhao,Haiyan Zhang,Xiaoli Wu,Zhongming Liu,Jie Wang 引用次数:0 期刊:《Journal of Biomedical Engineering》
1270 文章:Provides power quality enhancement scheme according to the different customer demand
作者:Jie Wang,Yan Fu,Xiaoping Chen,Jun Zhang 引用次数:0 期刊:Electricity Distribution, 2008. CICED 2008. China International Conference on
1271 文章:Threshold Segmentation Algorithm for Automatic Extraction of Cerebral Vessels from Brain Magnetic Resonance Angiography Images.
作者:Rui Wang,Chao Li,Jie Wang,Xiaoer Wei,Yuehua Li,Yuemin Zhu,Su Zhang,Rui Wang,Chao Li,Su Zhang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of Neuroscience Methods
1272 文章:复方丹参注射液对RF滑膜细胞VEGF mRNA的影响
作者:无 引用次数:0 期刊:安徽中医学院学报
1273 文章:Procédé d'établissement de mécanisme de sécurité d'appareil ip mobile, système de sécurité et dispositif correspondant
作者:Jixing Liu,Jie Wang,Xia Yang,Jie Zhao 引用次数:0 期刊:WO
1274 文章:Optimization of Extraction Technology for Fufang Sihuang Suppository
作者:HUANG Bin,HUANG Song,WANG Jie,ZHU De-quan,WANG Pei-pei,LAI Xiao-ping 引用次数:0 期刊:《Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae》
1275 文章:钙动员诱导人外周血单核细胞分化为树突状细胞的信号转导
作者:吴军,张宏斌,王捷,王晓怀,郭振辉,杨德懋,陈政良 引用次数:0 期刊:《免疫学杂志》
1276 文章:骨唾液酸蛋白在乳腺癌骨转移中的研究进展
作者:燕慧,王捷 引用次数:0 期刊:现代生物医学进展
1277 文章:Automatic segmentation and volumetric quantification of white matter hyperintensities on fluid-attenuated inversion recovery images using the extreme value distribution
作者:Rui Wang,Chao Li,Jie Wang,Xiaoer Wei,Yuehua Li,Yuemin Zhu,Su Zhang,Rui Wang,Chao Li,Su Zhang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Neuroradiology
1278 文章:Economic Development Prediction Based on Wavelet LSSVM Algorithm
作者:Ping LI65,Yu ZHANG,Jie WANG,Weiming LI,Dawei DING 引用次数:0 期刊:
1279 文章:人血管生长素的亚细胞定位
作者:张宏斌,武婕,杨太成,冼江,王捷,马文丽,郑文岭 引用次数:0 期刊:《中华微生物学和免疫学杂志》
1280 文章:Visible Light Promoted Hydrochlorination of Olefin Over Pt, Au and Pd Supported on Zirconia
作者:Xuzhuang Yang,Huaiyong Zhu,Guanjun Gao,Chenhui Han,Jie Wang,Jie Liu,Huailiang Lu,Min Tong,Xiaoyuan Liang,Xuzhuang Yang,Huaiyong Zhu,Xiaoyuan Liang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Catalysis Letters
1281 文章:A METHOD AND SYSTEM FOR ALLOCATING HOME AGENT
作者:Jie Zhao,Jixing Liu,Jie Wang 引用次数:0 期刊:CA
1282 文章:Calculation of spin and orbital moments of 3d transition metals using X-ray magnetic circular dichroism in absorption
作者:Li HongHong,Wang Jie,Guo YuXian,Wang Feng,HH Li,J Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:《Acta Physica Sinica》
1283 文章:腹腔镜辅助与开腹远端胃癌根治术近远期疗效配对设计病例对照研究
作者:王伟,牟一平,徐晓武,陈钶,王捷,李荣华 引用次数:0 期刊:浙江省外科学学术年会
1284 文章:不同分期系统对晚期肝癌肝切除患者生存的预测价值比较
作者:无 引用次数:0 期刊:《中国普外基础与临床杂志》
1285 文章:人源性Fab段噬菌体抗体库的构建及抗人β_1-AR抗体克隆的筛选
作者:左润秋,赵树进,王捷,张宏斌,邱健,向定成 引用次数:0 期刊:《中国免疫学杂志》
1286 文章:Color Homogenization of the Color Cryosection Images Based on Color Transfer
作者:无 引用次数:0 期刊:Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology
1287 文章:A Group III histidine kinase (mhk1) upstream of high-osmolarity glycerol pathway regulates sporulation, multi-stress tolerance and virulence of Metarhizium robertsii, a fungal entomopathogen.
作者:Gang Zhou,Jie Wang,Lei Qiu,Ming-Guang Feng 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Environmental microbiology
1288 文章:Computational simulation of transcranial current stimulation: Based on an image-derived head model
作者:Jie Wang,Zuhe Wu,Jintian Tang,Jinjin Liu 引用次数:0 期刊:International Conference on Biomedical Engineering and Informatics
1289 文章:~(99m)Tc-MI BI肿瘤显像的临床评价
作者:蒋宁一,吕斌,张华,王捷,刘生,卢献平 引用次数:0 期刊:《中国肿瘤临床》
1290 文章:Effects of unequally biaxial misfit strains on polarization phase diagrams in embedded ferroelectric thin layers: Phase field simulations
作者:Ping-Li Liu,Jie Wang,Tong-Yi Zhang,Yulan Li,Long-Qing Chen,Xing-Qiao Ma,Wu-Yang Chu,Li-Jie Qiao,Ping-Li Liu,Tong-Yi Zhang,Ping-Li Liu,Jie Wang,Li-Jie Qiao 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Applied Physics Letters
1291 文章:小问号切口与马蹄形切口常用手术参数比较
作者:王满,魏瑞锁,樊明成,王立民,邓淑凤,任国庆,王捷,高连勇 引用次数:0 期刊:《现代中西医结合杂志》
1292 文章:平阳霉素和电离辐射对小鼠脾淋巴细胞转化的影响
作者:孟庆勇,王捷,徐美奕,高莉莉 引用次数:0 期刊:《肿瘤研究与临床》
1293 文章:量子点电化学发光及其在生物分析中的应用
作者:席强,王捷,陈钰,刘仲明 引用次数:0 期刊:《化学研究》
1294 文章:Research on Integrated Application of Tumor Magnetic Induction Hyperthermia Treatment Planning System and Modern Medical Information Systems
作者:Zihan Zhuo,Weiming Zhai,Dongyang Cai,Jie Wang,Xiaodong Zhang,Jintian Tang,Zihan Zhuo,Weiming Zhai,Dongyang Cai,Jie Wang,Zihan Zhuo,Weiming Zhai,Jintian Tang 引用次数:0 期刊:《Journal of Biomedical Engineering》
1295 文章:A proteomic analysis of cold stress responses in rice seedlings
作者:Suxia Cui,Fang Huang,Jie Wang,Xiao Ma,Yongsheng Cheng,Jinyuan Liu,Suxia Cui,Fang Huang,Jinyuan Liu 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:PROTEOMICS
1296 文章:木瓜凝乳酶基因克隆及毕赤酵母分泌型重组表达载体构建
作者:王志林,王捷,张宏斌,赵树进,吴新容,蒋琳兰 引用次数:0 期刊:《中国生化药物杂志》
1297 文章:Determination of hepatitis B virus surface antigen in serum with a sandwich immunoassay and capillary electrophoresis–electrochemical detection
作者:Yu Chen,Jie Wang,Zhongming Liu,Guoquan Wu 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Analytical methods
1298 文章:人骨唾液酸蛋白在巴斯德毕赤酵母中的高效分泌表达
作者:董燕,王捷,杨连生,张宏斌,郑文岭 引用次数:0 期刊:华南理工大学学报(自然科学版)
1299 文章:Phenolic metabolites of benzene inhibited the erythroid differentiation of K562 cells.
作者:Xiao-Rong Wu,Ming Xue,Xiao-Fei Li,Yan Wang,Jie Wang,Qing-Ling Han,Zong-Chun Yi 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Toxicology Letters
1300 文章:基于新型共反应物的流动注射电化学发光分析方法研究
作者:陈然,王捷,刘仲明,陈钰 引用次数:0 期刊:《分析科学学报》
1301 文章:Structural diversity in trinuclear nickel(II) complexes of 3,5-diamino-1,2,4-triazole
作者:Guo-Fang Zhang,Ling Gao,Jie Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of Coordination Chemistry
1302 文章:Molecular scanning of the human carboxypeptidase E gene for mutations in Chinese subjects with coronary atherosclerosis.
作者:En-Zhi Jia,Jie Wang,Zhi-Jian Yang,Tie-Bing Zhu,Lian-Sheng Wang,Bo Chen,Ke-Jiang Cao,Jun Huang,Wen-Zhu Ma,En-Zhi Jia,Jie Wang,Wen-Zhu Ma 引用次数:0 期刊:Molecular and cellular biochemistry
1303 文章:Characterization and activity of Pd-modified TiO2 catalysts for photocatalytic oxidation of NO in gas phase.
作者:Zhongbiao Wu,Zhongyi Sheng,Yue Liu,Haiqiang Wang,Nian Tang,Jie Wang,Zhongbiao Wu,Zhongyi Sheng,Jie Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of hazardous materials
1304 文章:The urban expansion and urban green space change of Changchun City in resent ten years
作者:Wang Jie,Tang Xiaoling,Ren Hongling,Li Jian,Liu Ke 引用次数:0 期刊:Information Science and Engineering (ICISE), 2010 2nd International Conference on
1305 文章:研究生同位素技术课的教学改革与实践
作者:孟庆勇,徐美奕,王捷 引用次数:0 期刊:《设计艺术研究》
1306 文章:Laparoscopic Transgastric Resection of Gastric Submucosal Tumors Located Near the Esophagogastric Junction
作者:Xiaowu Xu,Ke Chen,Wei Zhou,Renchao Zhang,Jie Wang,Di Wu,Yiping Mou,Xiaowu Xu,Ke Chen,Yiping Mou 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of Gastrointestinal Surgery
1307 文章:胰蛋白酶抑制剂对人肝癌细胞SK-HEP-1迁移和侵袭的影响
作者:杨超文,肖治宇,褚忠华,张贺云,伍刚,何传超,徐康,王捷 引用次数:0 期刊:《中华实验外科杂志》
1308 文章:胰腺癌中磷酸酶和张力蛋白同源物基因及B7-H1蛋白的表达及其临床意义
作者:储冬冬,褚忠华,张建龙,肖治宇,伍刚,何传超,徐康,唐启彬,王捷 引用次数:0 期刊:《中华实验外科杂志》
1309 文章:An analytical method for the calculation of self and mutual inductance on RF circuit
作者:Ruinan Chang,Jie Wang,Wenjun Zhang,Zhiping Yu 引用次数:0 期刊:ASIC, 2007. ASICON '07. 7th International Conference on
1310 文章:Graphene and Its Derivative-based Biosensing Systems
作者:Yu CHEN,Jie WANG,Zhong-Ming LIU 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:CHINESE JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY
1311 文章:Efficient Methods for Evaluating Task-Specific Uncertainty in Laser-Tracking Measurement
作者:Jingzhao Yang,Guoxi Li,Baozhong Wu,Jingzhong Gong,Jie Wang,Meng Zhang,Jingzhao Yang,Guoxi Li,Baozhong Wu,Jingzhong Gong,Jie Wang,Meng Zhang 引用次数:0 期刊:MAPAN
1312 文章:Breeding Biology of the Snowy-cheeked Laughingthrush (Garrulax sukatschewi)
作者:Jie Wang,Chen-Xi Jia,Song-Hua Tang,Yun Fang,Yue-Hua Sun 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:The Wilson Journal of Ornithology
1313 文章:In situ investigation of processing property in combination with integration of microbial fuel cell and tubular membrane bioreactor
作者:Jie Wang,Yawen Zheng 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Bioresource Technology
1314 文章:Breeding of the Giant Laughingthrush (Garrulax maximus) at Lianhuashan, Southern Gansu, China
作者:Jie Wang,ChenXi Jia,SongHua Tang,Yun Fang,YueHua Sun,Jie Wang,Chen-Xi Jia,Yue-Hua Sun 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:The Wilson Journal of Ornithology
1315 文章:Single-sided sampling measurement for large solids of revolution and measurement uncertainty of cylindricity
作者:Wang Jie,Li Guoxi,Wu Baozhong,Yang Jingzhao,Zhang Meng,Yin Xin,Wang Jie,Li Guoxi,Wu Baozhong,Yang Jingzhao,Zhang Meng,Yin Xin 引用次数:0 期刊:IEEE International Conference on Electronic Measurement & Instruments
1316 文章:Quaternary glaciations and glacial landform evolution in the Tailan River valley, Tianshan Range, China
作者:Jingdong Zhao,Jie Wang,Jonathan M. Harbor,Shiyin Liu,Xiufeng Yin,Yunfei Wu 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Quaternary International
1317 文章:3D porous layered double hydroxide grown on graphene as advanced electrochemical pseudocapacitor materials
作者:Luojiang Zhang,Xiaogang Zhang,Kwan San Hui 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of Materials Chemistry A
1318 文章:电化学发光免疫检测乙型流感病毒方法的初步建立
作者:陈然,王捷,刘仲明,陈然,王捷,刘仲明 引用次数:0 期刊:《生物医学工程学杂志》
1319 文章:Activity rhythms and time budget of Sacalia quadriocellata in captivity
作者:Yu-Xiang Liu,Hai-Tao Shi,Jie Wang,Robert W Murphy,Mei-Ling Hong,Yun Chong,Yun Chong Yun,Zhi-Wei Wang,Yu Wang,Li-Jun Wang,Yu-Xiang Liu,Hai-Tao Shi,Li-Jun Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Herpetological Journal
1320 文章:Genetic Effects of Fiber Color in Brown Cotton ( Gossypium hirsutum L.): Genetic Effects of Fiber Color in Brown Cotton ( Gossypium hirsutum L.)
作者:Hong-Jie FENG,Jie WANG,Jun-Ling SUN,Xin-Yu ZHANG,Yin-Hua JIA,Jie SUN,Xiong-Ming DU,Hong-Jie FENG,Jie WANG,Jun-Ling SUN 引用次数:0 期刊:ACTA AGRONOMICA SINICA
1321 文章:骨唾液蛋白纳米压电免疫传感器阵列的研制
作者:陈钰,王捷,刘仲明 引用次数:0 期刊:《中国骨科临床与基础研究杂志》
1322 文章:Photochemistry of Fe(III)-Tetracycline Complexes in Aqueous Solution under UV Irradiation
作者:无 引用次数:0 期刊:《Third International Conference on Digital Manufacturing & Automation》
1323 文章:The polyion complex nano-prodrug of doxorubicin (DOX) with poly(lactic acid-co-malic acid)-block-polyethylene glycol: preparation and drug controlled release
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Medicinal Chemistry Research
1324 文章:Phenolic metabolites of benzene induced caspase-dependent cytotoxicities to K562 cells accompanied with decrease in cell surface sialic acids
作者:Yan Wang,Guang-Yao Zhang,Zong-Chun Yi 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Environmental toxicology
1325 文章:Dynamic Proteome Changes of Shigella flexneri 2a During Transition from Exponential Growth to Stationary Phase
作者:Li Zhu,Xian-Kai Liu,Ge Zhao,Yi-Dan Zhi,Xin Bu,Tian-Yi Ying,Er-Ling Feng,Jie Wang,Xue-Min Zhang,Pei-Tang Huang,Li Zhu,Xian-Kai Liu,Heng-Liang Wang 引用次数:0 期刊:Genomics, proteomics & bioinformatics
1326 文章:Effects of recycling flocculation membrane filtration on drinking water treatment
作者:Jie Wang,Wenjin Liu 引用次数:0 期刊:Journal of Water Supply: Research & Technology-AQUA
1327 文章:毛细管电泳电化学免疫分析法检测人血清乙肝表面抗原
作者:陈钰,吴国权,刘仲明,王捷 引用次数:0 期刊:《现代生物医学进展》
1328 文章:Effects of Wenxin Keli on the Action Potential and L-Type Calcium Current in Rats with Transverse Aortic Constriction-Induced Heart Failure
作者:Yu Chen,Yang Li,Lili Guo,Wen Chen,Mingjing Zhao,Yonghong Gao,Aiming Wu,Lixia Lou,Jie Wang,Xiaoqiu Liu 引用次数:0 期刊:Sensors
1329 文章:miRNA-1: functional roles and dysregulation in heart disease.
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Mol. BioSyst.
1330 文章:Mesoporous silica shell alleviates cytotoxicity and inflammation induced by colloidal silica particles
作者:Jie Wang,Yuqing Shen,Ling Bai,Dan Lv,Aifeng Zhang,Fengqin Miao,Meng Tang,Jianqiong Zhang 引用次数:0 期刊:Colloids and Surfaces B: Biointerfaces
1331 文章:人骨唾液蛋白基因的克隆及其在甲醇酵母中的表达
作者:王捷,董燕,章莹,张宏斌,郑文岭,尹庆水 引用次数:0 期刊:第五次全国医学分子微生物学学术研讨会
1332 文章:人骨唾液酸蛋白酵母工程细胞的构建与表达
作者:董燕,王捷,张宏斌,武捷,郑文岭 引用次数:0 期刊:《中国生化药物杂志》
1333 文章:MicroRNA and hypertension
作者:Lian Duan,Xing-Jiang Xiong,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica
1334 文章:高压氧对脑缺血性老龄大鼠海马神经元超微结构的影响及线粒体形态计量分析
作者:杨传红,赖晃文,刘燕,詹纯列,肖育华,王捷,吴小丽,李建军,张霭玲 引用次数:0 期刊:中风与神经疾病杂志
1335 文章:木瓜凝乳酶基因的克隆及序列分析
作者:王志林,赵树进,吴新荣,蒋琳兰,张宏斌,王捷 引用次数:0 期刊:《激光生物学报》
1336 文章:A Bacterial Colony Chemotaxis Algorithm with Self-adaptive Mechanism
作者:Xiaoxian He,Ben Niu,Jie Wang,Shigeng Zhang 引用次数:0 期刊:International Conference on Intelligent Computing Theories and Technology
1337 文章:Growth and optical properties of 0.62Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0.38PbTiO3 single crystals by a modified Bridgman technique
作者:无 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of Crystal Growth
1338 文章:Modified textures and redox activities in Pt/Al2O3+BaO/CexZr1−xO2 model NSR catalysts
作者:Chao Lei,Meiqing Shen,Ming Yang,Jun Wang,Jie Wang,Chao Lei,Meiqing Shen,Jie Wang 引用次数:0 期刊:Applied Catalysis B: Environmental
1339 文章:[MicroRNA and left ventricular hypertrophy].
作者:无 引用次数:0 期刊:《China Journal of Chinese Materia Medica》
1340 文章:膀胱癌手术结合腔内插植治疗方法初探
作者:王捷,柏森 引用次数:0 期刊:《四川肿瘤防治》
1341 文章:Système et procédé pour réaliser une inter-fusion de plusieurs types de réseaux de communication
作者:Chen Weimin,Liu Jixing,Wang Jie,Yang Xia,Zhao Jie 引用次数:0 期刊:WO
1342 文章:Effect of dc bias on the Curie-Weiss exponent in 0.76Pb(Mg[sub ⅓]Nb[sub ⅔]) O₃-0.24PbTiO₃ ferroelectric single crystal
作者:S. G. Lu,Z. K. Xu,Haydn Chen,Xiangyong Zhao,Haosu Luo,Jie Wang,Helen L. W. Chan,Chung-loong Choy 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Applied physics letters
1343 文章:A dumbbell molecular beacon for the specific recognition of nucleic acids
作者:Cong Lv,LiLi Yu,Jie Wang,XinJing Tang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters
1344 文章:A Broadband Monolithic Balun Based on 0.13μm CMOS Process Using Planar-Spiral Transformers
作者:Jie Wang,Wenjun Zhang,Zhiping Yu 引用次数:0 期刊:International Conference on Solid-State and Integrated Circuit Technology
1345 文章:Integration method for directly analyzing interface statistics of periodic multilayers from X-ray scattering
作者:Haochuan Li,Jingtao Zhu,Zhanshan Wang,Hong Chen,Yuzhu Wang,Jie Wang,Haochuan Li,Jingtao Zhu,Jie Wang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of synchrotron radiation
1346 文章:Synergistic effect of graphene and ionic liquid containing phosphonium on the thermal stability and flame retardancy of polylactide
作者:Haoguan Gui,Pei Xu,Yadong Hu,Jie Wang,Xuefeng Yang,Ali Bahader,Yunsheng Ding 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:RSC Advances
1347 文章:2,4-Dichlorophenoxyacetic acid functionalized gold nanoparticles: synthesis, characterization and biological effects
作者:Jin-Liang Jia,Li Zhu,Xiao-Yong Jin,Jie Wang,Wei Zhang,Han-Xiang Wu,Han-Hong Xu,Jin-Liang Jia,Li Zhu,Han-Hong Xu 引用次数:0 期刊:J. Mater. Chem. B
1348 文章:Cerebral protection of salvianolic acid A by the inhibition of granulocyte adherence.
作者:Min Jiang,Xiao-Ying Wang,Wang-Yi Zhou,Jing Li,Jie Wang,Li-Ping Guo 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:The American journal of Chinese medicine
1349 文章:Numerical Simulation Study of CO2 Safety Storage in Saline Aquifers
作者:Wei Dong Zhang,Jie Wang,Shao Ran Ren,Shuang Liang Wu,Liang Zhang 引用次数:0 期刊:Advanced Materials Research
1350 文章:The significance of proto-oncogene HGF/SF receptor c-Met mRNA expression in nasopharyngeal carcinoma
作者:Chongmei Liu,Zhiming Liu,Minzheng Ying,Minghui Lin,Jie Wang,Ming Mao 引用次数:0 期刊:《中德临床肿瘤学杂志:英文版》
1351 文章:[Organ distribution and management of earthquake trauma to head and neck].
作者:Chuan Dong,Kai-Ming Su,Jie Wang,Jian Guan,Shan-Kai Yin 引用次数:0 期刊:Zhonghua er bi yan hou tou jing wai ke za zhi = Chinese journal of otorhinolaryngology head and neck surgery
1352 文章:用噬菌体展示技术分析G-CSF受体的配体结合位点
作者:武婕,张宏斌,王捷,郑文岭,王清明,陈惠鹏 引用次数:0 期刊:《广东医学》
1353 文章:Proteomic study of the impact of Hik33 mutation in Synechocystis sp. PCC 6803 under normal and salt stress conditions.
作者:Tao Li,HaoMeng Yang,SuXia Cui,Iwane Suzuki,LiFang Zhang,Li Li,TingTing Bo,Jie Wang,Norio Murata,Fang Huang,Tao Li,Hao-Meng Yang,Fang Huang 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Journal of proteome research
1354 文章:环孢霉素A逆转肝癌多药耐药的实验研究
作者:熊茂明,区庆嘉,孟翔凌,王捷,高劲松 引用次数:0 期刊:中华实验外科杂志
1355 文章:Impact of the CoFe microstructure etched surface oxidation on Co spin and orbital moment
作者:无 引用次数:0 期刊:Science China: Physics, Mechanics and Astronomy
1356 文章:Therapeutic effect of Tripterygium wilfordii Hook F multiglycosides on gut barrier dysfunction in rats with acute necrotizing pancreatitis.
作者:Jie Wang,Gang Wu,Baojin Ma,Jianhua Wu,Duan Cai 引用次数:0 期刊:Experimental and therapeutic medicine
1357 文章:Application of High-Temperature Profile Control and Plugging Agents in Karamay Oil Field
作者:Pan Jingjun,Li Yuanlin,Wang Guoxing,Wang Jie,Xinjiang Petroleum,Pan Jingjun,Li Yuanlin,Wang Guoxing,Wang Jie,Xinjiang Petroleum 引用次数:0 期刊:
1358 文章:ADAM10 regulates radial migration of cortical neurons via Notch-dependent transcriptional control of doublecortin expression
作者:Zhi Yang,Xuewen Cheng,Ren-Chao Chen,Lei Tian,Jie Wang,Shaoran Wang,Jing Zhang,Lu Wang,Ya Shen,Xiaohui Wu 引用次数:0 期刊:中国神经科学学会全国学术会议
1359 文章:Enrichment of Trace Iron with Activated Carbon in Bi-Based Superconductor Powder and Determination by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy
作者:Wen-jie Huang,Jian-qiang Li,Hui-li Fan,Li-xin Fan,Rui Bao,Xia Zhang,Jie Wang,Qing Lu 引用次数:0 期刊:《Spectroscopy and Spectral Analysis》
1360 文章:Long-term Clinical Outcomes after Withdrawal of Nucleos(t)ide Analogues in Patients with Chronic Hepatitis B
作者:何登明,Xianli Chen,Guohua Yan,Jie Wang,Maoshi Li,Shimin Guo,Peng Zhu,Hongfei Huang,Yuming Wang 引用次数:0 期刊:全国病毒性肝炎慢性化重症化基础与临床研究进展学术会议
1361 文章:发酵条件对毕赤酵母工程菌产rhBSP的影响
作者:董燕,王捷,杨连生,张宏斌,郑文岭 引用次数:0 期刊:中国医药工业杂志
1362 文章:Glucose Positions Affect the Phloem Mobility of Glucose–Fipronil Conjugates
作者:Lei Zhiwei,Wang Jie,Mao Genlin,Wen Yingjie,Tian Yuxin,Wu Huawei,Li Yufeng,Xu Hanhong 引用次数:0 期刊:Journal of agricultural and food chemistry
1363 文章:Engineering Process Coordination Based on a Service Event Notification Model
作者:Jian Cao,Jie Wang,Shensheng Zhang,Minglu Li,Kincho Law 引用次数:0 期刊:Lecture Notes in Computer Science
1364 文章:Design and implementation of magnetic induction hyperthermia treatment planning workflow based on CT images
作者:Zihan Zhuo,Weiming Zhai,Dongyang Cai,Jie Wang,Heng Wang,Jintian Tang 引用次数:0 期刊:ICME International Conference on Complex Medical Engineering
1365 文章:Fast lithium-ion insertion of TiO2 nanotube and graphene composites
作者:Jie Wang,Yingke Zhou,Bin Xiong,Yuanyuan Zhao,Xiaojian Huang,Zongping Shao 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Electrochimica Acta
1366 文章:Erratum to “ RhCG is downregulated in oesophageal squamous cell carcinomas, but expressed in multiple squamous epithelia”
作者:Bao-Sheng Chen,Zhi-Xiong Xu,Xin Xu,Yan Cai,Ya-Ling Han,Jie Wang,Shu-Hua Xia,Hai Hu,Fang Wei,Min Wu 引用次数:0 期刊:
1367 文章:An ontology-based framework for building adaptable knowledge management systems
作者:无 引用次数:0 期刊:Lecture Notes in Computer Science
1368 文章:非小细胞肺癌术后放射治疗同步化疗的临床II期试验
作者:卢铀,汪虹,李涛,杜晓波,王捷,王静波 引用次数:0 期刊:《中华放射肿瘤学杂志》
1369 文章:Composition dependence of piezoelectric constant and dielectric constant tunability in the 〈001〉-oriented Pb(Mg 1/3 Nb 2/3 )O 3 –PbTiO 3 single crystals
作者:XIANGYONG ZHAO,JIE WANG,CHEW02Khian-Hooi,CHAN02Helen Lai-Wa,CHOY02Chung-Loong,ZHIWEN YIN,HAOSU LUO 引用次数:0 SCI/SSCI 期刊:Materials Letters
访问TA的学术主页   我想联系TA
合作网络
专家标签云